Samenvatting van de Online Les van Zondag 3 april 2022

Samenvatting van de Online Les van Zondag 3 april 2022

Sharon: Welkom bij het Net van Licht, onze maandelijkse les waarbij we samenkomen om de boodschap van de Grootmoeders en het stralende Net van Licht met de Aarde, te verankeren.

Vandaag hebben we vier vrouwen die hun ervaringen met ons delen. Mary en Chikeola uit Zuid-Californië, Snow uit het Verenigd Koninkrijk (Engeland) en Nicole uit Duitsland .

Dit is de tijd waarin verandering naar de hoogste versnelling gaat. We worden voorwaarts geduwd, om in onze kracht te gaan staan, de waarheid uit te dragen en om in liefde en met volle kracht te leven.

Peggy: Net van Licht meditatie.

Sharon: Ik zou elk van onze gasten willen vragen wat nu in ieder van hen beweegt want jullie zijn alle vier erg bezig met het werk van de Grootmoeders. Jullie voegen, vanwege jullie unieke achtergronden, persoonlijkheden en levenservaring, verschillende perspectieven toe. We zijn zo blij jullie erbij te hebben. Wat ons het meest bezighoudt momenteel is datgene dat zich afspeelt in Noord en Centraal Europa. Ik wil met jou beginnen Snow, omdat jij het op je genomen hebt het Oost-Europese Ondersteuningsteam te leiden.

Snow: Groeten, lieve vrouwen. Dank je voor deze prachtige meditatie. Er werd me een heel mooi beeld getoond van waar Sharon naar vroeg. (Pauzeert even)… Vorige maand tijdens onze Online les vertelde Sharon dat er een mogelijkheid was ons te verbinden met een groep vrouwen in Litouwen, die om aanvullende steun hadden gevraagd. Ik had zoveel prachtige e-mails ontvangen van vrouwen uit verschillende landen, van verschillende continenten, en elke keer dat ik de brieven las voelde het alsof iets, door deze blijken van liefde, dieper en dieper verankerde. Het liet me zien dat we allemaal erg sterk verlangen naar mooie verbindingen en vrede, om vrede overal op de wereld. Een maand geleden was er een vrouw Daiva, die contact had opgenomen. Ze had een e-mail naar Sharon gestuurd waarin ze vertelde dat ze zich in Litouwen bevond en dat ze ook daar extra steun nodig hadden. Dit veroorzaakte een kettingreactie, vrouwen kwamen bij elkaar, deelden hoe hun mannen hen ondersteunden en mediteerden samen voor vrede.

Dit toont ons hoe door één persoon een groot vuur van verandering kan ontsteken.

Jullie zijn je er allemaal bewust van hoe magisch dingen zich kunnen ontwikkelen. Het begint met één persoon die een roep om hulp de wereld in stuurt, en dit is op velerlei mooie manieren ontvangen. Daiva zocht verbinding met andere groepen in Litouwen, in verschillende regio’s die Net van Licht meditaties hielden en ze organiseerde een bijeenkomst in de hoofdstad waarop meer dan 10 vrouwen bij elkaar kwamen om samen voor de vrede te mediteren.

Er is nog steeds een zwaarte voelbaar, maar het veld van ondersteuning is veel krachtiger geworden. Voor degenen die zich bij de ondersteuningsgroep willen aansluiten, ze komen elke avond om 20.00 uur Oost-Europese tijd samen. Dank jullie allen die hebben geantwoord, en dank voor jullie schoonheid, jullie liefde, jullie tijd, jullie zorgzaamheid en jullie vrede.

Sharon: Dank je Snow, dat is fantastisch, Ik kreeg die boodschap van Daiva en ze waren bang en ze voelden dat ze zich in groot gevaar bevonden omdat ze vlakbij Rusland wonen. Ik ben zo bemoedigd door het antwoord. Als iemand eraan mee wil doen, neem dan aub contact op met netoflight.org

Ik wil nu Nicole vragen om met ons te delen hoe het gaat met de groepen in Duitsland.

Nicole: Ik wil graag niet alleen voor Duitsland maar voor alle Duits sprekende landen spreken. Ik denk dat we, wat er in onze Duits- sprekende gemeenschappen aan de hand is, kunnen vergelijken met wat er op grotere schaal gebeurt. We hebben misschien verschillen in onze Duitse taal, maar we verstaan elkaar. Als we de taal van het hart spreken, begrijpen we elkaar. Vrouwen spreken zich uit en verlangen naar deze verbinding. We zijn afgelopen zondag begonnen met onze eerste on-line bijeenkomst in Oostenrijk, en de twee vrouwen die dat organiseerden maakten al een tijdje deel uit van onze Duitse groep. En er zijn er velen die zich ondanks de grenzen van Duitsland, Oostenrijk, België en Zwitserland verbinden over de grenzen heen. In Duitsland hebben we veel vluchtelingen, maar we hebben hier ook veel personen die mensen uit Oost-Europa kennen of met hen verbonden zijn. Er is in Duitsland nu iets moois gaande. Er is veel strijd geweest door covid, een tweedeling in het land, maar de oorlog heeft de mensen weer bij elkaar gebracht. De steun is erg groot. Mensen helpen op veel verschillende manieren. Sommigen houden gebedsbijeenkomsten. Iedere avond om 19.30 houdt de Duitse groep een Net van Licht bijeenkomst, en wordt liefde naar iedereen uitgezonden. We moeten niet verstrikt raken in de grote verhalen maar liefde naar allen zenden. De boodschappen van de Grootmoeders helpen ons, troosten ons en geven ons kracht. Crises zoals dezen geven ons altijd de kans om een standpunt in te nemen.

Sharon: Dank je Nicole, ik vind het geweldig dat je steeds de boodschap benadrukt dat je voor het goede voor allen werkt en dat je geen partij kiest. Het ontroert me te horen en te zien wat dit mooie werk met je doet. Ik ben zo blij met deze licht familie.

Chikeola, jij bent nieuw bij het Grootmoeders werk, hoewel ik weet dat je al erg lang op het spirituele pad en met de kracht van het Vrouwelijke Principe bezig bent. Jij bent vanuit Afrika naar New York en vandaar naar Los Angeles verhuisd. Je was erg moedig, zo’n verhuizing over de wereld en ik zou graag willen horen wat voor effect het Grootmoeders werk op jou heeft.

Chikeola: Wat me met betrekking tot de Grootmoeders het meest heeft gefascineerd is dat, al zo’n 20 jaar geleden op mijn spirituele reis een aantal grootmoeders zich met mij verbonden hadden. Ik dacht toen dat ze verbonden waren met mijn eigen afstammingslijn, en nu ik het boek lees (4e) en oplet is het als het persoonlijke werk dat ik heb gedaan opnieuw belichten. Ik zie dat ik werd begeleid om de spirituele principes te leren kennen, hoe deze wereld werkt en hoe we allemaal verenigd zijn door liefde en dat we allemaal liefde zijn. Omdat ik verschillende paden heb bestudeerd, zie ik parallellen met de lessen van de Grootmoeders over het Vrouwelijke Principe. Ik ben bezig met deze lessen te leren en te doorgronden. Het andere dat me opviel als we praten over de “Terugkeer van de Moeder”, is dat wij als vrouwen uitgenodigd worden voorwaarts te stappen. We dienen eerst onszelf te herscheppen, en onze relatie en verbondenheid tot de natuur helder voor ogen te houden, zoals in het 2e boek staat beschreven.

“Jij bent één met de Moeder”. Als dit eenmaal diep bij ons binnen is gekomen, wordt de manier waarop wij ons met elkaar verbinden, samenkomen en hoe we ons tot elkaar verhouden, anders. Voor ons gaat dit over begrip en geloof in onszelf, voor onszelf opkomen en het Vrouwelijke Principe begrijpen en toch mannen erin te betrekken. Het is begrijpen hoe we kunnen samenkomen om de harmonieuze wereld waar we allemaal naar verlangen te creëren.

Sharon: Dank je voor je diepzinnige filosofie. Ik heb ondervonden dat leren met de Grootmoeders gemakkelijk te begrijpen is omdat ze het leuk maken. Ik ben blij dat jij er ook van geniet met ons te leren.

Chikeola: Je merkte op dat ik de Grootmoeders niet kan haasten. Dus, nu observeer ik de verschillende ervaringen van anderen en kijk ik naar de samenhang. Het is me duidelijk dat het niet allemaal gaat over wat Ik wil, het gaat om hoe ik dienstbaar kan zijn en wat mijn bijdrage kan zijn. Het gaat erom geen oordeel te vellen, omdat wij uiteindelijk niet weten wat het Goddelijke wil bereiken.

Sharon: Dat is waar en het is een wilde rit, en een die zeker de moeite waard is.

Dit brengt me naar Mary, die bij de Joshua Tree bijeenkomst was in maart, waar we erg geëngageerd waren om hemel en aarde en de hele licht familie met elkaar te verbinden: De menselijke wezens, de Goddelijke wezens, de natuurwezens en de voorouders, allemaal tezamen. We hebben een raamwerk opgezet voor deze multi -dimensionale verbinding zodat het er zou staan, stevig en standvastig, voor iedereen om aan te roepen.

Mary maakt ook deel uit van het Oost-Europees ondersteuningsteam. Dus nu wil ik graag dat jij verteld over wat er in je beweegt en wat je leert van dit werk.

Mary: Ik had een wonderlijke ervaring in Joshua Tree. We waren de hele natuur, de aarde en de hemel met elkaar aan het verbinden toen ik ervoer dat de moleculaire structuur van mijn lichaam de elementen, water en lucht, vuur en aarde werden. Ik werd geleid door de Maagd Maria die zich vanbinnen met mij had samengevoegd en mij meenam op dit grote avontuur. Dit was weer zo’n “aha” moment van de Grootmoeders waardoor ik echt begreep dat ik aarde ben. Dat gevoel was echt overweldigend. Mijn intentie was dienstbaar te zijn en om me diep met aarde te verbinden. Ik ben altijd met het Net van Licht verbonden, dat is altijd bij me. Toen Sharon ons vertelde dat we werkelijk bereikt hadden wat de Grootmoeders van ons wilden daar op onze Joshua Tree Bijeenkomst, voelde ik mijn hart uitzetten, en mijn hart wordt groter en groter.

Sharon: Bedankt Mary. Iedereen had een verschillende ervaring, maar wat ik zo geweldig vond om te zien was hoe naadloos we allemaal samen werkten. We waren met 34 mensen: 3 mannen en de rest waren vrouwen en we werkten samen als een organisme.

Waar we nu heengaan, is nog dieper in dit werk, waar we in eenheid met de hele natuur werken, alle mensen, en alle vormen van het Goddelijke, in de grote EENHEID. Toen de Grootmoeders voor het eerst naar me toe kwamen, had ik geen idee dat ze ons naar deze enorme verruimde ’staat van zijn’ zouden brengen. Het hart zet uit, en de geest verruimt, en we laten alle begrenzingen los. We voelen deze Ene Liefde die opzwelt. De grote geluksgolf die jij beschrijft, de vrijheid, de vreugde, zal door en door blijven gaan. Wij zullen er deel van zijn.

Sharon: (zingt)

This is holy ground. We’re standing on holy ground.

For Love is present, and where Love is present is holy.

These are holy hearts, Love’s given us holy hearts,

Love works through these hearts, and so these hearts are holy.

These are holy hands, Love’s given us holy hands,

Love works through these hands, and so these hands are holy.

These are holy lives, Love’s given us holy lives,

Love works through these lives, and so these lives are holy.

 

Sharon: De Grootmoeders zeggen, er is geen gewone wereld. Alles in deze wereld is heilig. Jij bent daarop geen uitzondering.

We zullen jullie weer zien bij de volgende on-line les volgende maand. Als je vragen hebt of gedachten die je wilt delen, ga je gang en stuur die naar netoflight.org of naar grandmothersspeak.com. We vinden het heerlijk om van je te horen. Van ons hart naar dat van jou, laat het Net van Licht je vasthouden, laat het je voeden. Je bent niet alleen in deze tijden. Wij staan je bij en de Grootmoeders omhullen je. Tot volgende maand.