Verbind alsjeblieft jullie harten met die van ons.

Verbind alsjeblieft jullie harten met die van ons.

Nieuwsbrief van 16/5/2023

Wij hebben geleerd te luisteren en actie te ondernemen, als de Grootmoeders ons iets vragen.
Vandaag vragen ze ons contact op te nemen met de Wereldwijde Grootmoeder Gemeenschap, om het Net van Licht te versterken voor een persoon die gevangen zit, en daarmee vele anderen te ondersteunen. We werken door middel van het Net van Licht om het gevangenissysteem te doordringen met liefde. Om een kettingreactie van heling op gang te brengen.

Cal, de man in de gevangenis waar we het hier over hebben was op zijn 16e jaar veroordeeld voor een moord die hij niet heeft gepleegd. In de 20 jaar dat hij in de gevangenis zit, heeft zijn familie zich om hem heen verzameld en toen zijn grootmoeder Linda, zijn verhaal met ons deelde in 2006, is daaruit een gebedsgroep ontstaan om hem te ondersteunen. In 2007 heeft deze groep de boodschap van de Grootmoeders omarmd en daarmee heeft zich de Sacramento Grootmoeder groep gevormd.

Door Linda, werd Cal verbonden met de liefde, de kracht en de ondersteuning van de Grootmoeders. Hij leerde hoe hij het Net van Licht kon uitwerpen en hoe hij het Goddelijke Mannelijke in harmonie kon brengen met het Goddelijke Vrouwelijke. Het was zijn tweede natuur om zich open te stellen voor de energie van de Grootmoeders en zij werden een leidende kracht in zijn leven.

Tegen alle verwachtingen in, boekte hij vooruitgang en begon heling te brengen in het gevangenissysteem. Hij ontwikkelde zijn geest. Hij studeerde rechten en ontwikkelde een filosofie die gericht was op geweldloosheid en zelfbewustzijn, die hij aan zijn mede gevangenen onderwees. Hij schreef er ook een boek over. Hij componeerde muziek om de boodschap over te brengen en hij formeerde een band zodat deze energie door middel van liederen kon worden gedeeld. Hij adviseerde. Hij leidde door een voorbeeld te zijn.

Cal is geen stereotype, en hij is een raadsel voor degenen die hem moeten bewaken. Sommige van hen willen geen gevangenen die mondig en krachtig zijn en proberen zijn geest te breken. Ook sommige van zijn medegevangenen proberen zijn geest te breken. Maar door dat alles heen zijn de Grootmoeders aanwezig.

In zijn 20 jaar achter de tralies, is het gevangenissysteem een industrieel complex geworden. Een winstgevende onderneming, het heeft een pijpleiding gecreëerd van onder-vertegenwoordigde gemeenschappen rechtstreeks naar hun cellen. De meeste mensen zijn zo geconditioneerd dat ze een oogje dicht doen en hun hart afsluiten voor dit systeem: zich niet realiserend dat dit ten koste gaat van generaties van vooral gekleurde mannen door heel het land.

De ondersteuning van een man, die een lichtbaken is in een van de meest duistere omgevingen, kan het begin zijn van heling van miljoenen. Er ontstaat een spiritueel lichtpunt als een man, middenin de duisternis,  wordt gezien en als hij wordt gewaardeerd en ondersteund door een wereldwijde gemeenschap die met het Goddelijk Vrouwelijke werkt.

Dit focuspunt kan de wonden helen die constant de energie onttrekken aan de wereld van creatieve, liefhebbende en in balans zijnde mannen.

Wanneer we overweldigd raken door de enormiteit van de duisternis in het gevangenissysteem, herinneren de Grootmoeders ons eraan de waarheid en het licht te zoeken, want het is ook daar, zelfs in de ernstigste gevallen. En dit is waarom wij Grootmoeders van Sacramento met Cal, Linda’s kleinzoon werken. Hij is een licht in een donker gedeelte van de wereld. En door zijn licht standvastig te laten schijnen, laat hij de weg zien naar het hart van heling, zelfs op deze moeilijkste plek .

Ik vertelde Cal dat de Grootmoeders ons gevraagd hebben zijn leven te delen met de Wereldwijde Net van Licht Gemeenschap. Dat wij door hem te verbinden met het Net van Licht, het licht van waarheid en liefde in het hele gevangenissysteem en naar iedereen die er in meewerkt kunnen brengen. Hij ging ermee akkoord om deze verbinding voor ons te zijn en daarom schrijf ik jullie. Alsjeblieft, verbind je hart nu met dat van ons. Zodat we tezamen in het Net van Licht alle gevangenen, cipiers, en de gevangenissen die hen vasthouden, kunnen optillen. Wij hebben jullie steun nodig. Hij en nog miljoenen andere mensen hebben die steun nodig. Dank je voor je medewerking. Mogen alle wezens op alle werelden gelukkig zijn.

-De Grootmoeders van Sacramento-

P.S. van Sharon…. Deze Grootmoeders maken ons trots. Ze zijn zelfs naar de Districtsgevangenis van Sacramento gelopen om dit massieve complex  in het licht te zetten. Eenmaal daar zijn ze op alle vier de hoeken van het complex gaan staan om het Net van Licht fysiek te verankeren. We buigen voor hun moed en vastberadenheid.

We nodigen je uit om ze te zien, te horen en te voelen hoe ze vanuit hun harten spraken tijdens onze laatste On-Line Les, klik hier om het te zien