SAMENVATTING ONLINE LERING VAN 7 NOVEMBER 2021

SAMENVATTING ONLINE LERING VAN 7 NOVEMBER 2021

Sharon: Welkom! Vandaag zullen we het hebben over de relatie tussen mannen en vrouwen en daar een verhelderend licht op laten schijnen.

Diane: Houdt de Net van Licht meditatie.

Sharon: Dit gesprek zou ik onder de noemer lessen van de Grootmoeders willen plaatsen, Peggy en Kate zullen ons stukken uit het laatste boek voorlezen, zodat we horen wat de Grootmoeders te zeggen hebben over de relatie van mannen tot vrouwen en van vrouwen tot mannen.

Peggy: “ Het is tijd om vrouwen en mannen in harmonie te brengen.
((Return of the Mother, pg. 4)  Peggy leest voor;)

Toen ik de volgende keer naar de Grootmoeders reisde, zeiden ze nog voor ik kans had om iets te zeggen, “het is tijd om mannen en vrouwen samen in harmonie te brengen. Tijd voor mannen om betrokken te worden bij dit werk.” “Mannen?” Vroeg ik. “Waarom mannen?” Vanaf het moment dat ze voor het eerst verschenen waren, dacht ik dat, het Grootmoeders’ werk, alleen voor vrouwen was. En zelfs nadat een paar mannen zich ervoor gingen interesseren, waren dat er maar enkelen, zodat er niet echt iets veranderde. Naar mijn mening was het onderwerp nauwelijks de moeite waard om aandacht aan te geven. “Dus waar hebben ze het nu over?” Vroeg ik mezelf af.
 

De verbazing moest op mijn gezicht te lezen zijn want de Grootmoeders hielden mijn blik vast en zeiden, “Het ei… Het gaat terug tot het ei.” Ik staarde hen aan terwijl mijn gedachten alle kanten uitgingen. “Het ei? Het ei? Wat…?” Toen herinnerde ik me dat ze ooit eens een ei gebruikt hadden om de principes van yin en yang uit te leggen—vrouwelijke en mannelijke energie. Ze knikten meelevend naar me.
 

“Het binnenste van een ei,” legden ze uit, “is het voedende deel, het leven-dragende deel. Het binnenste is yin,” zeiden ze. “En de buitenkant van het ei, de schaal, is yang—het is het omhulsel dat de yin beschermt. Begin zo over vrouwen en mannen te denken, en bid terwijl je dat doet voor begrip over de werkelijke rol van vrouwen en mannen. Kijk niet naar het slechte gedrag dat je vandaag de dag ziet,” zeiden ze, “maar vraag om het onderliggende patroon van harmonie tussen de seksen te begrijpen.” “Dat zal ik doen Grootmoeders,” knikte ik met grote ogen naar hen kijkend. Nadat er twee of drie dagen voorbij waren gegaan waarin ik aan weinig anders had gedacht, reisde ik naar hen terug, vastbesloten om meer te weten te komen over dit onderwerp van vrouwen en mannen.

 

Sharon: Dank je Peggy. Het onderliggend rollen patroon van mannen en vrouwen… niet het slechte gedrag dat je ziet in de wereld, maar beschouw liever het onderliggende patroon van harmonie zoals de natuur het ingesteld heeft… We zullen hier beslist op terugkomen.

Kate: Dit boek staat vol met uitstekende stukken tekst om de veranderende verhoudingen en rolpatronen tussen mannen en vrouwen te overdenken. Ik start met pagina 12 in Return of the Mother:
(Kate leest voor:)

“Mannelijk en vrouwelijk, vrouwelijk en mannelijk. Dit zijn enkel rollen.”

 

De jaarlijkse Net van Licht bijeenkomst in Californië kwam er weldra aan, en mensen van over de hele wereld vlogen er naar toe. Toen de openingsdag aanbrak, werden we verrast door een aantal mannen, vrienden van een Net van Licht groepsleider, die ons bij de voordeur van de Bijeenkomst stonden op te wachten. En ze hadden rozen meegebracht! We wisten niet dat ze zouden komen en toen de mannen ons vertelden dat ze gekomen waren omdat ze ‘de boodschappen van de Grootmoeders wilden leven’, huilden we.
 

Mannen hadden al deelgenomen aan Net van Licht bijeenkomsten in Europa, maar meer dan vier of vijf waren er nooit naar een bijeenkomst in Amerika gekomen. In feite was het in Amerika zeldzaam dat een man zelfs maar één van onze maandelijkse bijeenkomsten bijwoonde. Dat deze groep opdook was zo onverwacht, dat ik, zodra de Bijeenkomst voorbij was, naar de Grootmoeders ging om te vragen wat dit te betekenen had.

Het leek alsof de Grootmoeders me een tijdje bestudeerden en toen zeiden ze met een alleszeggende blik, “Allen zijn goddelijk,” waarbij ze ‘allen’ uitrekten. “Allen,” herhaalden ze. “Mannelijk en vrouwelijk, vrouwelijk en mannelijk. Dit,” legden ze uit, “zijn slechts rollen, een soort ‘kleding’ die je aantrekt wanneer je incarneert op aarde. Maar nu is het tijd voor jullie om voorbij deze oude vertrouwde ‘kleding’ te stappen en op te houden je er volledig mee te identificeren. “Hecht jullie hart aan het onze of aan eender welke vorm van het Goddelijke dat je liefhebt. Dit zal je helpen om voorbij de beperkte maatschappelijke en zelfopgelegde rollen te komen die je hebt gespeeld. Jullie zijn geconditioneerd om in deze rollen te geloven, maar je bent meer dan een rol! Noch man noch vrouw! Je bent op geen enkele manier beperkt. Je bent Goddelijk. Dat is je ware identiteit, dus stop je hart en energie daar in en eis ze op. Luister naar onze leringen met je hart. Wij zijn gekomen om je verder op het pad te brengen dan dat je tot nu toe bent gegaan. We zijn gekomen om je te leiden naar wie je werkelijk bent. “

 

Sharon: Dank je. Er is zoveel waar we over kunnen praten en mee kunnen werken. Ik hoop dat jullie allemaal naar de quote’s in het boek zullen kijken en naar wat er voor en erna komt. De Grootmoeders helpen ons op allerlei gebieden van ons leven over onze beperkingen en conditioneringen heen. Dit is een van de moeilijksten, de manier waarop dingen zich door de geschiedenis heen hebben ontwikkeld tot deze strijdlustige machtsstrijd die tussen vrouwen en mannen bestaat.  Het is pijnlijk en betreurenswaardig, en veel mensen lijden er zwaar onder. Tot welk inzicht je ook komt, de Grootmoeders zullen je helpen dat begrip in je leven te integreren, ernaar te leven, en je leven gemakkelijker te maken. Ik spreek uit ervaring. Het leven is niet makkelijk. Het is vol uitdagingen en dit helpt echt.

Emily: Ik was aanwezig op een Bijeenkomst waar de aanwezige mannen zich geïnspireerd voelden zingend en drummend rondom het retraite centrum te lopen om op deze wijze onze heilige ruimte te beschermen. Toen ze uitlegden wat ze hadden gedaan, en waarom, waren we erg ontroerd. De Grootmoeders lieten ons zien dat mannen als natuurlijke reservoirs van yang energie, een natuurlijke impuls tot beschermen hebben. De krachtigste manier waarop een man een vrouw bescherming kan aanbieden is haar te sterken in haar verbinding met haar eigen licht, haar in haar eigen waarheid te bevestigen. De waarheid van haar Goddelijkheid als de houdster van yin energie, die in het middelpunt van het levenswiel staat. En door deze waarheid te spiegelen en haar plaats van macht en kracht en haar verbondenheid met het Goddelijke te bevestigen, kan de man de meest effectieve krachtige bescherming bieden, in aanvulling op de vele andere mooie manieren die ons werden getoond. Dit zal ons langzaam worden onthuld, nog verder worden getoond, zodat we allemaal leren dat dit de natuurlijke manier is voor het mannelijke en het vrouwelijke om met elkaar om te gaan, op een nieuwe wijze.

Sharon: Wauw, mooi gesproken. Dank je wel. 

Christa, ik zou heel graag willen dat je met ons deelt wat jij nu in Zuid-Afrika leert en doet. Ik weet dat je in de zakenwereld werkt, met mannen en vrouwen, dus voeg alsjeblieft toe wat je maar zou willen delen.

Christa: Hartelijk dank. Als ik kijk naar de zakenwereld, zie ik dat mannen er al net zo verdwaald zijn als vrouwen.Als een helft van een munt verloren gaat, lijden we er allemaal onder. Wat ik zie in de zakenwereld is dat het verhaal moet veranderen. Er is veel kwaadheid en weerstand bij vrouwen, en ze tonen hun bitterheid en frustratie door mannen streng en kleinerend te behandelen. Wat ik hoor is dat vrouwen genoeg hebben van dit verhaal, maar dat ze niet weten hoe ze hun macht op een liefhebbende manier kunnen terugpakken. Ik werk met vrouwen door ze te helpen hun eigen yin kracht en hun Goddelijke energie weer terug vinden. Het is haast alsof vrouwen van hun eigen yin kracht wegliepen en de yang kracht omhelsden, denkend dat ze yang kracht nodig hadden om te worden gehoord. Wat nuttig is is om elkaar te helpen “het ei” te omschrijven. Wat betekent het voor jou om yin te zijn? wat betekent het voor mij om yang te zijn? Hoe werken die krachten samen?

Een ander aspect dat ik zie is dat de Grootmoeders zeggen: “Houd vast. Wees standvastig in yin en sta in je kracht.” Wat betekent dat? Bedoelen ze dat ik stil moet zijn? Betekent het dat ik me terug moet trekken? Wat betekent het omvatten in de praktijk? Hoe moet dat, hoe doe ik dat, hoe voel ik dat, in mijn kracht staan. Als die energie van yang komt, wat wordt dan bedoelt met, blijf in je yin kracht. Hoe blijf ik in mijn yin kracht als ik in mijn machtspositie ben? Mensen zijn er klaar mee en zoeken naar leiding. 

Sharon:  Dank je Christa, dat je dit gedeeld hebt. Terwijl we verder gaan in de tijd, blijven de Grootmoeders meer informatie en ervaringen doorgeven, zodat we rijker en wijzer, vrediger en liever kunnen worden. Ga altijd terug naar het ei en voel wat het is om het eiwit en de dooier te zijn, en hoe het voelt om de gladde, beschermende schaal te zijn, die het leven in staat stelt zich in het ei te ontwikkelen. Door beide delen, gaat het leven verder.  In de Grootmoeder boeken staan zoveel hulpmiddelen om in ons op te nemen en ons te helpen deze veranderingen echt in onze levens te bewerkstelligen. 
Gebruik de website- netoflight.org or grandmothersspeak.com.

En geef aandacht aan de liedjes (die onder het Media tabje te vinden zijn) zij zitten vol waarheid: de melodie maakt het gemakkelijker om de boodschap te verinnerlijken.
 
Sharon (zingt):

“From the heavens to the Earth. From the Earth to the Hearts of Women …to the hands, and the heads, of men…”

Vanuit de hemelen tot de Aarde. Van de Aarde tot de Harten van Vrouwen… naar de handen, en de hoofden van mannen.”

Sharon: Laat dat binnenkomen, adem het in. Het zal je helpen beter te begrijpen wie je bent. Wanneer de grootmoeders zeggen “ Vrouwen moeten leiden, het is er nu tijd voor, Het kan niet anders zijn,” maken ze geen grapje. Ze zeggen de ongezouten waarheid. Er is een reden waarom we nu de leiding moeten nemen, en we hebben die reden zojuist gezongen en het ei laat ons die reden zien. Voor we hiermee eindigen, zou ik graag van ons panel willen horen of er nog iets bij jullie is opgekomen over dit onderwerp van vrouwen en mannen.

Kate:  

Sharon, met je toestemming,  Ik zou graag JD’s brief willen voorlezen. Dit is een man, en onderdeel van de Net van Licht familie die deze brief schreef nadat het vierde boek was uitgekomen. Hij zei” Ik was zo blij met het uitkomen van het nieuwe boek, ik heb het meteen besteld. Ik zit het nu te lezen en kan de Grootmoeders niet snel genoeg bedanken. Wat een opluchting! De stelling op pagina 17, dat mannen bijkomstig zijn bij ons werk, dat ze niet nodig zijn bij de huidige taak, was zo krachtig dat het mij en alle andere mannen bevrijding geeft!
 

Dag in dag uit is er bij jongens en mannen ingestampt en gedrilt dat ze elk probleem dat zich in het leven voordoet  moeten kunnen oplossen en repareren.

Het is een obsessie en zo ondragelijk, dat het ons in stukken breekt, scherpe stukken die iedereen om ons heen verwonden. Wat een waarlijke bevrijding is het, wat een ondersteunende boodschap, te begrijpen dat wij als mannen niet alleen aan de zijlijn staan, maar zelfs dat dat onze rol is op dit moment. Dank je voor deze krachtige boodschap, het heeft de altijd aanwezige beklemmende band rondom mijn hart losgemaakt en een liefdevolle vrijheid in mijn wezen toegelaten. Wat een krachtig gevoel van Yin.

 
Sharon: Dank je JD, dank Kate, Is er nog iemand anders die iets wil delen of toevoegen?

Emily: Ik had het voorrecht de ontspanning waar JD over spreekt mee te maken. Ik denk dat het waarschijnlijk dezelfde kernwaarheid aanraakt waar de Grootmoeders zich over uitspraken. Als yang totaal ondersteund wordt door yin in haar volledige kracht, als de man zich echt geliefd voelt zoals hij is, dan kan er een complete ontspanning plaatsvinden. Als yang op deze wijze wordt ondersteund door yin in haar kracht, zal yang zich alleen uitstrekken om het leven te ondersteunen. Altijd. Het in harmonie brengen van yin die zichzelf toestaat om geheel in haar kracht te staan kan alleen gebeuren als vrouwen zichzelf toestaan om waarlijk in hun kracht te gaan staan. Dat stelt yang in staat om liefde en ondersteuning te voelen. De onvoorwaardelijke en meelevende liefde van iemands wezen. En dat geeft yang de mogelijkheid om altijd te handelen ter ondersteuning van het leven. Een paar keer, was ik er in een groep getuige van dat een man deze boodschap ontving en door hem heen liet stromen en wat ik vaak hoorde is, de enorme bevrijding die dat teweeg brengt van het gevoel dat ze slecht of verkeerd zijn of aansprakelijk voor dingen die in het verleden zijn gebeurd. Te horen waar JD over spreekt is zo’n geschenk, dat ik niet kan wachten op meer discussie en manieren die ons worden getoond over hoe we meer in balans met onszelf en elkaar kunnen komen.

Sharon: Het is een groot werk, Het is een prachtig stuk werk en we zullen er een hele tijd mee bezig zijn. We zijn hier om elkaar te helpen.

Peggy: Emily, je bracht het woord balans ter sprake. Toen ik trouwde ergens halverwege mijn 20-er jaren, was ik extreem yin en mijn echtgenoot was extreem yang. Hij was een Vietnam veteraan en kwam thuis om het land en ons gebied te beschermen. In mijn 42 jarig huwelijk heb ik geleerd om zonder agressie m’n grenzen te bepalen en neer te zetten. En Bill heeft geleerd te verzachten, te ontvangen en te aanvaarden en wij beiden zijn daardoor in balans gekomen, een geschenk van het huwelijk. Het is niet altijd makkelijk maar het was echt een geschenk en dat was zo waardevol.

Sharon: Dank je Peggy.  Heeft iemand anders nog iets dat ze wil zeggen? Christa is er nog iets dat jij wil toevoegen?

Christa: Ik luister gewoon naar alle wijsheid en ik laat het bezinken. En hoe kunnen we deze mooie waarheid en inzichten, die de wereld nodig heeft, delen? Mensen zoeken naar antwoorden en naar verschillende levenswijzen. Vrouwen en mannen zijn eenzaam, ze missen elkaar. Ze zijn moe van de gevechten, ze zijn op zoek naar eenheid.  Ze zullen delen in harmonie door eenheid. Ik denk dat het werk wat de Grootmoeders doen en de begeleiding die ze ons geven precies is wat de wereld nodig heeft.

Sharon: 
Nu we tezamen afsluiten, richten we onze harten naar het Goddelijke, en vragen onze harten verder te openen zodat zij een zuivere plek worden van waaruit we leven en zien. Onze harten vullen zich met Licht en Liefde. We zijn verbonden door het Net van Licht. Nu komt deze liefde als een grote golf op ons af en spoelt door ons heen en stroomt in de aarde, vloeit terug en komt weer aanrollen met nog meer licht dan eerst, golft moeiteloos over en in de aarde en weer terug naar jou. Heen en weer, in en uit. Moeiteloos, ritmisch, in en uit. Het moment van geven is het moment van ontvangen en ontvangen is tegelijk geven. Altijd, eindeloos. En tezamen zeggen we Ja tegen al deze dingen. Dankbaar te leren en dankbaar te delen. Het momentum wordt groter en groter, en samen zeggen we ja tegen deze inkomende en uitgaande uitstraling die gaande is, in ieder levend wezen en op elk niveau van het leven. Wij danken Het Net van Licht, de Grootmoeders en elkaar.

(sings): May everyone in all the world be happy…OM. Peace, peace, peace.
(zingt): Moge iedereen op alle werelden gelukkig zijn….OHM. Vrede, Vrede, Vrede.
(sings): May everyone in all the world be happy…OM. Peace, peace, peace.