SAMENVATTING VAN DE ONLINE TEACHING, 28 maart 2021

SAMENVATTING VAN DE ONLINE TEACHING, 28 maart 2021

 
Welkom bij onze online Net van Licht lering . We ontmoeten elkaar op deze manier om onszelf opgetild te houden in de ruimte waarin we de Grootmoeders en het Net van Licht kunnen dienen.  We gaan door moeilijke tijden en we doen het heel goed.   We zullen dat blijven doen want dat is ons contract met de Grootmoeders: elkaar helpen om één te zijn met het Goddelijke en te allen tijde dienstbaar te zijn.  Doorheen de jaren waarin we met de grote raad van de Grootmoeders hebben samengewerkt, hebben zij ons door allerlei leringen heen geleid en is onze hele relatie met het leven gegroeid.  Daardoor zijn we groter, begripvoller, zachter, vriendelijker en krachtiger geworden.

Ongeveer een jaar geleden begonnen de Grootmoeders ons te leiden om te werken met de natuur in al haar vormen. Het begon met de aankondiging dat dit de tijd is van de terugkeer van de Moeder naar de aarde.  Ze is lang genoeg afwezig geweest en nu is het tijd voor haar om terug te komen, zodat moeder en vader al het leven op aarde in stand kunnen houden.  Ons aandeel hierin is groot en zeer bevredigend, omdat we heel erg één zijn geworden met Moeder Aarde, de grote Moeder, en terwijl dat gebeurde begonnen zij ons uit te nodigen om met de bomen te werken, om een persoonlijke relatie met de bomen aan te gaan.

Dus op 26 januari 2020 hadden we een bijeenkomst in Zuid-Californië rond een 500 jaar oude plataan, die al een heilige plaats innam sinds de tijd voordat de blanke man naar Californië was gekomen. Van daaruit zijn we verder gegaan om te werken met de redwood bomen en met alle bomen over de hele wereld.

Afgelopen zomer zijn we gaan werken met de Elementen, alle elementen: aarde, lucht, water, vuur en ether.  We zijn op deze missie van werken met de natuur geweest, om onze heilige band te reactiveren, zodat de mens weer kan leven in deze zeer praktische maar ook magische eenheid met de natuurlijke wereld.

Ik heb sindsdien van velen van jullie gehoord die een heel speciale relatie met de natuur hadden terwijl jullie door het leven gingen.  Ons doel is om binnen deze verbonden alliantie met de natuur te leven, zodat we begrijpen dat we één zijn en er een diep begrip is: geen verdeeldheid meer, geen angst meer voor de natuur, de natuur niet meer als vanzelfsprekend beschouwen of de natuur (en onszelf) als een ding behandelen, maar in plaats daarvan deze heilige levende band erkennen die we delen.

Dan was er een Net van Licht meditatie door Kate

en dan praat Sharon verder:

Voel de vrede weerklinken in je binnenste en in de lucht rondom je.  Automatisch ademt de levensadem jou in, en je wordt zo moeiteloos omhuld. De lucht beweegt ritmisch in en uit je.   Je lichaamstemperatuur is constant, en alle activiteiten in je lichaam gaan door zonder dat je er bij na hoeft te denken. Er wordt altijd voor ons gezorgd, we worden altijd omvat, vastgehouden en gezegend.
 
Neem nu even de tijd om al die krachten van het leven te bedanken die je omhullen en herstellen, je reinigen, je op dit moment genezen. Het is iets heel groots, en we zijn meestal zo druk bezig in ons hoofd dat we ons zelden bewust zijn van de gratie die ons te allen tijde doordringt.  De natuur houdt ervan herinnerd te worden, net als wij, dus denk nu aan haar; denk aan haar terwijl je ademt, denk aan haar terwijl je je lichaam voelt en je de stoel en de vloer onder je voelt, de stoel in je rug.  Herinner je haar nu terwijl je het gevoel van leven in je hele lichaam voelt.   Elke keer dat we ons haar herinneren, groeien we dichter naar haar toe, en wanneer dat gebeurt is zij in staat om meer aan ons te geven en zijn wij in staat om meer aan haar te geven en wordt de stroom gigantisch.  Dus feliciteer jezelf elke keer als je het je herinnert.

We begrijpen allemaal dat de wereld een grote afleidende machine is die ons altijd maar weer wegtrekt in een idee of zorg of fascinatie of afschuw, soms meer dan één tegelijk, maar onder dit alles ligt de waarheid van ons wezen. We worden omvat, we worden gesteund; we leven dankzij onze verbondenheid met de natuur. De natuur wordt vaak gezien als het moederaspect van het goddelijke, terwijl structuur en de regels van het leven vaker worden gezien als het vaderaspect.  We worden nu opnieuw voorgesteld aan de Moeder. Ze is teruggekeerd naar de aarde en het is ons een groot genoegen en voorrecht om onze Moeder nu te leren kennen, en er is geen betere manier dan via de natuur.

Dus hebben we een paar van onze grootmoeders uitgenodigd om vandaag bij ons te zijn om te praten over wat er verandert als we echt beginnen te ontwaken voor de goddelijke aanwezigheid van de natuur in ons leven.  Deze verbinding met de natuur is hoe we zullen worden wie we bedoeld waren te zijn. We zullen er niet komen door hier in onze hersenen rond te zoemen, maar we zullen er komen door diep in ons hart te zinken, in ons elementaire wezen dat Eén is met de natuur. Dus, we gaan we  wat delen met elkaar van wat we leren. Ik gooi dit nu open voor Phyllis en Alice, onze twee gasten.

Phyllis: Een van de geschenken van dit laatste quarantainejaar was dat er, door op een heel andere manier in het leven te staan, voor mij persoonlijk iets is gebeurd: een verbinding met stilte en rust.  Ik heb mezelf toestemming gegeven om het dieper toe te laten. Voor mij is het de poort geworden naar een veel diepere relatie met de natuur, en de wetenschap dat ik er deel van uitmaak, dat ik er een verantwoordelijk lid van ben.  Deze opening ernaar toe is een groot geschenk, en als ik er in mijn leven mee verder ga, zal ik voor altijd veranderd zijn en verplaatst worden in deze grotere rivier die ik voel door deze verbinding met stilte.  Ik hoef alleen maar te ademen en daar is het.  Een paar dagen geleden was ik groentezaadjes aan het planten en ik dacht aan dat grootmoeders liedje “waar ik sta is heilig, heilig is de grond,” en ik hield deze kleine zaadjes in mijn hand en hield ze omhoog in het zonlicht en zegende ze en verwonderde me erover, en ik gaf mezelf meer tijd om dat te doen, deze prachtige luxe van tijd om bij ze te zijn.  Het was zo’n plezier, zo’n waar genot om op deze manier te tuinieren!  Het verandert de manier waarop ik tuinier.  Het is ruimer, aangenamer, en echter.

Alice:  Voor mij zijn natuur en schoonheid altijd verbonden geweest, en ik ben me daar het afgelopen jaar bewust van geworden vanwege de stilte en de vrede en de liefde. Voor mij zijn ze zo verbonden, en het zijn heilige plaatsen waar die schoonheid van de natuur echt tot me spreekt.  Onze hele wereld is een heilige plaats, wat we niet hebben erkend, maar nu ik het rustiger aan doe, begrijp ik pas echt hoe heilig onze aarde is.  Het ontroert me gewoon.

Ik ben opgegroeid in de woestijn, en toen ik naar California verhuisde en daar de watervallen en de varens zag die overal in de natuur groeien, voelde ik zozeer de verbinding met schoonheid die mijn ziel geneest, en ik denk dat dat de manier is om onze zielen te genezen, door schoonheid en natuur.  Ik besef me dat nog meer , nu ik het rustiger aan doe.
In de loop van de tijd zijn we een aantal heilige bomen gaan bezoeken en het was drie jaar geleden dat ik een bepaalde 300-jaar-oude boom bezocht had. Afgelopen week  hoorde ik die boom mij roepen: kom naar mij toe, kom naar mij toe, dus ben ik vanmorgen, voor onze vergadering, gegaan naar waar ik al heel lang niet meer ben geweest, het is er behoorlijk steil, en toen ik naar de boom liep zag ik dat hij weg was, en ik wist dat hij me had geroepen om Afscheid te nemen.  Hij leeft in andere bomen nu . maar gewoonweg om weer de schoonheid te zien van deze enorme boom met takken die zo wijds reiken,  en nu vredig op de aarde ligt. Besefte ik dat ik afscheid moest nemen. Die boom heeft me een week lang geroepen, ik bleef het maar horen, dus ging ik er heen en het was een erg heilige ervaring .

Sharon: Alice zei dat alles op aarde heilig is en dat klopt . Deze speciale plaatsen waar we in het bijzonder mee resoneren zijn voor ons het gemakkelijkst te begrijpen. Daarom reizen zo veel mensen naar Machu Picchu of naar Sedona of naar Mount Shasta of naar Stonehenge. Ze vallen op zo’n ongebruikelijke manier op dat we ons echt tot hen kunnen verhouden en hun heiligheid kunnen voelen.

Het is moeilijker om het kleine dal  verderop in je eigen omgeving te herkennen, het beekje achter de oude kerk, of een bos met sequoia’s in het stadspark, maar dat komt alleen maar door onze conditionering, omdat ons geleerd is alleen naar de gekende of exotische voorbeelden te gaan ,  en dus missen we de aanwezigheid van het heilige dat nu hier bij ons is. Als je uit je raam zou kijken, zou je blik op heilige grond vallen. Het is onvermijdelijk: er zou daar een klein struikje kunnen zijn, of misschien wat dood gras, maar de aarde zelf is vol van de aanwezigheid van de Goddelijke Moeder. En elke keer dat we dat herkennen, komt deze heilige aanwezigheid vollediger tot leven!

Als we over de aarde lopen en denken ‘waar ik loop is waar alle mensen altijd al hebben gelopen, het heeft alles gezien, dit is een heilige plaats.’

Als we naar het water gaan en kijken naar dat kristalheldere, sprankelende water, realiseren we ons óh! Dit is hetzelfde water dat naar de hemel is opgestegen en weer op ons neer regent, voortdurend opstijgend en zuiverend. Het is allemaal hetzelfde. We lopen op dezelfde aarde waar al onze voorouders op liepen, we ademen de lucht die Jesus ademde, die Mohammed ademde, die Buddha ademde; wij ademen diezelfde lucht!’

Waar we leven is heilig, en wie we zijn is heilig, en dat doet me weer denken aan dat lied:

(Nadia zingt) Where I stand is Holy   (klik hier om dit lied te beluisteren)

Where I stand is holy, holy is the ground. (Waar ik sta is heilig, heilig is de grond.)
Forest mountain river, listen to the sound. (Luister naar het geluid van de bos berg rivier.)
Great spirit circles all around me.  (Grote Geest cirkelt overal om me heen.)
 
Who I am is holy, holy are we, (Wie ik ben is heilig, heilig zijn wij,)
We are one together for eternity,  (Wij zijn samen voor eeuwig als één )
Great spirit circles all around me. (Grote Geest cirkelt overal om me heen.)
 
Where I stand is holy, where I stand is holy,  (Waar ik sta is heilig, waar ik sta is heilig,)
Who we are is holy; who we are is holy,  (Wie we zijn is heilig; wie we zijn is heilig,)
Great spirit circles all around me, great spirit circles all around me.
(Grote geest cirkelt overal om me heen, grote geest cirkelt overal om me heen.)

 
Sharon: Laten we nu naar binnen keren om samen wat werk te doen voordat we voor vandaag weer uit elkaar gaan. We roepen de Grootmoeders nu aan, en alle vormen van het Goddelijke omdat alle vormen in de kern één zijn. Ze verschijnen op verschillende manieren, in verschillende kledij en talen op verschillende tijden ter wille van de mensheid, zodat we ons met hen kunnen verhouden. Nu het tijd is voor de terugkeer van de grote Moeder zijn de Grootmoeders gekomen zodat we die aanwezigheid kunnen begrijpen en er onszelf voor kunnen openen. Dus Grootmoeders, dank je wel en we openen ons voor jullie, en het is onze grote wens om in deze open plek van eenheid met jullie en eenheid met elkaar te leven voorbij al onze zogenaamde verschillen. Onze harten kloppen met dezelfde liefde – we herkennen dit nu. We openen ons voor ons eigen stralende hart en we vragen je om nu bij ons binnen te komen – waarschijnlijk vollediger dan je ooit hebt gedaan want Grootmoeders we willen het echte werk – we willen onze eenheid met het goddelijke weten en begrijpen, en we vragen jullie nu binnen te komen.

Ga je gang en vraag de Grootmoeders om rechtstreeks bij je binnen te komen, om achter je ruggegraat te komen staan , om door je te ademen, om door je te zien en te horen, door je te denken en door je lief te hebben. Grootmoeders, laat ons het goddelijke zien en kennen, waar we ook zijn. Kijk door mijn ogen Grootmoeders, heb lief door mijn hart, denk door deze geest van mij, zodat ik mag liefhebben als jullie liefhebben, dat ik mag weten zoals jullie weten en dat ik de Goddelijke aanwezigheid overal mag zien. Samen vragen we de natuur nu om vergeving voor alle grote schade die we haar bewust en onbewust hebben toegebracht. Samen spreken we de eenvoudige woorden van de H’Oponopono, om vergeving te vragen aan de natuur.

Samen zeggen we (3 keer) :

Het spijt me. Vergeef me alsjeblieft. Ik hou van je. Dank je.

 
Ervaar nu de Grootmoeders overal om je heen, die je omhelzen en vasthouden, dankbaar voor je liefde en dankbaar voor je verlangen om lief te hebben. Samen zeggen we dank je Grootmoeders, dank je.
 

Moge iedereen in alle werelden gelukkig zijn,
Moge iedereen in alle werelden gelukkig zijn,
Moge iedereen in alle werelden gelukkig zijn.

 

 KLIK HIER OM DE DEZE ONLINE LERING TE HERBEKIJKEN