Samenvatting van de Online Les van Zondag 6 november 2022

Samenvatting van de Online Les van Zondag 6 november 2022

Sharon: Welkom bij onze online les van november 2022

Iedere maand ontmoeten wij elkaar op deze manier, vanuit alle delen van de wereld komen we bij elkaar om samen de lessen van de Grootmoeders te leren en te delen. Zij hebben ons jarenlang geleid en hebben ons dichtbij elkaar gebracht en in Eenheid met hen en alle vormen van het Goddelijke. Voor degenen die nieuw zijn, de Grootmoeders zijn geen religie, zij zijn leraren en verpersoonlijken het Goddelijke. Zij zijn in deze bijzondere tijd gekomen om ons te leren de weg terug te vinden naar Eenheid met al wat leeft. Ze zijn gekomen om de Grote Moeder binnen te leiden, haar terug naar de Aarde te brengen. Zodat wij kunnen leren in Liefde te leven, liefde in te ademen, en deel te zijn van de Universele Liefde voor elkaar en alles dat leeft. Zij hebben ons stap voor stap geleerd dat we zonder enige grens kunnen leven en werken. Er is geen limiet aan wat we doen, geen limiet aan tijd en ruimte, noch aan de verschillende gebieden van het leven. Wij zijn één met onze Voorouderlijke lijnen, met de Voorouders van het Licht en worden constant ondersteund door de Voorouders van het Land. Wij werken met alle wezens van alle tijden. En dus, terwijl we vooruitgaan, stap voor stap, groeit onze liefde, onze kracht en ons begrip. Dit zal nooit stoppen.

Gedurende de laatste twee jaar lieten de Grootmoeders ons tot eenheid komen met de gehele Natuur. Mensen zijn niet afgescheiden van de natuur; onze eigen lichamen zijn uit de elementen van Aarde, Lucht, Vuur, Water en Ether (ruimte) samengesteld. Wij belichamen deze elementen en worden door hen belichaamd. Zij roepen ons terug tot eenheid met de Natuur. Dat kan ons vreemd in de oren klinken omdat we zo op het mentale gefocust zijn en omdat we geconditioneerd zijn om alleen het Brein en de zaken van de geest te vertrouwen.

Maar deze wijze van verbinding maken met de wateren, bomen, planten en dieren, met alles, gaat voorbij de denkgeest en kan niet worden beperkt door het brein. Dit is een andere manier van leren. Het is de vroegste leerwijze.

We worden geboren met een diepe liefde voor en begrip van de Natuur; één met de ontvouwing van de levenskracht hier op Aarde en in de gehele Kosmos. Maar we zijn zo door al onze maatschappelijke eisen geconditioneerd dat we onze gave om met de natuur te kunnen communiceren zijn gaan wantrouwen. En toch komen in het hier en nu al deze kleine lesjes weer naar de voorgrond; zoals “Oh, er is een heel draadweefsel van zwammen en schimmels waardoor planten en bomen met elkaar communiceren”, of, dat de vogels weten waarheen ze gaan migreren, of zoals de zalm die stroomopwaarts zwemt naar de plek waar haar familielijn de eitjes heeft gelegd. Hoe kunnen we al deze dingen verklaren? En toen ontdekte de wetenschap in 2014 door middel van de Hubble telescoop het Net van Licht, dat zij het “kosmische web” noemde, dat alles in het Universum verbindt en vasthoudt. Dit is niet zomaar een idee, het is een fysieke realiteit. Dit Net van Licht, dat ons allen in Eenheid omvat, daar vertrouwen wij op.

Elke dag werken we met het Net van Licht. Daardoor hebben we haar band versterkt met ons, met de Aarde en met de hele Kosmos. Terwijl dit versterken constant doorgaat, wordt ons meer en meer duidelijk wie we werkelijk zijn, hoe groots we eigenlijk zijn, hoe enorm ons begrip is en waar we toe in staat zijn. We zullen zoals steeds werken met het Net van Licht en dan met elkaar delen hoe we nu het Net van Licht door heel de Natuur verankeren en hoe op haar beurt de Natuur zich in ons verankert. We keren terug naar de Grote Eenheid, de Ene Liefde.

Sharon: Net van Licht Meditatie

Sharon: Die Vrede omvat jou en omvat alle wezens. Iedere keer als je eraan denkt, of als je de Grootmoeder-liederen zingt, wordt het Net van Licht sterker en sterker; meer en meer in staat om elk wezen met licht te voeden. Wat voor heftige veranderingen we nu ook doormaken, dit is wat er gebeurt onder dat alles. En hiervoor zijn we geboren: om het leven stevig vast te houden gedurende deze vreselijk onrustige tijden. Dank je voor wie jij bent.

Vandaag hebben we bij ons Sinead uit Ierland, Mary uit het zuiden van Californië , Peggy uit het zuidoosten van de Verenigde Staten en Kate uit het zuiden van Californië.

We zullen samen spreken over het werken met de Natuur. Velen van jullie hebben al een Natuur-ondersteuningsteam voor jezelf gevormd, dus jullie kunnen al zelfverzekerder en gemakkelijker met de natuur gaan werken.

Ik zal dit herhalen voor degenen die nieuw zijn. Het komt erop neer dat we de Natuurgeesten uitnodigen om ons te helpen leren hoe we ons open kunnen stellen voor de Natuur. Velen van ons roepen de Natuurgeesten aan, inclusief Pan (de grootste Alles omvattende Natuurgeest). Ook roepen wij de Opgestegen Wezens aan, die niet meer in fysieke vorm maar wel als leraren en helers tot ons komen. De Grootmoeders bevinden zich in deze groep, tezamen met Jezus, Boeddha, Allah etc. We roepen ook ons Hogere Zelf op, het Zelf dat nooit vergeet wie hij of zij is. Dit is de kern van ons innerlijk wezen.

Afgelopen maart in Joshua Tree hebben we verscheidene uren doorgebracht met het communiceren met deze wezens en vroegen we hen ons te helpen onze harten open te stellen en ons te verlichten, zodat we opnieuw kunnen leren dat we een eenheid vormen met de natuur. Dat we haar konden voelen en met haar samen konden zijn.

Het andere dat ik wil benoemen, is hoe frustrerend het kan zijn als je probeert met de natuur te communiceren, maar daarbij vertrouwt op de oude leermethodes via het brein. Dit is meer een kwestie van verlangend wachten en bereid zijn om je eigen onwetendheid te bekennen.

Een voorbeeld: vraag liefdevol en nederig aan de bomen om je iets te leren. Dan zullen er gedachten, gevoelens, liederen, herinneringen en bewustzijn tot je komen.

Ik vraag iedereen nu met mij mee te praten over wat jullie geleerd hebben en waar de uitdagingen zitten.

Sinead: Ik kan zeker vanuit mijn eigen ervaring praten. Ik merk dat ik altijd naar buiten de natuur inga als ik van plan ben in contact te komen met de Grootmoeders en als ik met het Net van Licht werk. Door adem te halen en door diep in mijn hart in te keren, voel ik meteen het tastbare, diepgewortelde gevoel van levenskracht en eenheidsbesef, zonder enige afscheiding. Dat komt niet uit het brein. Dit komt niet door het te doen of proberen. Het komt meer uit zijn en open staan in die Eenheidsplek. Niet toelaten dat de angst voor het onbekende voorkomt dat die ongelofelijke liefde van de Natuur, de Grote Moeder en de Grootmoeders binnenkomt. Ze binnen laten komen, om je alles te geven waarnaar je zoekt en wat je nodig hebt. Het is eigenlijk een kwestie van opengaan en je helemaal in je hart bevinden. Aanvaard dat je een deel bent van de natuur en vergeet de patriarchale agenda’s. Adem in plaats daarvan het vrouwelijke principe in, adem mee met de Grootmoeders, laat al die liefde en de verbinding met de Aarde binnenstromen. Verwelkom de Elementalen. Het is mijn ervaring dat ze meteen binnen komen stromen op het moment dat je die deur opent. Laat ze binnenkomen en zij zullen je herkennen. Zij wachten gewon op jou. Maar je moet je zelf beschikbaar stellen. Zit en wees één met de omgeving, met de natuur. Als je binnenshuis bent, neem dan plaats dicht bij iets dat een element is, vuur, water, mineraal, lucht of ether. Er zijn vele manieren om contact te maken. Als het je moeilijk valt om contact te krijgen, ga dan vaker de natuur in en blijf daar zolang als dat nodig is.

Sharon: Dank je, met wie kunnen we dat beter opstarten dan met ons Ierse meidje.

Mary, van de week zei jij zoiets grappigs. Je was zo bezig met dit werk dat je zei, “Ik heb het gevoel alsof ik zwanger ben”.

Mary: Ja. Ik had vanochtend weer zo’n soort ervaring daarmee. Ik houd er erg van om ’s ochtends stilletjes op blote voeten de tuin in te gaan en Moeder Aarde in mij te voelen, om de scherpe randjes van mijn menselijke karakter kwijt te raken. Ik kijk echt uit naar dat moment. Ik zit en mediteer en begroet alle bloemenfeeën, Pan en alle natuurgeesten. Ik zie mezelf letterlijk de Aarde vasthouden. Deze roze-gouden Aarde waar ik zo dol op ben. Het is alsof ik de Aarde bemoeder en wieg en voor haar zing. Dan komt ze recht mijn baarmoeder binnen. Ik voel dat de Moeder de baarmoeder van alles is. Alles wat we eten, drinken, inademen, aanraken, is door haar gegeven. Soms voel ik haar vanachter bij me komen en zich met mij samenvoegen, en de afscheiding glijdt van me weg. Het is zo vreugdevol en het brengt me naar een lichte plek. Ik denk dat het de manier is waarop de Grootmoeders mij leiden, want daar heb ik om gevraagd. Zij zeggen gewoon ‘relax, laat gaan, laat los en ontvang’. In de natuur zijn, daar ben ik dol op.

Sharon: En de natuur is dol op jou.

Peggy: Ik ben erg diep onder de indruk van hoe mooi Sinead en Mary hebben gesproken.

Ik werk al ruim 15 jaar intensief met de natuur, maar het is pas de laatste 2-3 jaar dat er een grote verschuiving plaats vindt van een meer mentaal proces van verbinden met de natuur naar het nu waarin er meer sprake is van een integratie. Ons brein weerhoudt ons ervan om te zien wat er is. We kunnen veel beter met ons hart schouwen. Als je met het leerproces bezig bent, werk dan serieus aan het zachter maken van je hart. Ik neem elke kans waar om dat voor mezelf te oefenen. Ik houd van buiten zijn en daar ben ik heel bewust bezig met het uitnodigen van juist die les die ik dan te leren heb. Als ik ’s ochtend mijn twee grote honden uitlaat, oefen ik het zacht maken van mijn hart en het kijken met een zachtere blik. Het leidt tot een dieper niveau van ervaring dan eerst.

En tegelijk met het werpen van het Net van Licht naar alles buiten het fysieke lichaam ben ik ook begonnen met het uitspreiden van het Net van Licht over het binnenste van mijn lichaam. Dat is een andere wijze om de grenzen op te lossen. Het is vloeiend. Het helpt me eraan herinneren dat ik vanzelfsprekend deel uitmaak van de Natuur. Hoe zou ik dat niet kunnen zijn?

Sharon: Dank je voor het delen van deze bruikbare technieken. Het herinnert mij eraan dat ik mijn blik moet verzachten. Ik zal dat doen. En we moeten ook onthouden dat we het Net van Licht ook naar onszelf moeten uitwerpen.

Kate: Ik heb niet veel toe te voegen omdat dit al zulke rijke ervaringen zijn. Ik wil alleen delen dat het voor mij een wonderlijke ervaring is wanneer ik op een boom toeloop. Ik was vorige week in Central Park, deel uitmakend van de 10 miljoen zielen van New York City, in de verticale ravijnen van beton en drukte. Ik legde mijn hand op een prachtige boom en op dat moment voelde ik in mijn hart de geest van de boom. Er kwamen geen woorden of leiding binnen, maar het was een prachtige verbinding en communicatie. Ik bleef denken: Natuur is de Geliefde en wij zijn de Geliefden. Een van de dingen die helpen om deze mooie relatie aan te gaan, is gewoon te observeren en al mijn zintuigen te gebruiken. Door van elk detail de specifieke schoonheid op te merken en lief te hebben, begint de energie te stromen.

Sharon: Bedankt allemaal.

Ik weet dat meerderen van jullie met de natuur willen werken. Zoals Peggy al zei, is het werken met dit team (de Elementalen, Opgestegen Wezens en je Hogere Zelf) nuttig. Het helpt je om te onthouden dat je niet alleen bent, dat het niet iets is dat je alleen moet doen, waar je alleen aan moet werken. Het is gewoon toestaan dat al deze levenskrachten bij je binnen komen en met jou werken.

Dus laten we dat even doen, we zullen het samen doen.

Op de eerste plaats, wij zijn allemaal verbonden. Onze harten zijn nu in deze Zoom-bijeenkomst verbonden in het Net van Licht en binnen de Grote Liefde.

Op deze plek kun je denken: ”Ik wil mijn verbinding met de natuur openzetten en ik zou heel graag mijn eigen team hebben om mee te werken. Het is niet iets waar ik over moet denken. Het zal komen als het wil.”

Begin met gewoon “Ja” te zeggen. En stem ermee in dat je volledig deel van de Natuur wil zijn. Nodig dan de Natuurgeesten uit, of het nu kabouters zijn, Deva’s, de menehunes van Hawaï, elfjes, Dryaden (boomgeesten) of Naiaden (waternimfen), van welke vorm je ook maar van gehoord hebt. Dit zijn de Natuurgeesten, de spirits die met de Natuur samenwerken om gezondheid, leven en welzijn overal heen te brengen. Wij zeggen: “Ja, we verwelkomen jullie. Help me alsjeblieft om beter contact te krijgen met mezelf en met de natuur.”

Je kunt Pan hierbij betrekken. En daarna nodigen we samen met deze Natuurgeesten ook altijd de Elementen zelf uit en eren hen. We inviteren ook De Grote Leraren en Grote Wezens die ons zouden kunnen helpen. Sommige kunnen spontaan in je opkomen, sommige herken je en andere niet. Ze zijn allemaal welkom als ze je willen helpen. En nodig ook je Hogere Zelf uit. Je hoeft er alleen maar aan te denken. Meer is het niet.

Wanneer je dit team in je hoofd hebt samengebracht, vraag dan of een beeld van een boom tot je mag komen. Het kan een boom zijn die je kent, maar ook een die je nog nooit hebt gezien. Dit grote boomwezen in plantaardige vorm verbindt zowel de Hemel als de Aarde. Stel je de wortels voor, die diep en wijdvertakt zijn, en ook de takken, die hoog en wijd uitgespreid zijn. Zij trekken het licht en de warmte van de zon naar beneden, zie hoe dat maakt dat de bladeren en naalden groen worden. De wortels trekken de mineralen en het water naar boven, voeden de boom van onderen en de zon voedt de boom van bovenaf. Deze grootse boom. Ga erheen en sla je armen om de boom heen, in een begroeting, een omarming. Draai je dan om en ga tegen de boom aan staan en rust. Je kunt ook liggen, zitten of staan. Wanneer je je tegen de boom aandrukt voel dan dat de boom je gewicht accepteert en je vasthoudt. In één lijn met de stam van de boom, adem je dan samen in. Moeiteloos.

De boom is een grote gever en de boom ademt, geeft aan jou, en jij ontvangt van de boom.

Alle goede dingen komen door jouw wortels naar boven. Je kunt dat wellicht voelen in je onderste lichaamshelft en in je benen en je voeten… Binnen komend door je takken… en hoog naar boven reikend… en je kunt het door je ruggengraat voelen en door je haar en hoofd, armen en handen. Rust tegen deze boom aan. Vraag je team je te helpen om je verder open en nog opener te stellen. Om van haar te ontvangen en te geven. Liefde te ontvangen en liefde te geven… Begrip te ontvangen en begrip te geven… Medeleven te ontvangen en medeleven te geven… Moeiteloos in te ademen en weer uit. Deel van het Grote Geven, deel van de Grote Liefde. Rust hier tegen de boom. Ontvang al wat je nodig hebt.

Moge je gezegend zijn. Mogen alle wezens gezegend zijn. Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig zijn. En daar ben jij bij inbegrepen.  

We zien elkaar de volgende maand weer.