SAMENVATTING ONLINE LERING VAN 6 JUNI 2021

SAMENVATTING ONLINE LERING VAN 6 JUNI 2021

Sharon: Welkom iedereen bij deze online lering. We komen elke eerste zondag van de maand samen voor deze leringen.
 
Vandaag gaan we het hebben over de bomen. We bouwen een spannende band op met de bomen, zodat we kunnen helpen in deze tijd van verandering die we doormaken.
 
Peggy: Meditatie met het Net van Licht.
 
Sharon: We zijn hier om nu deel uit te maken van deze opwindende beweging naar het Licht. We zijn op onze juiste plaats, op het juiste moment. Wij allemaal samen verankeren en houden het Net van Licht vast voor al het leven op deze aarde en voor alles wat leeft. We gaan vandaag aan de slag met het bomenrijk.
 
Achtergrond over de bomen:
 
Veel mensen komen naar voren en delen hun kennis over bomen met ons. Wetenschappers, schrijvers, individuen: er is de laatste tijd veel gedeeld over de bomen en de grote communicatie netwerken (waarvan de bomen deel uitmaken). Bijvoorbeeld het boek “the Overstory” (“het Verhaal”), wat een boek is over deze gemeenschap en over communicatie binnen de bossen en tussen de bomen. Er is ook een nieuw boek uit genaamd “Finding the Mother Tree” (De Moederboom vinden”) van Suzanne Simard. En ook een film genaamd “Fantastic Fungi” (Fantastische Schimmels”) , die vertelt over het netwerk van de myceliumlaag dat onder de aarde loopt, rond en tussen en met de bomen. (https://fantasticfungi.com)
 
Bomen zijn prachtige bewuste schildwachten. Op dit moment ontdekken we niet alleen de veelvoud van de waarde van de bomen voor ons en de wereld, we zijn ons er ook van bewust dat ze nu erg bedreigd worden. In het afgelopen jaar hebben we tussen de 7000 en 8000 grote Sequoia-bomen verloren door de bosbranden. Dit is nog nooit eerder op deze manier gebeurd. De grote branden en droogtes hebben een enorme tol geëist van het bomenrijk.
 
Hier zijn dan de bomen, de grote communicators, en de oudste daarvan zijn wat we de ‘moederbomen’ noemen. Zij zijn degenen die voor de bomen in hun buurt zorgen, lesgeven en voeden, en de jongeren helpen te leren hoe ze optimaal in het bos tot groei kunnen komen, waarbij ze een patroon van gezondheid in het bos behouden. Helaas hebben we vanwege onze onwetendheid en hebzucht veel van deze bomen omgehakt, en we hebben deze bossen gedecimeerd. Deze bomen zijn dus vaak in het nadeel. Vaak zijn er bomen die zoveel te delen hebben, zoveel wijsheid die ze in de loop van de tijd hebben vergaard, en geen plaats om het neer te zetten, niemand om het mee te delen.
 
Er is veel informatie over dit alles. Als dit je aanspreekt verdiep je er dan verder in  om er meer over te weten te komen. 
 
Het Net van Licht.
 
Sharon: Kijk nu naar de afbeelding op de muur achter mij. Het is een afbeelding die ik jaren geleden heb gemaakt van het Net van Licht, van wat het vertegenwoordigt en hoe we ons ermee verhouden. In de linker benedenhoek van het schilderij probeerde ik te illustreren hoe het Net van Licht dikker, helderder en briljanter is, overal waar het verankerd is door mensen, en vanwege de interactie met mensen. We hebben bewustzijn en we kunnen een beroep doen op dat bewustzijn om dit Net van Licht te activeren en gaande te houden. Het Net van Licht is overal, maar we hebben een rol te spelen bij het verankeren en versterken ervan.
 
Dit is waar we in willen leven, het Net van Licht versterken: voortdurend in gemeenschap en in verbinding met elkaar en met het Net van Licht, het oproepend om al het leven overal te zegenen, vast te houden en te genezen.
 
De bomen en het Net van Licht, die samen komen, kunnen meer en groter goed doen dan wanneer ze niet verbonden zijn. Ook wij hebben hierin een rol te spelen. Door het bewust aanroepen van de bomen, en door ons met de bomen te verbinden, activeren we het Net van Licht voor hen, in hen, onder hen, in een grotere mate dan nu al gebeurt. De Grootmoeders zeggen dat onze intentie aan alles ten grondslag ligt. Onze intentie is om dienstbaar te zijn, te helpen, te zegenen, Dat is ten alle tijde onze intentie. We willen helpen. We zoeken naar manieren om dienstbaar te zijn en te helpen.
 
Deze bomen hebben vaak te lijden, omdat hun natuurlijke habitat door de mensheid is beschadigd. Ik kreeg eens een brief van een groep in Engeland die daar met de oude eiken werkt, en iemand vertelde me over het enorme verdriet van deze oude eik, die zoveel te geven had, zoveel te leren, en geen jonge bomen om aan te geven. In mijn hoofd ontstond het idee dat we daarbij konden helpen. Want elke keer dat we met het Net van Licht werken, verankeren we het en versterken we het, en licht het meer op dan voorheen. Dus we kunnen dit doen, met en voor de bomen. En de bomen kunnen ons helpen.
 
We weten niet welke veranderingen er gaan komen. We hopen er het beste van. We houden van de bomen, de dieren en elkaar, maar we weten niet wat er gaat komen. We weten niet of we deze tijden zullen overleven. De Grootmoeders zeggen dat de aarde het zal redden in deze tijden. Verder weten we het niet. Maar nu zijn wij hier, zijn zij hier. Zolang we hier zijn, en verbonden zijn met het Net van Licht, hoeft de wijsheid van deze bomen niet te vergaan als zij gaan. We kunnen die wijsheid doorsluizen naar de rest van de aarde. Wij zijn de verbindingsdraden voor dat werk, omdat we met het Net van Licht werken. Ik hoop dat ik dit wat duidelijk overbreng. Ik weet dat het vergezocht is om zo te denken, om te denken dat we dat soort macht hebben, maar dat hebben we.
 
Sharon: Ik kon een prachtige verbinding maken met een oude sequoiaboom in het noorden van Californië. De naam die kwam toen ik eronder zat was “Geliefde”. Ik weet niet of die naam alleen voor die boom was, of eerder dat het de juiste term was voor de relatie die we met een boom kunnen hebben. Omdat het een geliefde relatie is die we met bomen kunnen hebben. Ik nodig je uit om die term te gebruiken op elke manier die je wilt. Bij het werken met deze boom werd het heel duidelijk dat het tijd was om mensen aan te zetten om met de bomen te werken. Dat is dus wat we gaan doen.
 
Er zijn veel fantastische bomen op onze aarde. Er is geen limiet. Bomen zijn van nature gevend. Als we bij ons volle verstand en in onze natuur zijn, draait het bij ons ook allemaal om geven. Zo vormen we samen een hele goede combinatie. De bomen staan te popelen om met je te communiceren.

Met deze volgende meditatie, kun je werken met deze grote sequoia. Je kunt haar vragen om je in contact te brengen met een boom bij jou in de buurt, of misschien ken je al een boom waarmee je wilt beginnen.

Meditatie:

Gun jezelf deze tijd. Laat jezelf ontspannen, en laat je rug zich oprichten en ondersteunen door wat er ook maar achter je is. Laat je daar rusten, adem in en uit. Ontspan, laat je vasthouden. Nodig het bewustzijn uit van dit prachtige boomwezen, waarvan ons verteld is dat het “Geliefde” is. In grote dankbaarheid leunen we nu tegen haar aan en/of tegen een boom die op dit moment naar je toekomt. Je hebt werkelijk een boom die alleen voor jou is. Laat je nu rusten tegen de Essentie van de Boom.

Adem deze kalme, verankerende energie van deze heilige wachter in, die hemel en aarde, aarde en hemel verbindt. En de boom ademt vanuit haar wortels en vanuit haar takken, brengt het licht uit de hemel naar beneden en ademt het vocht uit de aarde op. De prachtige meditatie met de boom uit het eerste boek (meditatie met de boom in “De Grootmoeders spreken”) gebeurt nu opnieuw.

Je wordt vastgehouden. Je bent op je juiste plaats. Ze is blij om te geven. (Ik noem haar “zij”. Sommige bomen kunnen “hij “s zijn). Ontvang van deze gelukkige natuur. Terwijl je nu met haar ademt, voel hoe je lichaam voelt, en als je geest afdwaalt, breng hem dan terug naar je gevoel. Je bent in training met haar en Moeder Natuur zelf. Zij is de grote moeder van ons allen, zij die voor de boom zorgt, zij die voor jou zorgt. Voel hoe goed het is om op de juiste plaats te zijn. Geen vergissingen, je bent waar je hoort te zijn. Al het goede, waar de geluidsgolven het naar je toe dragen, er kan een geur in de wind zijn die het naar binnen brengt, je voelt het in je lichaam en je bent je ervan bewust buiten je lichaam. Het wiegt je, houdt je vast. Het is een dikke warme goedheid, die elk deel van je wezen doordringt, gevend en gevend. Standvastigheid, vrede.

De boom staat altijd in verbinding met de Bron. De boom is een afgezant van het goddelijke. Altijd in contact. En dat ben jij ook… maar onze mentale conditionering heeft ons daar soms van afgesneden, dus vaak vergeten we dat. Nu herinneren we ons hoe kostbaar je bent. Je bent geen vergissing, je ontvangt meer en meer van wat je eigen natuur is. Kostbaar. Je goddelijke natuur. En een deel van onze natuur is geven. Soms vergeten we welke vreugde het geven ons brengt. Het is je natuur om te geven. Dat is wat je geluk brengt. Als je voelt dat je het echt meent, zeg dan ja aan dit geven. “Ik wil geven, ik wil helpen, ik zorg, ik heb lief, ik wil dienstbaar zijn, dat is mijn hartenwens”. Als er een manier is waarop je de boom kunt helpen, dan wil je dat doen. Omdat er van nature een tweerichtingsstroom is, van jou naar de boom, en van de boom naar jou. Gelijktijdig geven en ontvangen. Zoals je adem. Het is je natuur. Je groeit in kracht en schoonheid wanneer je geeft, wanneer je ontvangt. Ga nu rustig bij de boom zitten. Merk op of je iets leert. Merk op hoe je lichaam aanvoelt. Merk op of er emoties door je heen gaan, of er herinneringen of gedachten zijn. Deze wijze leraren onderwijzen op een manier die we ons herinneren. Je ontvangt nu waar je klaar voor bent, wat je het meest nodig hebt. Het is perfect op jou afgestemd. Voor datgene waar je klaar voor bent. Je kunt nu een gevoel van dankbaarheid ervaren. Om zo dankbaar te zijn voor deze liefde. Liefde kan alleen plaatsvinden als er een open hart is, en het jouwe gaat open. De boom is een bondgenoot en een vriend. En je kunt een beroep doen op je boom wanneer je maar wilt. Ik heb gemerkt dat ik nu in elke boom een vriend heb. Er is een tederheid en een persoonlijke band met elke boom. Met allemaal. Er is een grote schoonheid en een groot geven, en als je de tijd neemt om bij ze te gaan zitten, je armen om ze heen slaat, je gezicht tegen hen brengt, voor ze neuriet, voor ze zingt, wees dan bij je boom. Je kunt je boom zoeken en je zult je boom vinden. Zij zijn vrienden voor ons, en wij kunnen vrienden voor hen zijn. Rust daar.

Gabriela uit Italië is vandaag bij ons. En ze heeft me een paar keer verteld over haar dierbare relatie met een boom bij haar in de buurt. Kun je dat delen, Gabriela?

Gabriella: Mijn geschiedenis met bomen begon toen ik een klein meisje was. Ik speelde bij de wortels van bomen. Ik maakte sprookjesachtige steden, met twijgjes en modder. Toen ik opgroeide waren in mijn familie magie en spiritualiteit niet echt toegestaan. Ik ging biologie studeren. Maar via de wetenschap is het moeilijk om magie aan te boren. Ik leerde wel wat dingen, maar niet de verbinding, niet het gevoel van eenheid met de bomen waar ik naar op zoek was. Toen de Grootmoeders ons in januari 2020 via Sharon uitnodigden om nauwer met bomen samen te werken, had ik zoiets van “oh ja!”. Ik was er klaar voor.

Ik was erg blij dat de Grootmoeders ons uitnodigden om te werken en ons te verbinden met bomen. Ze gaven zelfs suggesties. Ze zeiden tegen me: “Breng de bomen iets, breng ze een offer, geef ze een geschenk. Zeg hen dat je er voor hen bent, en dat je hen wilt helpen.

Er is een bos achter de school van mijn jongste zoon, en het voelde er altijd ziek aan voor mij. Het hele bos: er hing een grauwe, zware sfeer. Dus begon ik daar. Misschien heeft dit bos mijn hulp nodig. Ik ging en de Bach bloesemremedies kwamen in me op. Dus ging ik in dit bos zitten, en zocht de oudste boom, de moederboom, en ik vroeg haar wat ze nodig had. Ik selecteerde drie Bach bloesemremedies voor haar. Allemaal heel intuïtief. Ik sloot mijn ogen en raakte haar schors aan, en voelde. Zestien dagen lang werd mij verteld om water met Bachbloesems naar deze boom te brengen, elke dag. Op de vooravond van de zestiende dag, had ik een droom. In deze droom verscheen de boom, en ze zei “Van nu af aan, moet je me Murat noemen”. Ok, ik had de boodschap begrepen.

Wat ik voelde was dat ze wakker werd. Ze had eindelijk de energie om met me te communiceren. Op een bepaalde manier werkten de bloesems en hielpen haar, en het bos.

Ik begon er bijna elke week heen te gaan. Tijdens de pandemie was het voor mij om verschillende redenen een zeer stressvolle tijd, maar die vriendschap was een stabilisator. Het bracht veel rust. Het gaf me ook een veilige plek om de Grootmoeders aan te roepen, om gewoon te zijn. Onopgemerkt, verborgen. Het werd een vriend, maar op een bepaalde manier ook een kathedraal, omdat het mijn heilige ruimte was, waar het contact met het Goddelijke op de een of andere manier gemakkelijker was. Een bubbel, een koepel, waar ik in de aanwezigheid van de natuur kon zijn. Het gaf me grote standvastigheid en stabiliteit. En zo is het altijd gebleven.

Sharon: Het is zo mooi. Ik had nog nooit dat hele verhaal gehoord.

Gabriela: Weet je wat Murat betekent? “Murat” in oud Turks betekent “gewild, begeerd, gewenst, verlangd”. Bescheidenheid is niet nodig! Of zij wachtte op mij, of ik wachtte op haar. Ik wilde deze band met bomen al zo lang.

Sharon: Dank je wel. Je illustreert de waarheid. Er wacht een boom op ieder van ons, op zijn minst één. We kunnen van dienst zijn, en delen in die groeiende familie van licht.

Gabriela: Ik vind mezelf niet zo goed in groepen, maar hierdoor helpt Murat andere mensen op afstand, via mij. Elke keer als ik naar haar toe ga, vormen zich woorden en boodschappen in mijn geest, als een soort channeling. De boodschappen die naar boven komen worden doorgegeven aan anderen, via een andere grootmoeder en aan haar gemeenschap in Californië, en er is mij verteld dat deze boodschappen een aanzienlijke invloed hebben op mensen.

Sharon: Het Goddelijke is op geen enkele manier beperkt. Als we ons openstellen voor die Goddelijke verbinding, kunnen er allerlei wonderbaarlijke dingen gebeuren.

Dus, is er nu veel om over na te denken. Dit is een hele arena van rijkdom die voor ons open ligt. Ieder van ons kan echt dienstbaar zijn. Gabby’s verhaal illustreert dit zo mooi. Hoezeer dit geven aan de boom, wat vervolgens de boom in staat stelde om aan haar te geven, en dan blijft zij aan de boom geven en de boom blijft aan haar geven, een stroom van liefde is: in en uit, in en uit.

Geniet ervan. Ik hoop dat ik van sommigen van jullie zal horen die hiermee experimenteren, en met liefde en steun uitreiken naar een boom en zien wat er gebeurt. Het zal prachtig zijn.

Tot slot, blijf zitten en denk terug, herinner je het gevoel innerlijk ondersteund te worden door deze boom. Zo stevig vastgehouden te worden, in liefde. En voel jouw liefde voor de boom.

Voel de juistheid van het in eenheid zijn met het plantenrijk op deze manier. We zijn altijd in eenheid. Altijd. Geen uitzonderingen.

Sharon zingt: Moge iedereen in alle werelden gelukkig zijn…Ohm…Vrede…