Samenvatting van de Online Les van Zondag 6 maart 2022

Samenvatting van de Online Les van Zondag 6 maart 2022

Lieve Mensen,

Hoewel we ‘normaal’ de samenvatting van de Online Teachings niet naar iedereen sturen, was de bijeenkomst van zondag 6 maart zo inspirerend, elk woord zo waardevol om ons allen op te roepen om samen te werken met onze wereldwijde Net van Licht familie, dat we dit voor iedereen beschikbaar willen maken.

Sharon: Welkom!  Ik ben Sharon McErlane, hier in Noord-Californië. Vandaag zijn  bij ons: Sinead uit Ierland, Snow uit Litouwen, die nu in het Verenigd Koninkrijk woont, en Catherine uit Noord-Californië (die in de Oekraïne heeft gereisd en daar in de jaren ’90 een vrouwencentrum heeft geopend). Waar we ons vandaag op richten is vrede op aarde, goede wil en liefde tussen alle wezens, in het bijzonder het bundelen van al deze liefde voor Oost-Europa, ten bate van allen. We vragen jullie om het Net van Licht stabiel te houden voor alle wezens terwijl we samenkomen.

Sinead: Net van Licht meditatie

Sharon: Merk op wat je voelt terwijl je deze essentie van het Net van Licht in je opneemt, terwijl je dit in je opneemt en er “ja” tegen zegt. En omdat je deel uitmaakt van het Net van Licht, stroomt deze grote “ja” door de kosmos. Dit geschenk, van jullie die ontvangen, stelt miljoenen anderen in staat te ontvangen wat zij het meest nodig hebben. Laat dat gebeuren, want jullie zijn in stilte de drager van Licht voor zovelen. Alle leiders van deze wereld zijn nu aan het ontvangen. Alle wezens zijn aan het ontvangen. Dus, terwijl wij vandaag samenwerken, werken miljoenen met ons samen. Wij zijn allen deel van het grote Eén Liefde, Eén Hart.

Catherine, kan je met ons delen wat je in Oekraïne beleefd hebt? (Ik heb haar gevraagd om deze prachtige hoofdtooi en blouse uit de Oekraïne te dragen). Je bent er verschillende keren heen gereisd en in 2017 heb je het werk van de Grootmoeders  naar daar gebracht en de Bekrachtiging doorgegeven aan de Oekraïense vrouwen.

Catherine: Dank je. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor Snow, die zowel een Oekraïense als een Russische achtergrond heeft. Ik ga al sinds 1989 naar Oekraïne (toen het nog de Sovjet-Unie was). Begin jaren negentig werd ik uitgenodigd om naar het centrum van het land te gaan, naar een zusterstad, samen met mijn 6 maanden oude dochter (die van vaders kant Oekraïense achtergrond heeft).
Uit dat eerste bezoek van de zusterstad is een vrouwencentrum ontstaan. Ik ben er in de afgelopen dertig jaar zo’n tien keer geweest.  Van oudsher is er in Oekraïne een grote affiniteit met de Godin, en met moeders en grootmoeders.
 
In 2017 ging ik naar een Net of Licht/Grootmoeders bijeenkomst in Litouwen, en zij gaven elke deelnemer een kristallen hart. Toen ik vervolgens naar Oekraïne ging, werd me gevraagd om de overgebleven harten mee te nemen. Ik ging erheen om een bijeenkomst te houden, maar er werd mij gezegd “oh, er zal niemand komen opdagen.” Toen zei ik: “Ik zal er toch zijn.” Ik wist hoe belangrijk het is om het Net van Licht vast te houden, ook al is het maar een bijeenkomst van één persoon, het is waardevol. Maar toen ik daar aankwam, waren er 22 vrouwen aanwezig! Deze 22 vrouwen ontvingen de Bekrachtiging en ze ontvingen elk een kristallen hart. Deze vrouwen zijn prachtig en veerkrachtig. Ze hebben al zoveel meegemaakt, waaronder communisme, gedwongen hongersnood, economische crisis en het gevaar van mensenhandel. Ik ben zo dankbaar dat we het Net van Licht in Oekraïne hebben kunnen verankeren.

Mensen bevinden zich nu op verschillende plaatsen, sommigen blijven, en sommigen gaan. Ik vertrouw op het Net van Licht en ik vertrouw op hun veerkracht. Deze vrouwen hebben ontberingen meegemaakt, maar ze zijn nog steeds vol vreugde en levenskracht.

Sharon: Dank je, Catherine. Laten we nu een moment nemen en de verbinding van onze harten met elkaar voelen, en ook met al onze zusters en broeders over de hele wereld. Mensen over de hele wereld zijn nu verbonden in Licht. Ervaar deze familie van Licht, die het hoogste goed voor allen nastreeft, en dat Licht hoog houdt.

Snow: Ik heb familie in Oekraïne, Rusland en Litouwen. Ik wil het graag hebben over de ervaring van de traumatische herinneringen van deze landen. Litouwen was het eerste land dat de USSR verliet en 30 jaar geleden de onafhankelijkheid uitriep.  Ik was toen 10 jaar en ik herinner me een stroperig gevoel in de lucht. Er heerste een zware stilte. Wat er de afgelopen dagen is gebeurd, heeft deze herinnering weer naar boven gebracht, bij mijzelf en bij anderen die dit met zich meedragen. Een van de leden van de Net of Light gemeenschap uit Litouwen nam contact met ons op en vroeg ons om hulp. Zij gaf te kennen dat het moeilijker wordt om een gevoel van vreedzame geaardheid te handhaven omdat de oorlog niet alleen plaatsvindt in de direct betrokken landen, maar ook plaatsvindt, en wordt waargenomen, tussen de mensen waar zij woont. Zij had het gevoel dat ze door hulp te vragen ze wat extra steun konden krijgen.

We denken vaak dat we geen macht/kracht hebben, dat we te klein zijn, maar de Grootmoeders geven ons de boodschap dat we zo krachtig zijn. We hoeven alleen maar op ons hart te vertrouwen en we worden naar de volgende stap geleid. Dit is een geweldige kans voor ons om dieper in te gaan op het gevoel van eenheid. Ik antwoordde aan de vrouw in Litouwen dat er al zoveel vrouwen zijn begonnen met mediteren en het verankeren van vrede voor hen vanuit het Net van Licht. Het Net geeft de frequentie van liefde, vrede, eenheid door. Het verdwijnt niet. Het verankert zich en breidt uit.

Ik nodig jullie uit om je nu met je hart te verbinden en het uitsturen van deze frequentie te voelen. De vrede waar we naar op zoek zijn bevindt zich hier.  (wijst naar haar hart). Wanneer we verdwaald raken, kom dan terug naar het Net van Licht, Net van Licht, Net van Licht. Het lichaam draagt de codes van licht en liefde al in zich.

Vanaf dit moment is iedereen van een afstand de hele dag door aan het afstemmen en het Net van Licht naar iedereen aan het uitwerpen, geen dualiteit en afscheiding, iedereen in het Licht houdend.

Onze zusters in Litouwen voelen dat andere mensen in andere landen wel om hen geven, en zij voelen zich dankbaar dat zij niet alleen zijn. Er is een diepe herinnering aan onze eenheid, onze schoonheid en onze kracht. Wij zijn lichten van hetzelfde web, één hart dat samen klopt.

Ik heb het Net van Licht de laatste 17 jaar in het Verenigd Koninkrijk uitgeworpen. Daarvoor woonde ik in Litouwen, en ik ben geboren in Rusland. Ik ben één met allen. Ik ben hier om jullie eraan te herinneren dat we één grote familie zijn. Ik dank je dat je hier bent. Want als je hier bij ons bent, kunnen we elkaar niet verliezen.

Alles komt goed, dank je.

Sharon: Dank je wel, dat was zo mooi. Terwijl we dit in ons opnemen, denk dan aan al deze prachtige mensen en harten, al de mensen van Rusland, Polen, Oekraïne, Wit-Rusland, Letland, Estland en Litouwen, onze broeders en zusters die we nog niet hebben ontmoet, hoeveel liefde er daar is, en in ons. We omvatten ook Vladimir Poetin die in het licht gehouden moet worden.

Sharon (zingt) Net of Light

Voor mij is het belangrijkste werk om je ten allen tijde te herinneren wie je bent. Wanneer we een bloedbad en wreedheid zien, kunnen we uit ons centrum worden getrokken. Het is onze taak om ons te herinneren wie we zijn. Wij zijn deze heel krachtige Bakens van Licht. De aarde en de natuur steunen ons wanneer we dit doen. Op dit moment is er een enorm potentieel tot heling. We moeten het ons alleen herinneren. Er is dat liedje “Herinner me Grootmoeders wie ik ben.”

Sinead: Twee dingen die op mijn hart liggen en in mijn gedachten zijn. Het ene is het kijken naar het helen van elke oorlog of conflict dat in onszelf aanwezig zou kunnen zijn, het werken met het Net van Licht, en de Grootmoeders aanroepen om te helpen elke barrière in onszelf te helen en op te lossen, want dan beweegt die energie. Dan wordt onze reactie er een van liefde, in plaats van angst of woede of tegenwerking. Het andere is dat wanneer deze grote gebeurtenissen plaatsvinden, het soms overweldigend kan lijken. Maar als we de wereld visualiseren in de palm van ons hand, het Net van Licht oproepen en die verbinding maken vanuit ons hart met dat stukje. Het kleiner lijkt, maar de energie werkt nog steeds. Het is een manier om ermee te werken, in plaats van overweldigd te raken of te bevriezen.

Sharon: Dank je Sinead.

Catherine: Ik ben het eens over herinneren wie we zijn, en ik was geraakt door wat Snow zei over hoe trauma echt oude trauma’s naar boven kunnen brengen. Je moet het gevoel hebben dat je op een veilige plek bent. Het Net van Licht geeft me dat gevoel van veiligheid. Dus kan ik die veilige plek zijn voor mezelf en anderen. Wat naar voren kwam in het vrouwencentrum, in de relatie tussen Amerikaanse vrouwen en Oekraïense vrouwen, was het gevoel van hoop voor de Oekraïense vrouwen en een herinneren van wie ze zijn.

Sharon: Dank je. Snow, wil jij nog iets toevoegen?

Snow: Misschien enkel om ons allen er opnieuw aan te herinneren, dat wanneer we met het Net van Licht werken, we werkelijk al het leven, alle wezens vasthouden. We beslissen niet wie goed is en wie slecht. We omvatten alles en alle situaties en we laten het licht komen en gaan en iedereen bereiken die het nodig heeft.

Sharon: Dank je. Ik denk dat het gewoon mooi zou zijn als we konden afsluiten met een liedje.

Nadia (zingt): Remind me Grandmothers again who I am. I am Om, eternal Om. In this life of distraction and of illusion, remind me again who I am. I am Peace, I am Truth, Divine Bliss.

Sharon:   Dank je Nadia, dank jullie allemaal.  Neem dit met je mee, laat het je dragen terwijl je stevig blijft staan. Ik had een meditatieleraar die ooit tegen me zei: “Sharon, stevig staan betekent gewoon dat als je valt, je weer opstaat!” Dat is alles wat nodig is.