Jij bent nu hier. Jij bent voor deze tijden geboren.

Jij bent nu hier. Jij bent voor deze tijden geboren.

Boodschap van de Grote Raad van de Grootmoeders van 14/2/2023

“Jullie zien nu enorme verschuivingen, bevingen en grote verwoestingen op aarde,” zeiden de Grootmoeders. “De een na de ander komen ze en met elke opschudding is er ook het lijden van mensen, dieren, bomen en de Aarde zelf. Trauma op trauma ontstaat. En het gebeurt hier in jullie tijd. En wij zijn hier ook,” verklaarden de Grootmoeders. “Wij zijn hier met jullie tezamen om er getuige van te zijn, het te omvatten, lief te hebben en elk onderdeel ervan te zegenen”. Ik verslikte me toen ze dit zeiden en ik keek snel naar ze op. “Laten we aan het werk gaan,” zeiden ze, en ik slikte weer en vroeg me af wat ze bedoelden.

“We hebben jullie het Net van Licht gegeven zodat jullie in deze tijden van dienst kunnen zijn. Dit is niet het moment om achterover te leunen, niet het moment om het leven ter discussie te stellen, in je handen te wringen en je lot te beklagen. Nee!” Met strenge gezichten riepen ze uit ”Het is tijd om aan het werk te gaan.”

“Werp het Net uit” bevalen ze. “Houd het middelpunt vast en gooi het Net uit vanuit de grote stilte en kracht van je kern, werp het uit en versterk de aanwezigheid van het Net van Licht op Aarde. Zie hoe het de landen Turkije en Syrië bedekt en alle andere gebieden die door deze aardschokken getroffen zijn. Denk aan het Net van Licht en zie hoe het zich in het land en de mensen daar verankert. Het dringt diep door in het puin en het vloeit diep in de aarde. Het vult alles en iedereen met licht, terwijl het wanhoop en radeloosheid heelt. Kijk nu hoe het draagt, wiegt en heelt. Het Net van Licht ondersteunt het leven – altijd. Het is nu hard aan het werk en iedere keer als je denkt dat het zegent en heelt, is het in staat dat meer en meer doen.”

“Velen van jullie werken al lange tijd met het Net van Licht,” zeiden de Grootmoeders. “Jullie zijn op die kracht afgestemd en kunnen zijn/haar aanwezigheid automatisch verankeren. Daar waar jullie zijn, is Het Net van Licht”, zeiden ze. “En door jullie verbinding met het Net is het vele malen krachtiger dan het eerst was. Het is in staat dieper te geraken, verder, en meer te helpen. Er zijn zo velen van jullie die het Net van Licht oproepen dat haar/zijn bereik en kracht zich sterk heeft uitgebreid. Weet dit en vertrouw op je band met het Net van Licht.

Respecteer jezelf voor je samenwerking met het grote Weefsel van het Bestaan dat het leven overal ondersteunt. Heb respect voor het werk dat jullie met het Net kunnen doen en dat  het in staat stelt zijn/haar zegenende aanwezigheid te vergroten overal waar dat nodig is. Door het Net op te roepen, het uit te werpen, eraan te denken, het stabiel en stevig vast te houden, doen jullie onnoemelijk veel goeds”.

“Deze moeilijke veranderingen moet de Aarde doorstaan,” zeiden de Grootmoeders, “en de tijd van deze veranderingen is nu. Het is lang geleden voorspeld,” zeiden ze, mijn ogen met hun blik vasthoudend. “Dus speel je rol! Wees de verlichte waarvoor je geboren bent. Sta standvastig en vergroot de aanwezigheid van het Net van Licht. Jij bent nu hier. Jij bent voor deze tijden geboren.”

 


Brief van een Turks Baken

Beste Sharon,

Dagen gaan voorbij en langzaamaan komen niet alleen ik, maar allen om me heen uit de shock van de vreselijke traumatische gebeurtenis. Vandaag voel ik me voor het eerst iets stabieler.

Ik heb jouw brieven en die van de andere leden van de Licht-familie ontvangen en ik kan jullie niet genoeg bedanken. Het gaf me het gevoel dat ik vastgehouden werd. Dank jullie voor de gebeden en de verbondenheid met ons allen.

Ik heb naar je geluisterd. Je zei me dat ik rust nodig had, moest luisteren en eventjes niets moest doen. Het is moeilijk om NIETS te doen, maar ik heb voornamelijk gebeden in mijn kleine persoonlijke plek en helpende verhaaltjes op Instagram gepost. Na vele jaren in mijn leven in de doe-energie te hebben gezeten, is het nu wellicht tijd dat mijn energie verandert en op een diep niveau begreep ik dat ik niet langer in de oude doe-energie kan zitten. Dit is een nieuw tempo. Ik realiseer me dat ik niet weet hoe ik kan ZIJN. Ik weet niet hoe te ontvangen. Mijn brein zei me meerdere keren: “Ga naar het aardbevingsgebied, GA helpen als vrijwilliger.” Maar mijn lichaam verroerde zich niet. Gisteren pas begreep ik dat het erg zwaar en schadelijk voor mijn ziel zou zijn als ik erheen zou gaan. En uiteindelijk gaf ik het op. Ik moest naar mijn innerlijk luisteren.

Toen kreeg ik een visioen – het uitwerpen van het Net van Licht over de kaart van het beschadigde gebied in Turkije. Vandaag schreef ik het, eerst aan mijn binnenste cirkel en toen op mijn Instagram-pagina. Vele, vele vrouwen reageerden met veel energie. Zij zijn nu begonnen met bidden met het Net van Licht. Ik moest dit doen. Toen ik begon met het vertalen van het eerste Grootmoederboek heb ik me nooit kunnen voorstellen dat het hiertoe zou leiden, dat het me zou helpen de woorden en de lessen van de Grootmoeders te verspreiden, op deze manier, in deze tijd en op dit land.

Tot dusver zijn er meer dan 17.000 mensen gestorven en we denken dat het er veel meer zullen zijn.….. Vele kinderen en baby’s zijn hun familie verloren en zijn nu wezen. De rouw, het verdriet zal enorm zijn. We zullen veilige en sterke plekken nodig hebben om dit leed te kunnen dragen en om te kunnen gaan met de woede die nu de kop op heeft gestoken.

Dank jullie voor je medeleven
Ik hou van jullie,

Bilge