Samenvatting van de On Line les van zondag 3 juli 2022

Samenvatting van de On Line les van zondag 3 juli 2022

Sharon: Welkom allemaal bij de on-line les van juli. We zijn blij weer allen samen te komen. Vandaag hebben we Nadia uit België, Phyllis uit Berkeley, Peggy uit Alabama, Emily uit Middletown in Noord Californië en mezelf hier in Petaluma, Californië. En velen van jullie die vanuit verschillende delen van de wereld afstemmen. We zitten middenin het leerproces om diepgaander met de Natuur te kunnen verbinden, daar zullen wij vandaag verder aan gaan werken.

Het goede dat uit de bijeenkomst van vandaag voortkomt, zal worden vermenigvuldigd door de stralen van het Net van Licht dat deze Aarde en de Kosmos in zijn omhelzing vasthoudt. Samen zullen we De Ene Grote Liefde vergroten die al het leven in deze tijd ondersteunt. De Grootmoeders hebben ons verteld dat er geen grotere dienstbaarheid bestaat dan standvastig te blijven binnen het Net van Licht dat de aarde vasthoudt en haar doordringt en vult met licht. Dus, dat doen we met liefde.

Sharon: Net van Licht meditatie

Sharon: We zijn allen op weg naar Eenheid. Onze levens hebben voor het grootste deel bestaan uit het omgaan met en het bestrijden van pijn: geestelijke pijn, fysieke pijnen, en emotionele pijn. Maar nu slaan we het pad in naar Eenheid. Jouw vermogen tot ontvangen is toegenomen. Het Net van Licht helpt je. Dit is de tijd van thuiskomen. Dit werk wordt steeds maar grootser.

Voel je lichaamstemperatuur, je houding, je bewegingen… maakt niet uit wat , voel het en wat het ook is maak de balans op. Dat zal helpen, dan weet je waar je nu staat en kunnen we vanaf daar verder gaan. We bewegen altijd naar een nog grootsere, zich uitbreidende, liefdevollere plek. Ik vraag nu het panel om wat feedback te geven over wat jullie ervaren op dit moment.

Phyllis: Een plant kwam naar me toe en ze ademde haarzelf in mij. Het voelde als een zachte resonantie en ik voel me zo dankbaar voor de Natuur, maar in het dagelijks leven ook voor mijn tuin. Ik richt mijn aandacht op het plezier en de intimiteit, en nodig de elementen uit om binnenin me en daarbuiten in harmonie te zijn. Daar heb ik nu het meeste plezier in.

Sharon: Wat een goed idee om er voor open te staan dat het Al met de Natuur is verweven.

Peggy: Als ik buiten in de Natuur ben krijg ik een gevoel van directheid. Ik ben opgegroeid met liefde voor het buitenleven, de natuur is de basis van mijn bestaan. Op mijn dagelijkse wandeling is de directheid van de elementen voelbaar. Ik ben me ervan bewust dat ik op de aarde loop, het water drink, het vuur van de zon voel en in mijn lichaam verteer wat de natuur me als ontbijt gaf. Ik adem de lucht in en de geur van de bloemen. Vanochtend ging het een stap verder, toen ik al die dingen die ik nu beschrijf voelde was er sprake van een verruiming. Het werd IK BEN de aarde waar ik op loop, IK BEN het water dat ik drink, IK BEN het vuur van de zon en de kachel in mijn lichaam, IK BEN de lucht die ik inadem en de geur van de bloemen. Dingen lichtten op een nieuwe manier op zodat ik de aanwezigheid van het IK BEN er van voelde. Het was een prachtige ervaring, en ik hoop dat het de voorbode zal zijn van een totaal nieuwe manier van waardering voelen, op mijn wandelingen en gedurende de dag.

Emily: Tijdens de meditatie kwam ik tot een heel diep gevoel van vrede, van traagheid en van ruimte. Ik had het gevoel dat ik vloeibaar was, en dat ik zonder begin of eind ben. Het deed me denken aan een keer dat ik op een trektocht was, en ik steeds bezig was met het bereiken van het doel. Er ‘aan te komen’! En op de terugweg dacht ik: wat zou er gebeuren als ik dat losliet en niet probeerde ergens aan te komen? Het was alsof de hele wereld open ging en ik begon het schrapen van het zand onder mijn voeten te horen en ik werd me bewust van het bosje waar ik langsliep. Deze diepgaande uitwisseling is de hele tijd aanwezig, op elk moment, tussen alle cellen van mijn lichaam en elke andere cel. Deze informatie geeft mij het gevoel steeds tussen allerlei niveaus heen en weer te gaan. Als ik mijzelf vertraag, maak ik meer deel uit van dat wat aldoor gaande is.

Sharon: Dat doet me denken aan de woorden van de Grootmoeders, ”Ga langzaam, ga diep, daar zul je ons vinden”. Dank je.

Nadia: Op een bepaald punt van de meditatie, voelde ik dat vertragen, ik voelde me omhuld, toegedekt en op een zeker moment vroeg ik mij af waar mijn lichaam begon, en het voelde fijn. Aan het eind leken mijn handen vastgehouden te worden en het is goed te weten dat je zelfs binnenshuis diep verbonden kunt zijn, als je maar genoeg verstilt.

Sharon: Zelfs binnenshuis beweegt de lucht door je heen, stroomt het water door je lichaam, word je ondersteund door de aarde en houden de warmte van de zon en de kachel je warm of koel.

Wij richten ons nu op de Natuur omdat dat de thuisbasis is voor menselijke wezens. Dat is waar we naar toe kunnen gaan om onze planeet te helpen helen. Als we nu naar de wereld kijken lijkt het alsof de hel op aarde is losgebroken. Elke dag horen we van nieuwe verschrikkingen en bombardementen en daar kunnen we gek van worden als we dat toelaten. Maar vechten is niet de manier om iets te bereiken. De Natuur is uiteindelijk de ultieme intelligentie. Wij mensen zijn Natuur. Dus, als we onze aandacht naar binnen richten en onze harten open stellen voor de grootse wereld van de natuur, dan kan er iets nieuws ontstaan. Wij zijn een deel van de intelligentie van de Natuur.

Onze behoefte om ons diepgaand met de Natuur te verbinden is nu groot en we worden opgeroepen om dat te doen om onszelf en onze planeet te redden. Dit is de tijd van het grote helen en van het wakker worden. Het Eenheidsgevoel ontwaakt in ons. Onze afgescheidenheid, van elkaar, van de Natuur, en van het Goddelijke komt ten einde. Dat bewustzijn begint door te dringen. Als je de tijd neemt en naar buiten de Natuur in gaat, maar zelfs als je binnen blijft en aan de Natuur denkt, aan je liefde voor de bomen, de oceaan, de zee, de rivieren of je tuin, wat dan ook, dan kun je een gevoel van thuis-zijn met haar ervaren, van volmaakte eenheid.

De vorige keer deelden we een paar eenvoudige stappen met elkaar die we kunnen doen binnen het werk met de Grootmoeders en het Net van Licht. We werken altijd voor onszelf, maar omdat we met het Net van Licht werken doen we dit voor alle wezens. Het goede wat we doen, doen we voor al het leven en daarom hebben deze veranderingen plaats op Aarde.

Ik wil een diep gevoeld Dankjewel zeggen tegen ieder van jullie die dit werken met het Net van Licht je eigen hebt gemaakt. Die het Net van Licht uitwerpen naar de hele levensfamilie overal, die leven en wandelen als een zegening. Dank aan een ieder die gelet hebben op de aandrang van binnen, die naar de Leringen hebben geluisterd, die zichzelf afstemmen op het hoogste goed voor allen, die op zoek zijn naar het hoogste goed voor allen en ook voor jezelf. Jij levert een flinke bijdrage aan de reden waarom we deze stap nu maken. De Grootmoeders zeggen dat je geen idee hebt van het grote belang van het werk dat je verricht. In je hoofd denk je misschien “ ik ben maar één persoon, wat kan ik doen?” De Grootmoeders zeggen dat je gebeden of je acties meer goed doen dan je ooit zult beseffen. Houd je nooit in bij het uitreiken naar en geven aan een ander. Dat is waardoor we nu deze diepgaande manier van communiceren met de Natuur hebben kunnen verwezenlijken, en daar waren we een paar jaar geleden nog niet toe in staat.

Ik had een vergelijkbare ervaring als Phyllis, dat een plant naar mij toe kwam, ik had nooit gedacht dat dat mogelijk was. Ik beschreef dat in het vierde boek “De Terugkeer van de Moeder, de terugkeer naar de Liefde”. Ik sprak over de bron in Litouwen waar we heen gingen om onze flessen te vullen en dat we steeds opnieuw tegen het water zongen: (“water we houden van je, water we danken je….”) en de bron reageerde er op door steeds uitbundiger op te borrelen. Zolang we zongen bleef het water uitbundig borrelen. Ik had nooit eerder zoiets gezien: De Natuur die zo op liefde reageert. Maar sinds die keer heb ik het vaker gezien, steeds weer. Merk op hoe de Natuur jou beantwoordt. Hoe opener en geïnteresseerder we zijn in het diepgaand uitwisselen met de natuurlijke wereld, des te meer kan zij tot ons spreken, omdat onze interesse fungeert als een uitnodiging. Heb plezier en speel ermee.

Terug naar de praktische kant. Eerst roep je het Net van Licht op (alleen of met een groep, en dat is nog veel krachtiger) en welke vorm van het Goddelijke dan ook die je dierbaar is. Denk aan de Voorouders van het Licht. Het mooie hiervan is dat we dan met dit werk helen en vergeven door alle tijden heen, en ook dat omhelzen wat we het verleden noemen. Roep de Voorouders van het licht op, roep de spirits van de Natuur op ( Als je hun naam kent, roep ze dan bij naam), roep de elementen op, (aarde, lucht, vuur, water en ether), zodat ieder aspect van de natuurlijke wereld wordt omhelsd en geëerd. Roep de Opgestegen Wezens op die hun levens op Aarde hebben geleefd en nu in andere dimensies verkeren, maar die nog steeds liefdevol werken met ons op aarde. Roep je hogere Zelf op. Op deze wijze betrek je iedereen en alles hierbij. Open jezelf dan voor de Natuur. Het kan een plek zijn van grote schoonheid of een plek die dat hard nodig heeft. Als je er heen kan gaan doe dat dan, en zo niet, denk er dan aan, en versterk de Ene Liefde en Licht van het Net van Licht, om die plaats vast te houden en te omhullen, te zegenen en lief te hebben. Begin hiermee, begin met dit, alleen of met een groep.

Je kunt dit overal en waar je ook bent doen. De hele aarde is heilig, en ze verlangt naar diepgaande uitwisseling met ons net zoals wij naar diepgaande verbinding met haar verlangen.

Ik ken een groep mensen bij Laguna Beach die bij een boom gaan zitten en met het Net van Licht werken via haar wortelsysteem. Phyllis, Emily en ik zijn een paar dagen geleden naar de kust gegaan en we hebben met een labyrint gewerkt boven de zee ten zuiden van San Francisco, en door daar te werken stroomde het licht en de energie het water van de Stille Oceaan in.

Ik vraag nu aan het panel of jullie nog ideeën of gedachten willen delen die in je opkomen.

Peggy: Wat mij raakt is dat de natuur met ons wil communiceren, net zo als wij dat met haar willen. Natuur heeft ons gemist en wil weer bij ons thuis komen. Ik heb er een speelse houding tegenover aangenomen. Gisteren was ik wat aan het spelen met een vogeltje dat we hier een “killdeer” noemen die op het dak van de garage was gevlogen. Als de vogel tsjilpte, dan tsjilpte ik terug. Het vogeltje was nogal verbaasd en ging door met terug tsjilpen als ik het deed. Ik had er zoveel plezier in, door de speelsheid en spontaniteit.

Nadia: Voor mij neemt speelsheid de vorm aan van zingen terwijl ik wandel, en je voelt gewoon dat alles om je heen antwoordt.

Phyllis: Er is zo’n dankbaarheid en vreugde in het werken met het Net van Licht, en deze relatie met de Natuur, die doelgericht en bewuster plaatsvindt. Ik heb het gevoel dat het erg belangrijk voor ons is om als individuen bij elkaar te komen, door de Natuur. Dit weven is een onmisbaar onderdeel nu want dan komt de schoonheid, intimiteit, eerbied en vreugde in het Net van Licht.

Nadia: Terwijl jij sprak Phyllis, bedacht ik dat door te doen wat Sharon heeft uitgelegd, we ons voldoende openstellen voor de Natuur om met ons te kunnen communiceren. En om dan nederig genoeg te zijn zodat er heling kan plaatsvinden. Dat zal alles herstellen tussen ons en alles wat leeft.

Sharon: (zingt) “Earth in my body, water in my veins, air in my breathing, fire in my heart.”

 I salute the fire in your heart.

Nadia: [zingt] “Humbly we sit here, humbly we sing here, humbly we bless the ground…”

* Natuur Spirits of Natuur Geesten