Ontvang voor de Aarde

Ontvang voor de Aarde

Vandaag ging ik op mijn gebruikelijke manier naar de Grootmoeders om te vragen hoe ze willen dat wij verder werken met het Net van Licht. Ik was wat opdringerig zoals gewoonlijk en klaar voor onze volgende “opdracht” toen de Grootmoeders me een glimlach toewierpen. Zij hadden andere plannen.

“Al vele jaren”, zeiden ze, “heb je hard gewerkt om gegrond te blijven in deze veranderende wereld. Je hebt veel angst gekend, geleerd jezelf en anderen te vergeven, en door middel van het Net van Licht heb je uitgereikt naar hen die hulp nodig hadden. We hebben gezien dat je hard hebt gewerkt, maar nu willen we dat je achteroverleunt en observeert tot waar je vandaag bent gekomen. Rust ” zeiden ze. “Je hebt meer goed gedaan dan je je kunt voorstellen, dus houdt dit in gedachten, rust en observeer terwijl we je iets anders laten zien.”

Toen ik dit hoorde, ging ik zitten, wachtte rustig af en keek. Om me heen begon er iets te bewegen, een rollende beweging in de atmosfeer werd zichtbaar, perzik roze-achtig van kleur. Golven van omhullende en zich openende energie rolden naar beneden van boven de horizon, en kleurden de Aarde in een rozige tint. Zachtheid raakte me en toen rook ik vaag iets zoets. Iets als nectar of honing.

Ik werd omhuld door de perzik roze energie en meteen vertraagde mijn lichaam en ook mijn gedachten. Mijn lichaam begon te ontluiken terwijl ik erdoor gewiegd werd. Los te laten en te openen. Mijn ademhaling vertraagde en er was een loslaten …. alles was zachter aan het worden, gedachtes, adem, ideeën, spieren …. alles. Ik werd zachtjes gewassen in licht, gewiegd in een waterval van honing kleurige energie …. tot ik er vol van was. Maar ook al was ik al overvol, het bleef mij vullen.

Zo heen en weer schommelend, hoorde ik de Grootmoeders zeggen, “ O n t v a n g.  Lang heb je hard gewerkt, en de tijd van hard werken is nu voorbij. Laat ons je vullen en alle plaatsen waar je aan hebt gewerkt opvullen. Laat ons het werk nu doen.” zeiden ze, “en jij …. Jij wordt een reservoir. Een opslagplaats van goedheid. Enorm groot!”, fluisterden ze in mijn oor. “Open jezelf om dit te ontvangen. Adem het in en wanneer je dit doet, wees je er dan van bewust dat, omdat je deel uitmaakt van het Net van Licht dat de kosmos stabiel houdt, iedereen en alles in het Net van Licht óók ontvangt. Jouw ontvangen stelt dat van hen in werking. Adem het in”, zeiden ze. “Voel het! Geloof het!”

Open jezelf om te ontvangen,” herhaalden ze. En ik deed wat me werd opgedragen, “Ontvang voor jezelf,” zeiden ze. “Ontvang voor de bomen, Voor de Aarde zelf, voor de wateren, voor de dieren, de planten, de volkeren en alle levensvormen. Ontvang voor de voorouders en voor alle wezens overal in het Universum. Ontvang!” eisten ze en ik kon voelen dat ik me in een geweldige staat van expansie bevond. Toen zeiden de Grootmoeders met gezichten die straalden van liefde, “Als jij je hiervoor opent, zal iedereen dat doen. Jouw beslissing om ‘Ja’ te zeggen tegen deze toevloed van goedheid geeft het de kans door de gehele schepping heen te stromen. Doe jouw deel nu,” zeiden ze, en hun ogen bleven mijn blik vasthouden. Toen schudden ze hun hoofden, lachten om mijn uitdrukking van verbijstering en zeiden, “Op dit moment, is dit het deel, dat jij moet doen. Ontvang.”

 

Ondanks het dagelijkse bombardement van vreselijke gebeurtenissen op aarde, is er een enorme toevloed van liefde, licht en goedheid aan het binnenstromen, en de Grootmoeders vragen ons om ons daarvoor open te stellen. Om dit goede dat het Goddelijke nu de Aarde in laat stromen te ontvangen en te beseffen dat doordat wij ons er voor openstellen, het goede door de hele schepping kan stromen. Dat is het ‘werk’ dat ze ons vragen te doen. Wij worden gevraagd ‘ja’ te zeggen tegen het goede dat ons wordt gegeven. Eenvoudigweg “JA” zeggen. Kun je jezelf ertoe brengen om ‘JA ‘ te zeggen?

Om te helpen het reservoir aan goedheid voor alles wat leeft, te vergroten zullen we op 7 augustus tijdens de volgende  Net of Light on-line les  samen werken. Sluit je bij ons aan terwijl we onszelf oprekken en ons vermogen om te openen, te ontvangen en te geven, verder te laten groeien.Wat een ‘werk’ hè?

 

Sharon & the Net van Licht team