Samenvatting van de Online Les van Zondag 1 mei 2022

Samenvatting van de Online Les van Zondag 1 mei 2022

Sharon: Welkom bij het Net van licht, en bij onze maandelijkse on- line bijeenkomst die iedere eerste zondag van de maand plaatsvindt. Iedereen is welkom hier. We komen samen om elkaar te ondersteunen.

We vinden het jammer dat er geen mogelijkheid is voor iedereen om met elkaar te praten maar helaas laat de technologie dat nog niet toe. Vandaag zijn we hier met vijf grootmoeders met mezelf erbij, om ervaringen te delen. Ik heb vandaag Nadia uit België, Kate uit Zuid-Californië, Snow uit Engeland, Harriet uit New York en Peggy uit Alabama gevraagd om hier bij elkaar te komen. We zullen het vandaag hebben over hoe we, in deze tijden die verdeeldheid zaaien en ons uit elkaar lijken te trekken, toch samen kunnen blijven. Wij kiezen ervoor om in Eenheid van de Ene Liefde van het Ene Hart te verblijven. Ik vraag nu aan elk van de sprekers om met ons te delen wat haar vast en stabiel houdt, wat haar helpt om te midden van de storm in je kracht te blijven staan en hoe het Net van Licht te gebruiken en op de Grootmoeders te vertrouwen zodat dat lukt.

Nadia: doet de Net van licht meditatie

Sharon: Voel je lichaam en laat het toe zoveel mogelijk van deze goede energie te ontvangen en te voelen als mogelijk is. Iedere keer als we dit werk doen komt er meer en meer goeds bij ons binnen. Dit is de tijd die voorspeld is, God de Moeder zou terugkeren op Aarde. En zo is het, ze is hier.

Ik vraag elk van jullie met ons te delen wat jullie doen om de boodschap van de Grootmoeders te helpen verspreiden, en wat die voor jullie doet. Peggy, wil jij beginnen?

Peggy: Ik hoopte al dat je mij zou vragen. Wat hier in dit deel van het land gebeurt is dat wij binnenkort onze eerste bijeenkomst voor het Zuid-Oosten van de Verenigde Staten in Georgia zullen houden van 13 tot 15 mei. Er komen mensen vanuit acht verschillende Staten om met ons samen te zijn. Het Zuid-Oosten van de V.S. is erg mooi, maar het is ook zwaar gewond. Het draagt het gewicht van de verschrikkingen van het verleden, van de mensen en het land en er is veel werk te doen. Daar zullen we tijdens dit evenement aan werken. Om het land opnieuw te heiligen en te helen en de voorouderlijke en raciale verwondingen te genezen samen met die van onszelf. We zullen het raamwerk dat tijdens de Joshua Tree bijeenkomst is vastgelegd daarvoor gebruiken, en tegelijkertijd met het Goddelijke, de Natuur en de Mensheid werken. Ik wil jullie vragen om ons in het Net van Licht te houden en heilige ruimte voor ons vast te houden, terwijl we dat doen. We zullen met ons programma op vrijdag de 13e om 5.30 uur beginnen tot zondag de 15e om 12.00 uur. We waarderen jullie steun en zullen die zeker voelen. Ik had nooit kunnen geloven dat ik deze bijeenkomst zou leiden, maar Cathy en ik hebben ons goed voorbereid op deze samenkomst. Het was een uitdaging om dit evenement te plannen en elke keer als ik me overspoeld voelde, stopte ik en vroeg ik de Grootmoeders en mijn zusters om hulp. Hulp is beschikbaar en ik weet dat die er al is.

Sharon: Dank je Peggy. We zullen ons met jullie verbinden van de 13e tot de 15e, want het werk dat jullie doen zal alles op deze planeet beïnvloeden. Dankjewel om dit te doen.

Nadia: De afgelopen week was zwaar en ik heb de Grootmoeders opgeroepen om me de weg te wijzen wanneer het zwaar is. Wat in me opkwam terwijl Peggy praatte waren de synchroniteiten. De Grootmoeders sturen ons vele boodschappen en deze afgelopen week ontving ik verschillende van deze broodkruimeltjes. Toen ik vorige week aan het wandelen was kwam ik toevallig bij een klein kapelletje terecht, ik liep naar binnen en zag op het altaar een boodschap liggen, “Hoop voor de Toekomst” stond erop. Diezelfde avond stond in de krant ook een boodschap van hoop. En zo ontvouwden zich meerdere synchroniteiten, allen boodschappen van hoop. Er is hulp. Roep de Grootmoeders aan en roep de Grote Moeder. Ik kreeg van een vriendin een beeldje van de Gezegende Moeder van Pontmain, die aan een paar kinderen was verschenen was, de dag erna eindigde de Pruisische oorlog daar. Die hoopvolle boodschap voor de toekomst, hoop van de Moeder en dat het aanroepen van de Moeder echt helpt. Dit is een boodschap voor ons allemaal. Ik ben van een “standaard” Net van Licht Meditatie overgegaan naar een uitbreiding met de Omhelzing van de Moeder.

Kate: Ik kan me zo goed vinden in wat Peggy beschreef, hoe je, als je bezig bent met een nieuwe opdracht, zo omhuld wordt door de Grootmoeders. Je groeit in je rol, en als je valt is er een hechte gemeenschap die klaar staat om je op te vangen. Ik heb ook een moeilijke tijd gehad, maar toen ik vanmorgen wakker werd voelde ik me lichter. Ik had een droom over groepen vrolijke mensen die met elkaar verbonden waren en lol hadden, die aan creatieve projecten werkten, lachend en dansend. Het een eer voor me om deel uit te maken van het communicatieve aspect van de Grootmoeders, ik beleef veel plezier aan het opmaken van de nieuwsbrieven en het zoeken van beelden bij de teksten passen. Nu ga ik met Linda en Snow aan het project van de Oost-Europese ondersteuningsgroep werken. Ik ga helpen bij het ontwikkelen van een sjabloon om het gezamenlijke wonder van Vreugde over te brengen. Ik wil graag afsluiten met een beeld dat ik aan het begin van onze meeting ontving. De Aarde die verwarmd wordt door de lente, krokussen die, naar de warmte reikend en voelend opengaan. Een gevoel van hoop en wedergeboorte. Ook al voelt de wereld donker, de Grootmoeders brengen ons met vreugde en vrede thuis.

Sharon: Dank je Kate. Zij organiseerde onder andere het hele Joshua Tree gebeuren.

Snow: Hallo iedereen, Het Net van Licht heeft mijn leven compleet veranderd. Als ik op mijn leven terugkijk dan zie ik dat juist de gebeurtenissen die me het meeste plezier, avontuur, liefde en schoonheid hebben gebracht, die waren die mij met de openden om te leren over de Grootmoeders en de Moeder. Deze ervaring is uitgekristalliseerd tot het meest bijzondere geschenk dat ik in dit leven heb ontvangen. In het verleden zat ik dagelijks te mediteren omdat ik gemotiveerd was door de boodschap van gedeelde liefde, die iedere cel in mijn lichaam vulde. Ik hoef niet langer te mediteren om dit te voelen, want ik voel het in heel mijn lichaam. Ik voel me als een brug, die Litouwen verbindt met het project dat Oost-Europese landen laat voelen dat ze geliefd zijn en niet alleen staan. De berichten vanuit Litouwen gaan naar Sharon en worden verdeeld onder mensen die het vredesproject dragen en ondersteunen. Ikzelf heb ook mijn gemeenschap in Engeland. Mijn dank gaat uit aan iedereen die gereageerd heeft op onze laatste online meeting. Het ontroert mij te merken dat er zo velen willen helpen. We hebben, achter de schermen, besloten een opwindend project te creëren dat Kate en Linda te zijner tijd zullen presenteren. Samenvattend, zou ik willen zeggen dat het gevoel van eenheid, groepsgevoel en liefde, er gewoon van afstraalt. Dankjewel.

Sharon: Vorige week sprak ik met een groep uit het Midwesten van de VS en ik wil jullie laten weten dat het niet alleen Linda is die met Oost-Europa bezig is. Er is daar een hele groep die met Oost-Europa werkt en die een sterke verwantschap met jullie voelt. Kun je nog in een paar woorden iets vertellen over het project waar jij met Renata en Antanina aan werkt, de aanwezigheid in het Russisch op YouTube?

Snow: Ik probeer me dienstbaar te maken met mijn mijn taalvaardigheden. Het is erg opwindend, want we willen de boodschap ook naar de Russische gemeenschap uitdragen, die geen Engels of andere talen spreekt waarin de boeken vertaald zijn. Om de boodschap sneller te verspreiden zijn we begonnen met het vertalen van Sharon’s video’s in het Russisch, en er is ook een idee om haar ook af en toe op YouTube te laten verschijnen, om vragen te beantwoorden en Net van Licht meditaties te houden. Het is een beetje veel, maar het is nu of nooit.

Nadia: We hebben al Russische ondertitels van Snow bij zes van de basis video’s, die kunnen ook door de mensen in de Oekraïne worden begrepen.

Sharon: Ja. In deze boodschappen spreken de Grootmoeders over eenheid, optillen en liefdevolle dienstbaarheid aan elkaar. Als je onderdeel wilt uitmaken van het ondersteuningswerk aan Oost-Europa, neem dan gewoon contact met ons op via https://netoflight.org

Harriette, jij doet al meer dan een jaar heel ander werk voor ons.

Harriette: Het is eigenlijk al twee jaar nu. Aan het begin van de pandemie kwamen de Grootmoeders in mijn dromen tot me en vertelden mij dat ik een Net van Licht meditatie moest starten en dat ik dat standvastig en simpel moest houden. Ik begon met een korte dagelijkse meditatie die zich heeft ontwikkeld tot een gratis “conference call” (een vergaderingsgesprek), iedere woensdag om 12.15 New York tijd, waar iedereen aan kan deelnemen en toegang toe heeft. Het telefoonnummer is (760) 548 9989 in de VS. Om en nabij de twintig mensen nemen er iedere woensdag aan deel. Deze bijeenkomst houdt een stabiele verbinding vast met het Net van Licht. Zodra we de meditatie beginnen ontstaat er een diepe connectie met iedereen die deelneemt. Dit heeft mij gegrond. Ik heb het gevoel hier op Long Island op Ground Zero in de VS te staan, waar de energie altijd hectisch is. Aldoor hoor ik de boodschap, Blijf stevig staan. Het is alsof sommigen gewond zijn en als kleine kinderen een driftbui hebben. Een zorgzame moeder zegt zachtjes en rustig “Sj, het is in orde, het is OK”. En je kan helpen met wat ze nodig hebben op dat moment. Ga langzaam, blijf gegrond en blijf verbonden met het Net van Licht. Want de energie hier is erg hectisch. De media kunnen niet wachten om nog meer angst te zaaien in deze tijd en mensen worden gevoelloos of gaan uit hun dak. Als ik op pad ben, roep ik het Net van Licht op en dan voel ik een deken van kalmte met me meegaan. In mijn praktijk werk ik met moeders en kinderen en is er dezelfde kalmte, dezelfde koestering, dezelfde vasthoudende ruimte om hen heen. Ik ben ontzettend dankbaar voor die Woensdagen, omdat ongelofelijke mensen vanuit het hele land op een bewuste manier deze standvastigheid teweegbrengen.

Sharon: Dank je Harriette.

Kate: Harriette houdt de Net van Licht meditaties op woensdagen om 12.15 uur ET, en Jenny houdt de Levensboom meditaties op Maandag om 10.00 uur MT. Ik zet deze meditaties een dag tevoren op de facebook pagina van The Grandmothers Speak/Net of Light.

Harriette: Dank jullie wel voor deze reclame. Ik voel me erdoor omhelsd.

Sharon: We hebben al dit vreugdevolle werk te doen en het geeft ons een familiegevoel. Er is geen geld mee gemoeid, we geven gewoon omdat we zelf hebben ontvangen. We zijn blij dit te kunnen verspreiden.

Kate: Voor diegenen die belangstelling hebben om een online Zoom bijeenkomst mee te maken, neem contact met ons via netoflight.org  Een van de mensen van de Joshua Tree bijeenkomst heeft bij terugkomst in Santa Cruz aan haar lokale bibliotheek gevraagd, de vier Grootmoeder boeken in hun collectie op te nemen zodat ze kunnen worden uitgeleend. Dezelfde persoon is ook bezig de boeken in de bibliotheek van San Francisco te laten opnemen. Dit is iets wat we allemaal kunnen doen bij onze plaatselijke bibliotheken. We willen de liefdesboodschap van de Grootmoeders openbaar maken voor iedereen.

Sharon: Als jullie nog ideeën hebben, laat het ons weten, we horen heel graag van jullie. Wij zijn steeds bezig de boodschap van de Grootmoeders verder te verspreiden. Zoals de Grootmoeders zeggen, “ het is vijf voor twaalf”, dus willen we zoveel mogelijk mensen bereiken die open staan voor deze boodschap van Liefde, Vrede en Eenheid.

Laten we samenkomen en voelen hoe verbonden we zijn met het Net van Licht en met elkaar. Onze harten zijn verbonden, kloppen samen, de lichtstralen verbinden onze harten. Wij zijn deel van het Net van Licht dat al het leven vasthoudt, stabiel houdt, niet alleen op deze planeet maar door de gehele kosmos. Wij zijn er een volwaardig onderdeel van. Adem met het Net van Licht en laat het door jou ademen. Denk aan ontvangen en je zult ontvangen. Het is je geboorterecht om in het licht te staan. Je bent zoals je bedoeld was te zijn. Je wordt vastgehouden in Licht. Je bent geliefd, je hebt lief en je bent zelf Liefde.

Sharon: Zingt “Net of Light”

Tot volgende maand!