Samenvatting van de Online Les van Zondag 5 juni 2022

Samenvatting van de Online Les van Zondag 5 juni 2022

 Sharon: Welkom bij onze on-line les met het Net van Licht. Vanavond gaan we een manier van werken doorgeven: met een instrument dat de Grootmoeders het ‘raamwerk’ noemen om de terugkeer van de heilige verbinding te verankeren tussen de mensenfamilie, het Goddelijke en alle vormen van Zijn. Vanaf dit moment, zullen we op alle mogelijke niveaus werken wanneer we met de Grootmoeders werken. Daardoor zal de hoeveelheid liefde, kracht en verbinding die wij samen delen, toenemen en zullen alle gevoelens van afgescheidenheid oplossen: van jezelf, van het Goddelijke en van je persoonlijke connecties. Het goede nieuws is dat er geen afscheiding bestaat tussen jou, mij en de Natuur. Wij zijn deel van de Natuur. Vandaag zal de Ene Liefde in staat zijn zichzelf nog meer te manifesteren via ons.

Gedurende de jaren dat de Grootmoeders ons hebben lesgegeven, hebben ze ons verder gebracht dan ik me ooit had voorgesteld. En ik weet dat we nog niet klaar zijn. Zij hebben ons geleerd voorbij tijd en ruimte te gaan, zodat we in verbinding met anderen konden komen, zowel met degenen die niet meer fysiek bij ons op aarde aanwezig zijn als met diegenen die nog niet geboren zijn. Ze hebben ons geleerd te werken met alle mogelijke vormen van het Goddelijke en zij hebben ons onderwezen over de terugkomst van God de Moeder, de terugkeer van het Vrouwelijke Principe op aarde (en in de gehele Kosmos) en hoe wij als mensen de harmonie tussen het mannelijk en vrouwelijke, man/vrouw, weer kunnen herstellen. De laatste jaren, hebben ze ons verder begeleid om met de Natuur in al haar glorie samen te werken, en dat doen wij door middel van onze connectie met God de Moeder, met Moeder Aarde zelf. Wij maken deel uit van deze grote expansie en tegelijkertijd valt het geheel van onze menselijke systemen uit elkaar. Het oude moet verdwijnen. Het werkt niet meer, het ondersteunt en dient de levenskracht niet meer. Wij zijn deel van en gevuld met de Levenskracht. Het is goed te onthouden wat hier werkelijk aan de hand is. Het mag dan wel een hel op Aarde lijken, maar alle rotzooi komt naar de oppervlakte zodat het leven weer opnieuw tot bloei kan komen, met ons.

Sharon: Net van Licht meditatie

Catherine: Leest de net doorgegeven “ Grootmoeders belofte aan Moeder Aarde’:

Samen met de Grootmoeders, alle vormen van het Goddelijke, en de Voorouders van het licht, nemen wij onze plaats in op het Net van Licht. We buigen in dankbaarheid voor Moeder Aarde en danken haar voor Haar eindeloze liefde en Haar geduld met ons. We zegenen de grond onder onze voeten en vragen Moeder Aarde om ons in volledige harmonie met haar te brengen. In het verleden hebben velen van ons geleefd alsof we ons op afstand van onze Moeder bevonden, maar vandaag beseffen we dat we deel van haar zijn en dat Zij deel is van ons. We verklaren onze heilige verbinding met hemel en Aarde en bevestigen dat we zowel van boven als van beneden worden ondersteund en vastgehouden. Omdat we onze levens leven binnen het grote Net van Licht, zijn we een wezenlijk deel van de Ene Liefde.  Dankbaar voor de verbondenheid die we delen met onze -menselijke, -dierlijke, -plantaardige -en -minerale -familie, groeten we de lucht, de Aarde, de wateren, het levensvuur, de ruimte en alles wat leeft. We buigen voor het Goddelijke dat in elk deel van onze geliefde planeet aanwezig is. Omdat wij deel zijn van het Net van Licht, worden altijd vastgehouden in de Ene Liefde. Dit stelt ons in staat om instrumenten van heling te zijn, zodat de kracht van liefde uit ons straalt, waar we ook zitten, staan of bewegen. We vragen nu om zuivere vaten van liefde te zijn, wandelende zegeningen op Aarde.

Sharon: “Een wandelende zegening op Aarde. Dat is wat jij bent”.

En nu, beginnen we met het werken met het Elementale Rijk van het leven, met de elementale spirits* die licht kanaliseren in de aarde waaruit ook onze lichamen bestaan. We zijn een heel lange tijd van hen afgesneden geweest en ons werd verteld dat aan hen denken nonsens is. Ons werd verteld om alles wat met het Elementale rijk te maken had te veroordelen. De Grootmoeders zeggen: “ Jullie kunnen je dat niet langer veroorloven. Het is Nu crisistijd. Het enige dat jullie nog kan redden is de Natuur zelf.” Er komt een oprijzende ritmisch stroom vanuit Aarde zelf en iedereen met een open hart en geest kan beginnen met de Natuur te werken. Ieder van jullie heeft de mogelijkheid om te luisteren. Roep je team bijeen of vraag de Grootmoeders jouw team bij elkaar te roepen. Er zijn mensen die over de elementale spirits schrijven. Bijvoorbeeld Michael J. Roads en Machaelle Small Wright. Voel je vrij om je hier verder in te verdiepen. Ons werk met de Grootmoeders is communicatie en gemeenschap te bewerkstelligen en dat is wat we doen met het Net van Licht.

Over een paar minuten zullen jullie de Grootmoeders en het hoofd van de Natuurspirits familie oproepen. In onze westerse cultuur heet hij “Pan”, dat betekent “ Alles”: de alwetende, alom aanwezige natuur spirits. We zullen Pan aanroepen, tenzij je vanuit een andere cultuur een andere naam hebt voor dit hoofd van alle natuurspirits. Je zult een team van natuurspirits tot je beschikking hebben om mee te werken. Het kunnen er verschillende zijn afhankelijk van het werk dat je doet. Ik zal Pan zeggen (jij kunt de naam zeggen die voor jou het hoofd van de Natuurspirits is). En vraag dan Pan om samen met de Grootmoeders, een team voor je uit te kiezen dat voor jou uit de juiste natuurspirits bestaat. Je kunt op ze rekenen en zij zullen er zijn. Houd je hart en geest open.

Sharon:  Meditatie (Het oproepen van het Net van Licht en de Elementale Spirits)

Roep het Stralende Net van Licht op dat binnen in je, om je heen, door heel je leven, in alles, aanwezig is. Het grote reservoir van licht. En in het Net van Licht zijn de Grootmoeders, die ons tot dit punt hebben gebracht zodat wij kunnen helpen bij dit werk van integratie en communicatie. We vragen nu de Grootmoeders en het Net van Licht samen te werken met Pan, of met wie dan ook die de Elementale Spirits vertegenwoordigt, om jullie nu in contact te brengen met het team dat met jullie samen zal werken met de natuur. Observeer alleen maar. Je zou iets kunnen zien, voelen, intuïtief aanvoelen, horen, dingen proeven of ruiken. Merk gewoon op wat je nu ervaart, de Natuur en de Elementalen hebben hier lang op gewacht. Als je oprecht bereid bent op deze nieuwe wijze dienstbaar te zijn, zullen ze antwoorden. Laat ze tot je komen. Observeer hoe dat is. Ze zullen overal om je heen zijn. Wees oplettend, voel wat je opvalt en censureer jezelf niet. Verwelkom ze. Laat ze weten dat je open staat om te beginnen met hen te communiceren. En dat je echt niet weet hoe dat moet maar dat je hart open staat om dat te leren, en dat je het graag wil leren. Het Net van Licht is bezig jou met je team te verbinden. Jouw hart met het hunne, en hun hart met dat van jou. Het is een natuurlijk vloeiend proces. Jullie willen allemaal hetzelfde, het hoogste goed voor al het leven.

Sharon: Laat het nu rusten. Na een tijdje zal de communicatie met hen gemakkelijker en natuurlijker worden en zal het je leven met blijdschap vullen. Vandaag zetten we de eerste stap in deze nieuwe relatie. Laat het daarbij.

Ik zal nu een paar deelnemers van de groep vragen om hun ervaringen te delen sinds we elkaar ontmoetten in de woestijn van Joshua Tree, en we voor het eerst begonnen te werken met de natuur spirits.

Nadia: Ik wil graag delen dat toen we ons gingen voorbereiden net voor deze teaching begon, de connectie met de natuur en het team direct aanwezig was. Dus, voor iedereen die haar team heeft opgeroepen, weet dat het er is. Net als het vertrouwen in de aanwezigheid van de Grootmoeders.

Catherine: Toen Sharon de meditatie leidde, kreeg ik een kriebelend gevoel en kon ik echt voelen dat er velen waren. Er kwam ook een beeld bij mij op van Redwood bomen. Een paar weken geleden ging ik naar het Redwood woud in het noorden van Californië, Armstrong Woods, en daar ontving ik een aantal boodschappen; een was om mijzelf te vergeven, dat hing samen met mijn scheiding. De boodschap van vandaag was om rechtop te staan zoals de Redwoods, die samen rechtop staan en naar het Licht reiken.

Peggy: Waar ik me van bewust ben is dit: dat ik door mijn levensomstandigheden een groot deel van mijn leven in mijn hoofd heb doorgebracht. Wanneer ik rustig wordt en me bewust ben van de schoonheid die naar binnen stroomt en de natuur toelaat om over te nemen, dan realiseer ik me dat ik op een nieuwe manier moet gaan luisteren en waarnemen. Het beeld dat in me opkwam terwijl Sharon sprak was een schilderij dat op een canvas werd aangebracht. Eerst leek het een zeegezicht en zag ik allerlei soorten zeedieren, maar plotseling veranderde het beeld in een kustlijn met een prachtig berglandschap met bosdieren die zich in stralend zonlicht stonden te koesteren. Ik neem dit nu in mij op als een nieuwe manier om met de natuur te werken, met meer gevoel en lichamelijke sensaties. Dat is heel waardevol en ik heb nog veel te leren.

Kate: Voor mij is het heel eenvoudig, zo simpel als mijn tuin in lopen, rond te kijken en te focussen op een kolibrie die nectar uit een bloem drinkt. Of, terwijl jij sprak Sharon, werd ik me onmiddellijk hyper intens bewust van het geluid van het water in de fontein buiten mijn raam en de bries die over mijn arm streek. Wat ik wil zeggen is dat het in verschillende vormen komt, maar dat het toch erg toegankelijk en makkelijk is, om gewoon rond te lopen in je dagelijks leven en toch zo’n gevoel van Eenheid te ervaren. Ik was van de week tijdens mijn wandeling naar de oceaan aan het kijken en toen ik diep inademde voelde ik de kleur van de oceaan in mijn longen dringen en bewegen terwijl ik ademde. Ik voel me meer open in de Natuur en ik denk dat het niet ingewikkelder is dan dat.

Sharon: Dank je.

Dat zal je vreugde zijn, om te ontdekken hoe de natuur begint om je op een unieke manier te ontwaken. We zouden het fijn vinden als je je ervaringen met ons wilt delen en ons laat weten hoe het je vergaat. Of dat je vragen hebt.

Het volgende stuk werk betreft de Opgestegen Wezens. Dit kunnen degenen zijn die we hoogachten of vaak aanbidden. Het zijn wezens die op Aarde hebben geleefd en Eenheid hebben bereikt. Zij zijn boven het persoonlijke uitgestegen en hebben hun leven geleid vanuit hun hartcentrum. Zij zijn grote leraren en helers en grote voorbeelden voor moraliteit en liefde in actie. Zij zijn de Heiligen, voorbij grenzen en limieten, die leven om te dienen en te helpen. We verwijzen vaak naar ze als de grote heiligen, wijzen en avatars. De Grootmoeders maken deel uit van deze groep, en de grote Opgestegen Wezens zullen met jou werken. We zullen ze zo direct gaan oproepen en observeer wie er naar je toe komt. Als ze voor je verschijnen, groet ze dan, je zou van ze kunnen leren of verrast worden. Deze wereld waarin we leven is grootser dan onze geest kan bevatten. Het is een geweldig avontuur om mee te maken. Je zult meer leden van je team ontmoeten die met je zullen gaan werken zodra je de valse barrières tussen mensheid, natuur en goddelijkheid hebt opgelost, want het is allemaal Een Liefde. We bewegen stap voor stap in de richting van deze geweldige houding van die Ene Liefde.

Sharon: Meditatie ( Het oproepen van het Net van Licht en de grote Opgestegen Wezens)

Sluit je ogen en geef jezelf deze gelegenheid: Het is OK om te groeien, om gelukkig te zijn, dat geluk te verspreiden en om deel te zijn van de stroom van goedheid, de wandelende zegening op Aarde te zijn. Denk aan je verbinding met het stralende Net van Licht, en aan de Grootmoeders. Vraag het Net van Licht en de Grootmoeders om de Opgestegen Wezens, die jou willen helpen, op te roepen en naar je toe te brengen. Merk op, wat je ziet en wat je voelt. Censureer jezelf niet, observeer alleen maar. Ervaar hoe mooi deze Opgestegen Wezens samenwerken met de Natuur spirits. Hoe gelukkig, hoe relaxed en een ze met elkaar zijn. Al deze grote Wezens werken met en door het Net van Licht en dat doe jij ook. Voel jezelf gewiegd en vastgehouden door deze Eenheid. Merk op hoe dat voelt. Je bent nu volledig verbonden. Je bent verenigd met de Elementale Wezens, met de Voorouderlijke Wezens, met de Grootmoeders, met de Opgestegen Wezens en met de elementen zelf, waaruit jouw lichaam en het elementenrijk bestaan. Het is een grote Liefdes-soep waar jij onderdeel van bent.

Vraag om een naam of symbool voor dit team. Later zal je het noteren. Je kunt deze naam of dit symbool gebruiken als je je team wilt oproepen of als je ze nodig hebt, zij zullen dan meteen komen.

Rust nu met alle deelnemers van je team, de elementale helpers, de elementen zelf, de Voorouderlijke Wezens van het Licht, en de Opgestegen Wezens, samen met de Grootmoeders, allemaal verbonden in het Net van Licht, ook jij.

Wil iemand van het panel nog iets delen?

Peggy: Toen ik mijn aandacht richtte op de bovenkant van mijn hoofd en door het centrale kanaal van mijn wervelkolom naar beneden bracht, was het alsof er een grote stroom van energie binnenkwam en het wiegen dat ik soms doe werd heviger. Als ik het nodig heb om te aarden en me te centreren, breng ik mijn energie naar het midden van mijn lichaam vanaf de bovenkant van mijn hoofd naar mijn voeten, om een pad te openen waar de energie goddelijk doorheen kan stromen. We vergeten vaak om onszelf te centreren en als ik me dat herinner, maakt dat een groot verschil in hoe ik mijn “zijn” waarneem, kalm en levendig tegelijkertijd.

Nadia: Ik wil even aanvullen dat ik verschillende namen doorkreeg toen de Opgestegen Wezens werden aangeroepen en ik voelde op de een of andere manier, een stortbui van energie door me heen stromen en dat was een heel krachtige fysieke ervaring.

Sharon: Vertrouw op jezelf tijdens dit proces en als je de wezens aanroept om je te helpen. We hebben de neiging om onszelf af te scheiden van het Goddelijke. Waar ik nu aan denk is het uitstapje naar Armstrong Woods waar een groep van ons heen ging en die Catherine noemde, om samen bij de Redwoods te zijn. Er waren twee mensen bij die het werken met de Elementalen en de Opgestegen Wezens nog niet eerder ervaren hadden. Gedurende het oproepen, zag een van de vrouwen Jezus vlak voor haar verschijnen! Al deze wezens houden zoveel van ons, en ze houden ervan liefde te geven. Ontzeg jezelf deze liefdevolle mooie zielen, Groten die naar je toekomen, niet.  Het is geen vergissing.

We zullen op 3 juli weer bij elkaar komen en verder gaan met dit werk. In de tussentijd verwelkomen we al jullie ideeën, gedachten en wat jullie maar willen delen. Stuur ze naar ons.

Tot de volgende lering, roep je team op en breng tijd met ze door, leer ze kennen. Je kunt ze vragen om jou te leren hoe je de afscheiding tussen het Goddelijke en jezelf kunt oplossen. Wanneer we elkaar weer ontmoeten, zullen we een project hebben om aan te werken dat dit voor je in de praktijk verankert. Er is geen manier om dit werk fout te doen. De Grootmoeders hebben ons dit gegeven omdat het tijd is om de stap te nemen en aan het werk te gaan. Het potentieel is oneindig. Speel ermee zoveel je wilt. Dit is echt. Deze wezens houden van je. Zij zijn er nu voor ons allemaal.

Sharon: zingt “Oh How We Love You.”

 
* Natuur Spirits of Natuur Geesten