Samenvatting van de Online Les van Zondag 7 augustus 2022

Samenvatting van de Online Les van Zondag 7 augustus 2022

Sharon: Welkom bij deze online les. We zijn blij jullie bij ons te hebben. Vandaag zijn Phyllis, Peggy en Nadia hier.

Peggy: Net van Licht meditatie

Sharon: Dank je Peggy, dat was prachtig.

We komen samen in het Net van Licht, hecht en intiem met elkaar verbonden over de hele wereld.We staan op het punt om dat te bereiken waar we in ons werk naar hebben verlangd. Een grote toestroom van Goedheid is begonnen en daar zullen we het over hebben en dat zullen we ervaren.

Terwijl Peggy de Net van Licht meditatie uitsprak, voelde ik een sterke aandrang om alle Grootmoederboeken hier bij mij te hebben. Deze vier boeken omvatten het vele dat we allemaal hebben geleerd of kunnen leren.

Het eerste boek “De Grootmoeders spreken” verhaalt hoe de Grootmoeders in de herfst van 1996 bij mij kwamen toen ik de hond uitliet. Ze trokken mijn volledige aandacht en haalden mijn leven compleet overhoop. Ik was geschokt en opgewonden door wat ze me leerden en begon meteen dit concept te delen, dat wij allen Eén zijn in het Goddelijke en dat er geen afscheiding bestaat. En dat wij zouden helpen dit sterke Licht Netwerk in zijn volle kracht te zetten.

Het tweede boek, “Een oproep van de Grootmoeders”, leert ons hoe we samen kunnen werken, met elkaar, van hart tot hart, om de kracht van het Net van Licht te versterken. Het Net van Licht werd gereactiveerd omdat we op aarde een crisis doormaken. Er is stabiliteit nodig in de verbinding met het licht dat we in ons hart vasthouden. Stabiliteit komt naar jou en mij toe om ons gegrond te houden tijdens de wervelstorm van veranderingen waarin we leven en houdt de hele wereld in evenwicht. Onze liefde is onze kracht, en dat is de waarheid.

Toen kwam het derde boek, zo’n 12 jaar geleden geschreven. Het is getiteld “In verbinding met de Grootmoeders”. We werpen het Net van Licht uit voor de wereld, we verankeren het en houden het vast. Voor onszelf, om onszelf stabiel en in evenwicht te houden en om tijdens onze levens gegrond te blijven. Op de omslag van dit boek staat een vrouw die het Net van Licht uitwerpt dat de Aarde vasthoudt. Wij zijn deel van dat Net van Licht en wij allen zijn de vrouw die het uitwerpt.

Deze afbeelding werd ons logo, omdat het belichaamt wie we zijn en wat we doen. We werpen dit licht uit en verankeren het. De Grootmoeders zeggen dat we in deze onrustige tijden geen grotere dienst kunnen leveren dan deze.

Daaruit volgde het vierde boek, “De Terugkeer van de Moeder: Terug naar liefde.” Het Vrouwelijke Principe is naar de Aarde teruggekeerd om samen met de Grote Vader al het Leven te vast te houden. En wij werken met haar vormen dragers voor het Vrouwelijk Principe en we verwelkomen haar terug. Zowel vrouwen als mannen werken met Haar. Zij werkt door ons, net zoals God de Vader door ons werkt, en samen houden we deze eenheid vast.

Hier houdt het schrijven nu op. Langs de lijn van deze vier boeken is een enorme toenemende groei zichtbaar. We gingen van angst (omdat ons is ingeprent dat we niet waardevol zijn en nooit goed genoeg) naar de gedachte Eén te zijn met het Goddelijke. De Grootmoeders zeggen dat er geen scheiding is tussen het Goddelijke en Jou. In al die jaren hebben we dit geleerd door vele ervaringen, ze gaven ons liederen, lessen, rituelen, dansen en dromen om dit te belichamen.

Iedereen heeft toegang tot deze informatie in deze tijd van het Grote Ontwaken, waarin we ontwaken tot wie we werkelijk zijn. Jij bent de belichaming van het Goddelijke. De laatste keer dat ik naar de Grootmoeders ging, zelden ze, “Je hebt erg hard gewerkt om onjuiste overtuigingen, gevoelens van afgescheidenheid en verdeeldheid te ontmantelen, je hebt het heel goed gedaan. Nu is het tijd om te ontvangen, omdat je van jezelf een uitdijend vat hebt gemaakt dat meer en meer liefde kan ontvangen en vasthouden. Nu vragen wij van je om jezelf open te stellen om te ontvangen. Als je dit doet zal de hele wereld in staat zijn te ontvangen.

Ik denk dat de meesten van jullie begrijpen dat jullie deel uitmaken van het Net van Licht en van De Ene Liefde die al het leven vasthoudt. Er is geen afscheiding. Als je je ontspant en zegt: “Ja, ik wil ontvangen”, zullen wij je opvullen. Als je gedachten of vragen hebt hierover, stuur ons dan een e-mail.

Ik wil het panel vragen om wat verder te praten over de laatste boodschap van de Grootmoeders. Ze vroegen ons om ja te zeggen en gewoonweg te ontvangen. Om nu niet zo hard te werken, maar om te erkennen: “Ah, ik ben deel van het Weefsel van het Bestaan, Ik ben één met het Net van Licht”. Er moet meer aandacht gericht zijn op ontvangen. Hoe was dat voor jullie?

Nadia: Tsja, het oude doen zit in de weg. Ik kan ja zeggen tegen ontvangen, maar dan komt er van alles dat nog gedaan moet worden, in de weg te staan. Het helpt om te bedenken dat iedereen ontvangt als ik ontvang. Het gaat om het evenwicht.

Sharon: Ik krijg er een reuze kick van om naar jou te luisteren, Nadia. Jij doet gewoon wat we allemaal doen, Ja…maar…ja…maar.…”. Het kost tijd en ervaring om te leren dat een ‘ja’ alle ‘maren’ laat verdwijnen.

Peggy: Ik zou zeggen dat ik dat op een vergelijkbare manier heb ervaren als Nadia. Omdat ik ook altijd in de doe-modus sta. In de laatste boodschap (Ontvang voor de Aarde) voelde het vreemd om over te schakelen naar die gedachtengang. Hoe doe ik dat? Het is niet alleen maar een cognitieve ontvankelijkheid. Als ik naar binnen keer in mijn lichaam om te zien hoe het aanvoelt, dan kan ik het op een heel andere manier ontvangen, een manier die mij goed doet en waar anderen van zullen profiteren.

Phyllis: Jij stipte dit mooi aan in de meditatie, Peggy, toen je zei, “Adem in tot de kern van je lichaam en maak contact met de energie die daar aanwezig is”. Er is zo’n rust in het hart, zo’n natuurlijke kalmte. En een deel van je denkt: “Heb ik dit wel verdiend? Ben ik wel goed genoeg?” Maar dit gaat niet over dat soort dingen. Het voelt meer alsof er een opening ontstaat naar een nieuw soort zijn, een bepaald enthousiasme, ik raak meer dan ooit opgewonden over de kracht van het Zijn. Het is enorm weldadig. Ik voel een bereidheid en een enthousiasme.

Sharon: We beginnen aan een nieuwe fase en ik heb geen idee waar het ons zal brengen, maar het is opwindend. Het ligt verder af van geestelijke overheersing en brengt ons naar de vrijheid van creëren en gecreëerd worden. Het is alsof we de schilder zijn die het schilderij maakt en tegelijkertijd het schilderij zelf . Er is zoveel dat nog onthuld zal worden en veel meer vrijheid.

 Ik wil jullie graag laten doormaken wat de Grootmoeders mij hebben laten zien toen ik vroeg:

”Wat is de volgende opdracht voor het Net van Licht?” De Grootmoeders zeiden: Je hebt nu qua leercapaciteit een punt bereikt waarop je, hoe meer je ontvangt, hoe meer jecreëert op het kwantumgebied van goedheid en hoe meer de mensen, dieren, planten en andere wezens ook ontvangen. Dus geef jezelf de tijd om te leren nog meer te ontvangen, zodat nog meer goeds op deze aarde kan plaatsvinden. Doordat jij ja zegt en ontvangt. Ik hoop dat dit duidelijk is. We zijn tot dit punt gebracht waarop ze aan ons laten zien wie wij zijn. Ze vertellen ons al heel lang dat we groter zijn dan we zelf denken. We beloven jullie dat dit nog maar een klein stukje is van wat jullie zullen ervaren. Ze zijn begonnen ons de kans te geven om dat aan den lijve te leren voelen.

Nadia: Er is een vraag die vorige week in mijn groep naar boven kwam. Ze vroegen:Hoe is dit voor Sharon? Omdat zij altijd aan het ‘doen’ is.”

Sharon: Dat is waar. Ik ben echt een blije doener. Maar hoe het voor mij is gegaan, is dat ik blij word van bijna iedereen en alles, het is heerlijk deze volheid te voelen en er meer en meer van te kunnen verwachten. Het is zo troostrijk en natuurlijk.

Nadia: Het is alsof je de knop van je brein op uit zet en het op een natuurlijke manier binnen kunt laten stromen.

Peggy: Sharon, je vroeg of ik voor kon lezen wat een van de Bakens uit Georgia (Karen) had gestuurd. Dit is wat zij schreef: “ Wauw, ik kon de energie in mijn hart en door mijn lichaam voelen stromen en zich verder uitspreiden, ons verbindend. Zo krachtig en mooi en het liet Goddelijke liefde en een gevoel van diepe dankbaarheid achter.

Sharon: Dat heeft ze prachtig verwoord. Dank, Peg. Dank je, Karen.

Phyllis: Ik heb geen woorden voor het gevoel dat me nu doordringt, maar het voelt als een mooie zachtheid en een zachte ontvangst. En ik weet eigenlijk nooit wat genade betekent, maar zo voelt het.

Sharon: Ik ben blij dat jij het niet kunt verwoorden, omdat het zoveel groter is dan welke definitie dan ook. Blijf gewoon ontvangen.

Laten we nu tezamen deze grote gift van de Grootmoeders ervaren, zij vragen ons hier ja tegen te zeggen. Ik zal zo goed mogelijk met jullie delen wat de Grootmoeders met mij gedeeld hebben. Dus, ik ging naar ze toe en vroeg: “Wat is mijn volgende opdracht?”. En ze glimlachten terwijl ik daar zat en wachtte. En in de verte zag ik een beweging die over de horizon aan kwam rollen, als een prachtige rollende wolk van perzik-roze licht die om me heen begon te tollen. En toen werd er tegen me gezegd dat ik ja kon zeggen tegen dit licht.

Ook jij kunt daar ja op zeggen, er nieuwsgierig naar zijn en het naar je toe laten komen. De Grootmoeders zeggen: “Dit is nu voor jou toegankelijk. Wij bedekken de aarde. De aarde wordt hiermee bedekt en zal ermee resoneren en overvloeien van schoonheid en volheid.” Het voelde als een stroperige zachte honingvloed, met een wonderschone geur van de nectar van bloemen. Voel hoe het je omringt, voel de goedheid je huid doordringen, je adem, ieder deel van je lichaam. Je ademt het in. Het vult je. Het is Goedheid in beweging. Binnendringende Goedheid, die ieder deel van je lichaam vult. Het vult je gedachten, je botten, je wezen, je herinneringen, je energieveld, onder je voeten… Dit rollende omhullende licht. Dit licht heelt, zegent en tilt je op. Zit in dit licht en weet dat, als je dit ontvangt en ja zegt tegen deze Goedheid, alles en iedereen die ook maar enigszins met jou resoneert, dit op enigerlei wijze ook zal ontvangen. Jij zuigt het op, jij ontvangt dit voor miljoenen anderen. Wees je bewust dat je terwijl je hier zit en ontvangt, de Goedheid groter en groter wordt, enorm en in staat om ongehoord veel goeds te verrichten. Er is grote dankbaarheid voor jou die een vat van goedheid wil zijn, en grote dankbaarheid van jou voor de schoonheid van deze ervaring.

Merk op hoe je lichaam aanvoelt. Je kunt prikkelingen voelen, een temperatuurverhoging, of je kunt op plekken waar meer heling gaande is wat ongemak voelen. Dank je lichaam omdat het zo goed is in lesgeven en ontvangen, omdat het zo bereid is je te helpen. We danken de Grootmoeders voor deze geweldige reis die ze ons samen met hen laten maken. Voor alle begeleiding die ze ons gegeven hebben en nog steeds geven. Adem nogmaals in en uit, zeg ja, adem dit liefdevolle ja in en uit , ja ik ontvang, ja ik geef.. Blijf gefocust op het ontvangen. Het geven gaat moeiteloos. Voel de stoel, de vloer, de kamer om je heen, voel je stabiel gegrond in je dankbaarheid. Je bent op de perfecte plek. Je bent vol genade. Dit alles stroomt van jou naar waar het nodig isJe hoeft niet te weten waar dat is. Het Goddelijke weet waar het nodig is en daar gaat het heen.

 

Sharon and Nadia: [Zingen] “Peace, peace, peace.”

Sharon: Dit is wie we zijn. Dit is waarom we hier zijn. Dit is waarom we samengebracht zijn om dit mooie werk met de Grootmoeders te doen. Als jij bij dit werk betrokken wilt zijn, kan je contact met ons opnemen via Grandmothersspeak.com of netoflight.org

Nadia: De volgende online les zal zondag 4 september zijn op een ander tijdstip, namelijk 19.00 uur onze (Europese) tijd.

Sharon: Een speciale boodschap, gezongen door de Grootmoeders, klinkt als volgt:

“Oh how we love you, oh how we love you, oh how we love you, oh how we love you.”