SAMENVATTING ONLINE LES VAN 2 JANUARI 2022

SAMENVATTING ONLINE LES VAN 2 JANUARI 2022

Sharon: Welkom, welkom ieder van jullie en iedereen die kijkt. Het voelt goed om weer bij elkaar te zijn. Vandaag hebben we weer een bijeenkomst met allerlei vrouwen van over de hele wereld. We zullen onze ervaringen delen, en harten meer en meer openen. Dit is onze wens dat we samen onze harten openen en dat je de vreugde van het openen van jouw eigen hart mag voelen.
 
Nadia den Aantrekker laat zien hoe we op de website kunnen navigeren om een lokale Net van lichtgroep te vinden.
 
Christine Shand: Houdt de Net van Licht meditatie

Sharon zingt:
 

Blessed am I
Freedom am I
I am the infinite within my Soul!
I have no beginning and I have no end
All this I am

Sharon:

Kunnen jullie deze waarheid in ontvangst nemen ?  Kun je dit bevatten ? “ Ja, dit alles ben ik ?” Hoeveel hiervan voelt waar op dit moment? Hoeveel laat je toe? 5% of 80%? Vraag de Grootmoeders je een getal te geven en houd dat vast als je basisgetal voor vandaag.
 
Ook al zijn de boodschappen van de Grootmoeders tot iedereen gericht, ongeveer 90% van alle deelnemers van de groepen en kijkers van de online leringen zijn vrouwen. En deze boodschap is speciaal voor vrouwen goud waard omdat wij grote moeite hebben om te geloven hoe groots en hoe goed we diep van binnen zijn.
 
En om hoe het zich verweeft met de boodschappen van de Grootmoeders in deze tijd, delen we de Nieuwjaarsboodschap van Paus Franciscus hier:
 

The Church is a Mother.
The Church is a woman.
And since mothers bestow life, and women keep the world, let us all make greater efforts to promote mothers and to protect women.  How much violence is directed against women?
To hurt a woman is to insult God, who from a woman took on our humanity; not from an angel, not directly from God, but from a woman.
As a woman, the church takes the humanity of her children.

De Kerk is een moeder. De kerk is een vrouw. En omdat vrouwen leven schenken, en de wereld bij elkaar houden, laten we ons allemaal meer inspannen om het moederschap te bevorderen en vrouwen te beschermen.
Hoeveel geweld is gericht tegen vrouwen? Een vrouw pijn doen is God beledigen, die ons menszijn door de vrouw belichaamde: niet door een engel, niet direct door God maar door een vrouw. Als een vrouw belichaamd de kerk de menselijkheid van haar kinderen.
 

 (dit is de tekst door een journalist van de Volkskrant vertaald uit het Italiaans)

 
Sharon: Dit is waar we beginnen. En dit is waar de Grootmoeders zich tot in detail op richten in het vierde boek, De Terugkeer van de Moeder. Het is interessant dat dit het Jaar van de Moeder is: Ik zou zeggen, het werd tijd.
Ik wil het hebben over wat het is dat ons ervan weerhoudt dit te zeggen en te geloven.
 
“blessed am I, freedom am I, I am the infinite within my soul; I have no beginning, and I have no end, all this I am.”

Gezegend ben ik, Vrijheid ben ik, Ik ben de Oneindigheid in mijn ziel; ik heb geen begin en ik heb geen eind, dit alles ben ik.

Het is mijn ervaring, mens in een vrouwelijke vorm zijnde, dat juist vrouwen wordt geleerd dat we onwaardig zijn, dat we nooit goed genoeg zijn. Aan mannen wordt dit ook geleerd maar vrouwen werden geïndoctrineerd met deze leugens.
 Ik wil het panel vragen om nu na te denken en te reflecteren op de vraag van de Grootmoeders waar ze nu staan? Vraag de Grootmoeders op welk percentage je uitkomt op de stelling “Ik ben het waard en ik ben genoeg”.  Waar worstel je nog mee, waar heb je nog mee te maken. Waar sta je nu ten opzichte van deze stelling? We delen dit tezamen, vanuit ons hart. De les vandaag zal er een van hart tot hart zijn.
 
Ingvild Aultun: Ik ontving een visioen waarin ik mijn hart omvatte, zo, (Ze houdt haar handen voor zich als een kom), het beschermde en het tegelijkertijd vereerde. (Sharon benoemd de tederheid en de heiligheid van dit gebaar). Ja, het voelt teder. Soms voelt het alsof ik mezelf moet beschermen, maar dit gevoel van bescherming komt voort uit een gevoel van verering en zelfliefde. Dat is het gevoel, mezelf bescherming bieden door liefde.
  
Jenny Treanor: Vorige maand heeft mijn broer de diagnose ALS gekregen en hij gaat sindsdien hard achteruit. Ik voelde me alsof ik hem moest redden. Dat gevoel drukte zwaar op me. Omdat ik mezelf uitputte in constant gebed kon ik de “moeiteloze inspanning” niet meer opbrengen. Maar ik leer nu om het over te geven telkens als ik in de paniek schiet, herinner me dan dat ik niet de leiding heb en dat de Grootmoeders voor ons allen zorgen. Als het lukt om uit de paniek te stappen en het vertrouwen terugkomt, kan ik als de Medicijn vrouw die ik ben, de liefde met een open hart geven. En dat ik, mijn hart, genoeg is. Moeiteloze inspanning klinkt zo mooi, zoals Jezus zegt,”mijn last is licht” maar WAUW wat is dat moeilijk na te leven, Het is moeilijk de last over te dragen, de controle uit handen te geven. Maar nu, transformeer ik de angst in vertrouwen.
 
Phyllis Peacock: Ik denk dat dit goed de macht van het zijn beschrijft waar ik me altijd van afkeerde. Ik zag een grappig beeld van mezelf als een snelweg- een vloeiende stroom-een flow- met een ongebruikelijk hoog aantal rustplekken waar ik van de snelweg afga en me afvraag; “Het is niet mogelijk dat het zo makkelijk is, het is onmogelijk dat ik alleen maar hoef te zijn.” en dan keer ik weer terug in de rustige flow van de snelweg. Het maakte me aan het lachen. En er is een verlangen om te vertrouwen op het zijn.
(Sharon: Dat is zo mooi. En dat verlangen zal je precies brengen waar je heel wil gaan.)
 
Christine Shand: Het is heerlijk te horen wat jullie te zeggen hebben, omdat we allemaal iets soortgelijks ervaren. Wat ik in mijn eigen hart hoorde was: “Houd je niet in, Houd je niet in.” En ik dacht bij mezelf, hoe houd ik me in dan? Ik realiseerde me dat ik heel veel kennis heb vergaard over de jaren heen, en dat ik veel heb gezocht en gevonden in die kennis. Maar nu is de tijd aangebroken om gewoon stil te zijn en te luisteren naar wie ik werkelijk ben, zodat ik mijzelf volledig kan ontplooien/uitdrukken zonder me in te houden. 
 
En ik had een prachtige ervaring van de week die een grote les voor me was; het maakte mij aan het lachen en ik hoop dat het jullie ook laat lachen. Ik was mijn dagelijkse wandeling aan het maken, en ik observeerde alles om me heen en voelde me één met de bomen en de wind en alles wat ik beleefde. Ik liep naar een gebied waar een vrij groot en open park is. Er was ook een stukje met bomen en bosjes met een picknick tafel er vlakbij. Dus ik dacht ik ga daar even zitten en uitrusten. Terwijl ik daar zat keek ik naar de mieren op de grond en het water verderop en voelde me verbonden met en in het Net van Licht, toen er ineens 2 meisjes de bosjes uitkwamen die naast me gingen zitten aan de picknicktafel. Ze kwebbelden gezellig samen zoals meisjes doen en we stelden ons aan elkaar voor. Ze hadden een kleine hond bij zich die ze Rufus noemden. Rufus ging op mijn voeten liggen. Het gebabbel ging verder en na een poosje was het tijd om te vertrekken en ik bedankte de meisjes voor het delen van hun verhalen over hun families en Kerstmis. Toen ik wegliep, liep Rufus achter mij aan. Het oudste meisje die ongeveer 12 was riep naar hem en zei,” Rufus, je moet met ons mee, je kan niet met die Grootmoeder mee.” (Christine lacht) het ontroerde me diep in mijn hart, en ik dacht, “we moeten luisteren naar de gewone taal, naar alles wat gebeurt in ons dagelijks leven en de wijsheid erin herkennen.” Dat was mijn zegening en mijn kado van de Grootmoeders.
 
Sharon:  Dank je. Het is prachtig om te zien hoe jullie allemaal deze liefde en het Net van licht samenweven, hoe moeiteloos dit samenweven het Net van Licht versterkt, tussen deze groep op dit moment en in alle groepen die ooit met dit doel voor ogen samenkomen.
 
Omdat het een Nieuw jaar is en we een onbekende tijd tegemoet gaan, wil ik graag dat we elkaar zegenen. Eerst de vier die nu aan deze online les deelnemen en daarna allen die met ons meedoen. Ik zou iedereen graag laten ervaren hoe het is, om het Net van Licht gericht naar elkaar te sturen.
 
Ok, we beginnen: Ingvild sprak eerst. Zo, laten we nu allemaal denken aan dat stralende licht dat vanuit onze harten door onze handen naar buiten stroomt naar Ingvild.
Het was haar ontdekking dat ze haar hart kon beschermen met deze liefdesenergie, dus vragen we dat deze liefdesenergie uitvergroot mag worden voor haar en voor allen die hiermee resoneren, zodat het de liefdesenergie in en rond het hart vergroot en versterkt.
En omdat we dit werk altijd in, door en samen met het Net van Licht uitvoeren, gebeurt het werk – hun harten met liefde te omhullen en te vullen-, voor Ingvild en voor de miljoenen anderen die hetzelfde verlangen. En we vragen dat dit voortduurt totdat het is volbracht.
 
Voor Jenny, jij had heel moeilijk nieuws over je broer, over het lijden dat hij doormaakt, en jouw gevoel dat je hem moet redden en helpen met heel je kracht. Door onze harten en handen stroomt nu , kalmerende, omvattende, volledig vullende lichtenergie van het Net van Licht, het vult je met alle goedheid en met de wetenschap en het begrip dat er ieder moment, of je er nu aan denkt of niet, stralende energie vanuit jou stroomt. Je hebt Ja gezegd tegen het Goddelijke, Je hebt ja gezegd tegen het Net van Licht. Je hoeft het maar een maal te zeggen en dat heb je gedaan, dus nu vloeit het licht naar jou, en door je heen naar iedereen die het nodig heeft, naadloos en moeiteloos. En dat zal voortduren totdat het is volbracht.
 
En Phyllis, jij wil in die stroom/flow mee kunnen drijven en niet in die rustplaatsen vastlopen terwijl je jezelf veroordeelt. Dus, laat al het licht in je komen/stromen, je hart vullen, je hele wezen met licht vullen, door en door, in die stroom die nooit eindigt, die rivier van licht, die rivier van liefde waar jij een deel van bent.
 
Christine, De grote vreugde die je ontdekte, het plezier die het gaf dat je geliefd bent en liefde geeft als een levende Grootmoeder. Die fase van het leven die je nu ervaart, die velen van ons nu meemaken, en die vreugde, een ontwaken van licht dat vanzelf in je stroomt, steeds maar door, altijd maar door, omdat de Grootmoeders ons beloofd hebben dat onze capaciteit tot het geven en ontvangen van liefde steeds groter zou groeien en we hebben dat ervaren en we zijn er nog niet mee klaar, het zal blijven groeien.
 
En nu denken we aan jullie allemaal, allen die deel uitmaken van onze Licht familie en die hier vandaag samen zijn. En we vragen dat door onze harten en door onze handen, jouw hartewens naar je toe zal komen: grootse liefde, vrede, vreugde, aanvaarding, en goedheid stromen in je en het zal blijven stromen, je vullend tot je volledig bent opgevuld ,bijna overstromend. En laat dit door -en doorgaan voor altijd.
 
Ik ga nu het lied zingen waar we vandaag mee zijn begonnen , en terwijl ik zing, neem dan een kijkje in jezelf en zie hoeveel hiervan je je nu eigen hebt gemaakt. Hoeveel hiervan kun je nu als waarheid accepteren. En je kunt de Grootmoeders vragen om je te leren zachter te worden, zodat je meer en meer kunt opnemen. Ze zijn zo gelukkig als ze dat kunnen doen.

 

Blessed am I, Freedom am I, I am the infinite within my Soul! I have no beginning and I have no end, All this I am