De Aarde bevindt zich op wat jullie 5 minuten voor twaalf noemen.

De Aarde bevindt zich op wat jullie 5 minuten voor twaalf noemen.

”Jullie wereld bevindt zich in crisis. De energie moet in bepaalde gebieden op de planeet tot de orde teruggeroepen worden. We vragen jullie nogmaals om Moedertje Rusland aan te roepen”, zeiden de Grootmoeders, “om in het bijzonder dit aspect van de Moeder aan te roepen, omdat zij een gebied onder haar hoede heeft dat in grote nood verkeerd.”
 
“We weten dat het concept van de Goddelijke Moeder voor velen een vreemd idee is,” zeiden ze, “en raar voor sommigen. Maar raar of niet, het is tijd dat de mensheid er aan gewend raakt. De Aarde zelf bevindt zich nu op wat jullie, ‘vijf voor twaalf’ noemen. En daarom, is God de Moeder teruggekeerd.”
 
“Jullie hebben niet langer de luxe om het Vrouwelijke Principe van de Creatie te ontkennen. Er is geen tijd meer om te relaxen en net te doen alsof de dingen niet zo erg zijn als ze eruit zien. Ze ZIJN zo erg,” zeiden de Grootmoeders met grimmige gezichten. “Het is tijd om de ontkenning los te laten, de denkbeelden los te laten over ‘wat en hoe’ het leven zou moeten zijn. Het leven is wat het is,” zeiden ze, “en nu op dit moment is het leven verandering. Enorme verandering. Hoog en rechtop staand, zeiden ze, “Let op en luister naar wat we tegen jullie zeggen. Luister en wees moedig.”
 
“Als jullie begrijpen wat we zeggen, hebben jullie werk te doen.” zeiden de Grootmoeders. “Wij vragen jullie om je gehechtheid aan hoe het leven zou moeten zijn, los te laten en naast ons te staan. Sta ons bij en roep het stralende Net van Licht op. Het Net is bezig om de Aarde stevig vast te houden, en al het leven op jullie planeet in evenwicht te houden, en het heeft hierbij hulp nodig. Roep het Net op en zie, stel je voor, voel of bedenk hoe de schitterende lichtstralen vanuit jouw hart naar buiten schijnen. Vanuit jouw hart naar buiten stromen naar al het leven op aarde. Het zal dit doen! Doe dit gewoon maar eens.” zeiden ze, “Observeer wat er dan gebeurt en voel hoe je hart hierop reageert.”
 
“Zie, stel je voor, voel of denk dan aan het Net van Licht dat Rusland, de Oekraïne, Oost- Europa en de hele wereld in zijn omhelzing vasthoudt. Laat het Net Vladimir Putin omvatten en optillen, til hem op tot in de armen van Moedertje Rusland. De Moeder houdt van en verzorgt al Haar kinderen en Zij zal hem dicht tegen Haar aan houden zodat hij geen kwaad meer kan berokkenen. Laat hem in stilte rusten bij de Moeder, veilig in licht omhuld.”
 
“Zie deze Moeder van Allen terwijl Ze generaals, politici, soldaten, en iedereen naar zich toe haalt. Ze omhult ze, Ze houdt ze dicht tegen Haar hart. Haar kinderen hebben zich tegen elkaar gekeerd, in egoïsme en met woede, en nu ze dit ziet, beperkt en begrenst Ze hen en haalt Ze hen terug naar huis, naar vrede en rust.”
 
“Zie Haar terwijl ze haar deken van vrede over de Oekraïne uitspreidt, Haar lijdende kinderen troost en geneest. Hen beschermt en verdedigd. Kijk toe terwijl Haar Liefde in de Aarde zelf stroomt en zie het antwoord van de natuur als Zij alle wezens troost. Opluchting,” zeiden de Grootmoeders. “Liefde en opluchting. Genezing zal nu beginnen,” stelden ze me gerust, “volledige genezing.”
 
“Jullie hebben ook een rol te spelen in dit drama,” zeiden de Grootmoeders, want de energie van de Grote Moeder bevindt zich binnen in jullie. Jullie zijn één met de Grote Moeder omdat jullie deel uitmaken van het Net van Licht,” legden ze uit. “Dus.” lachten ze, “Jullie kunnen ook zegenen en troosten, bescherming bieden. En elke keer dat jullie het Net van Licht aanroepen, iedere keer dat jullie de Moeder aanroepen, roepen jullie iedereen naar huis. Ontken je eigen kracht niet!” zeiden ze, terwijl ze met een vinger naar mij/ons zwaaiden. “Neem ze nu in eigendom en doe iets goeds. “
  
“Roep de Grote Moeder aan,” zeiden ze. “Laat je door haar vasthouden, tot je spreken, laat Haar je leiden. Laat Haar liefde door jou heen naar anderen stromen. Deze liefde die automatisch naar jou toe en door jou heen stroomt zal de Aarde en al Haar wezens zegenen.”
 
“Deze tijd werd lang geleden voorspeld, de tijd waarop de Moeder naar de Aarde terug zou keren. Die tijd is nu aangebroken,” zeiden de Grootmoeders, “en Ze is teruggekeerd. En geen moment te vroeg.”
 
 Vertrouw op Haar
Werk met Haar
Roep Haar aan
Roep Haar onophoudelijk aan

 
“Wees niet bang,” zeiden de Grootmoeders. “Wij staan naast jullie.”
 


Nieuws van de soldaten in Oekraïne:

Een van de vrouwen in onze Grootmoedergroep in Noord-Californië staat in contact met een groot aantal Oekraïense vrouwen, die zij in 2017 de bekrachtiging heeft gegeven.
Deze vrouwen hebben haar verteld dat de soldaten onze gebeden horen en onze liefde en steun voelen en dat ze daar erg dankbaar voor zijn.

 

 

Ga alsjeblieft door met allen in de liefhebbende armen van de Grote Moeder te houden,
en zing:

Moge alle wezens in alle werelden gelukkig zijn.
May all the beings in all the worlds be happy.