Nieuwsbrief van 1/5/2023

Nieuwsbrief van 1/5/2023

De wereldwijde Net van Licht familie versterken

Terwijl de energie verandering op Aarde steeds toeneemt, voelen velen van ons een verlangen binnen in ons opwellen, een wens om meer te helpen, meer te geven en meer lief te hebben. We willen “meer”. We snakken naar meer diepgang in onze verbinding met het Goddelijke, met elkaar en met de Net van Licht familie over de gehele Aarde. We willen Moeder Aarde helpen – en ook elkaar.

Toen ik de Grootmoeders hiernaar vroeg, wonden ze er geen doekjes om. Veranker het Net van Licht diep, daar waar jij staat, en versterk het Weefsel van het Bestaan dat zich tussen jullie uitstrekt. “Dat tussen ons uitstrekt?” vroeg ik, maar zij wuifden mijn woorden weg. “Jij kunt dit doen,” antwoordden ze. “Jullie zijn PRECIES diegenen die dit kunnen!

“Jullie kunnen, als groep, in deze tijd meer doen om te helpen, en ‘meer’ is wat er nodig is. We vragen jullie om bij elkaar te komen en te vragen, ‘Wie wil deelnemen aan deze samenkomsten? Wie is geïnteresseerd? Wie heeft er tijd voor? Wie heeft de bereidheid om als groep voorwaarts te bewegen?” Hoofdschuddend zeiden de Grootmoeders, “Geef je alleen op als vrijwilliger wanneer je bereid bent tijd en aandacht aan dit werk te besteden. Tezamen zullen jullie de Licht Familie sterker maken en een groep leiders creëren die ons werk verder kan dragen”.

“Nu is het de tijd om voor het Al te werken”, zeiden ze.

  • Er voor elkaar zijn zal jullie helpen om standvastig te blijven gedurende de komende tijden.
  • Met elkaar samenwerken en met al jullie plekken op Aarde
  • Werken met het water, het land, de lucht en de energie op iedere plek
  • Met alle mensen werken die in alle regionen van de Aarde wonen
  • Werken met de problemen van al deze plekken— hongersnood, droogte, strijd, egoïsme, etc.

Dit alles zal de Aarde zegenen. En het zal jullie tot zegen strekken.”

Wij zijn nu bezig dit in de praktijk mogelijk te maken- een manier te vinden voor ons allen om ons met elkaar te verbinden en elkaar te ondersteunen. We zullen zodra we de beste manier daarvoor hebben gevonden dat aan jullie laten weten. Maar in de tussentijd, zullen we beginnen met het delen van projecten en ideeën waar sommigen van de Net van Licht familie op gefocust zijn, zodat jullie hen al meteen kunnen ondersteunen door middel van het Net van Licht.


Brief vanuit de Goudkust van Australië:

Sinds ik het verzoek van de Grootmoeders vernam om vanuit heel de Aarde meer samen te komen, heb ik er veel tijd aan besteed om ze te vragen hoe ik kon meewerken.

Elk land en elke regio in de wereld heeft een specifieke pijn en lijdensweg te gaan en om van te leren. Bijvoorbeeld, hier in Australië wordt later in het jaar een Ja of Nee -referendum gehouden om onze Eerste Mensen een Stem in het Parlement te geven zodat hun opinies kunnen worden gehoord als het gaat om het oplossen van problemen die specifiek met hen te maken hebben. Dit was de uitkomst van een bijeenkomst van 200 clans bij Uluru (Ayers Rock) in 2019 en wordt “ De Uluru Verklaring vanuit het Hart” genoemd.

Deze mensen laten grote vastberadenheid, respect en waardigheid zien in al hun discussies. Er is een prachtig voorbeeld van Diep Luisteren in hun verzoek om erbij te horen en gehoord te worden. En als we eerlijk zijn is dat wat we allemaal wel willen- erbij horen, gehoord worden, deel uitmaken van de altijd-evoluerende wereld, lief te hebben, geliefd te worden en te groeien. Eén familie zijn, Eén Gemeenschap zijn, leven in die Ene alles omvattende Liefde.

Vergeleken met wat er wereldwijd gaande is, mogen wij Aussies ons gelukkig prijzen en dankbaar zijn met een vredige samenleving. Natuurlijk hebben we allemaal onze persoonlijke beproevingen, maar (de vredige samenleving) kan ons in een positie plaatsen om als standvastig en gegrond te functioneren als wij onze liefde schenken aan het Net van Licht. Zoals de Grootmoeders zeggen, onze ware kracht is de verbinding met elkaar (het bindweefsel dat de mensheid samenbindt).

Het is mijn wens om heilige ruimte vast te houden voor alle Lichtwerkers, alle zorgverleners, allen met meelevende harten die een verschil maken ook al zullen ze dat nooit ervaren. Voor al degenen die ervoor kiezen in stilte en zonder erkenning te werken.

Door samen te komen om anderen te ondersteunen, kan een waardige staat de overhand krijgen en dat kan al diegenen die onbaatzuchtig hun diensten aanbieden verder bekrachtigen. Deze mensen, meest vrouwen, worden vaak als sterk, op zichzelf staand, onafhankelijk en geen ondersteuning nodig hebbend, gezien. Toch kunnen ook zij persoonlijk baat hebben bij het vastgehouden worden in het licht, het stralende Licht dat dan vanuit hen straalt, kan dan verder stromen en weidser en dieper reiken. Zij hebben behoefte aan onze ondersteuning en verdienen die ook. Ik heb mezelf toegewijd aan het in het licht zetten van deze stille werkers.

Ik deel gewoon wat van het weefsel van mijn overpeinzingen.

Christine