Geen afscheiding meer tussen Natuur, God en Mensen

Geen afscheiding meer tussen Natuur, God en Mensen

De Terugkeer van de Moeder Brengt Verandering

Twee weken geleden riepen de Grootmoeders een groep van ons naar het Joshua Tree Nationaal Park. We kwamen vanuit verschillende delen van de wereld en werden gevraagd om daar naar de grote rotsen te gaan om ons te verenigen met de voorouders van onze familielijnen en die van het land. Ieder van ons riep een spiritueel team op om met ons te werken en met de hulp van deze teams, het Net van Licht, de voorouders en de elementale geesten van de Natuur, stelden we ons open voor verbinding tussen de Goddelijke wereld en de Natuur. Dit deden we voor onszelf en voor de wereld. “ Jullie zullen de heilige verbinding tussen het Goddelijke, de wereld van de Natuur en de menselijke wereld reactiveren,” zeiden de Grootmoeders. “ Daar in de woestijn, zullen jullie voorbij oude ideeën en geloofsovertuigingen gaan over de zogenaamde ‘afscheiding’ tussen deze werelden en in plaats daarvan een verbindingskanaal tussen hen vormen.” Door zowel individueel als gezamenlijk te werken, zouden we een in drie richtingen reikend heilig web van licht activeren binnen het stralende Net van Licht. Menselijk / Goddelijk / Natuur.

We hielden die intentie vast terwijl ieder van ons zich tussen de grote rotsen begaven, alleen rondlopend lieten we onszelf leiden naar een plek waar de Goddelijke wereld en de Natuur ons iets te leren hadden. We volgden de leiding van de Grootmoeders en zochten niet naar iets buiten ons, maar observeerden in plaats daarvan wat naar ons toe kwam. We maakten notities van alles wat er gebeurde en brachten de ochtend in de grote stilte van de woestijn door. En in die prachtige lege ruimte, ontdekten we dat het niet moeilijk was om zo een heilige verbinding te maken. God en de Natuur, de Natuur en het Goddelijke, beiden omvatten ons en we leerden van hen. Binnen enkele uren waren we in staat om de opdracht van de Grootmoeders te voltooien. Zonder drama, zonder trauma.

De Grootmoeders hadden ons verzekerd dat, door op hen te vertrouwen terwijl we onder hun leiding die verbinding nastreefden, een raamwerk voor een nieuwe manier van verbinden met het Goddelijke en de Natuur, zich in het bewustzijn van Aarde zou vestigen. Daar hadden ze gelijk in en dat is waarom we deze informatie delen.

“Jullie hebben deze opdracht vervuld,” verzekerden de Grootmoeders ons. “Opdracht volbracht”. Ze zeiden ook: ‘Meer van dit soort “werk” zal volgen.” Wat onze relatief kleine groep in Joshua Tree deed was slechts het begin van het opnieuw heiligen en reactiveren van de Goddelijke verbinding tussen alle levensvormen hier op Aarde. De Grootmoeders zeiden: “ Velen van jullie zullen andere op de Natuur gebaseerde taken krijgen om uit te voeren.”  Er komen nog taken aan die aan verschillende mensen gegeven zullen worden en dat zal ook gauw gebeuren zodat de kracht van de verbinding die nu in Joshua Tree verankerd is, kan worden uitvergroot. De MOEDER is naar de Aarde terug gekeerd en omdat dit waar is, hebben we allemaal werk te doen.

Door wat in Joshua Tree heeft plaatsgevonden, doorheen deze relatief kleine groep, zullen mensen zich nu meer dan ooit kunnen openstellen voor een diepe en natuurlijke manier van interactie met het Goddelijke en de Natuur. Verwacht dat je in staat zal zijn om je op deze manier te verbinden. En omdat dit werk in Joshua Tree gedaan werd, is het raamwerk voor deze heilige, harmonieuze manier van interactie toegankelijk voor ieder van ons. Iedereen zal er toegang toe hebben en in staat zijn te leven in een constante heilige verbinding met de Natuur en het Goddelijke. 

Wat er gebeurde toen deze Net van Lichtgroep in de woestijn samen kwam, voelde natuurlijk , verwonderlijk, maar natuurlijk. De Grootmoeders zeggen, “Intentie is de basis van alles,” en het was onze gezamenlijke intentie die deze heilige connectie mogelijk heeft gemaakt. De Grootmoeders gaven ons de taak, lieten ons zien hoe die uit te voeren, toen zijn we dat gaan doen en we hebben het afgemaakt. Wat we gedaan hebben was betrekkelijk eenvoudig. Maar, begrijpen wat we in Joshua Tree hebben gedaan en wat we vervolgens zullen doen is wellicht niet zo gemakkelijk vanwege de patronen, de twijfel en ongeloof die in onze menselijke geest vastzitten.

Wat we samen hebben gedaan de 17e en de 18e is eenvoudig, maar het is GROOT- zo GROOT dat het de vermogens van het verstand te boven gaat om het te kwantificeren en uit te leggen. Het brein wil begrijpen….Dus zal het brein omdat het zo werkt, eraan twijfelen dat er echt iets is gebeurd en zal lange tijd, ‘Ja maar…’ roepen. Ik denk dat we er op kunnen rekenen dat het zo zal gaan.

Hoe dan ook, of het brein nu zijn gebruikelijke patroon volgt van ‘ja maar’ en twijfel, het werk dat de Grootmoeders ons te doen hebben gegeven in Joshua Tree, IS GEDAAN. We hebben het goed gedaan en afgemaakt. Ik ben trots op de groep die samen is gekomen in de woestijn en samen deze taak heeft volbracht en de Grootmoeders zijn nog trotser op hen. We werkten als één organisme, en door wat we in Joshua Tree tot stand brachten, IS er nu een heilige verbintenis tussen het Goddelijke, de Natuur en de Mensheid, een verbinding waar iedereen toegang toe heeft. Deze verbinding leeft en is geactiveerd. Deze verbinding is onaantastbaar.

De onderliggende harmonie van het leven is nu voor ons toegankelijk, om aan te roepen en mee te leven. De natuur en het Goddelijke zijn in harmonie en de Natuur houdt van ons. Dat is waar. Het Goddelijke houdt van ons. Ook waar. En wij houden van de Natuur en het Goddelijke. Dat is ook waar. We zijn in harmonie met elkaar. We zijn in synchronisatie met elkaar. Onze harten zijn verbonden. De volgende keer dat je onder de bomen loopt of langs de zee of waar dan ook in de natuur, zal je het voelen. En ons afgestemd zijn op het Goddelijke en de Natuur zal niet alleen effect op onszelf hebben maar op alles wat leeft. Wij als mensen, zijn Niet Langer Afgescheiden!! Niet afgescheiden van elkaar. Niet afgescheiden van de Natuur en van God.

Geniet alsjeblieft van het gevoel van verwantschap dat we allemaal delen. Je kunt erop rekenen. Het is geen verzinsel. Het is echt. Dit is voor ons allemaal het begin van een heel opwindende tijd. Geef dank, ga naar buiten, omhels een boom en wees dankbaar dat deze verbinding nu toegankelijk en beschikbaar voor je is. Zing de vogels toe. Heb alles Lief. Dank je.