SAMENVATTING ONLINE LERING VAN 5 DECEMBER 2021

SAMENVATTING ONLINE LERING VAN 5 DECEMBER 2021

Sharon: (zingt)  Net of Light, Net of Light, floating in the Net of Light,

Net of Light, Net of Light, holding in the Net of Light,

Reaching out, reaching in, reaching through the Net of Light,

Loving all, Serving all, Holding all within the light,

Net of Light, Net of Light, Net of Love and Net of Light,

Net of Light, Net of Light, our hearts are One, within the Light.
 

 

Peggy: houdt de Net van Licht Meditatie
 

 

Liederen: May the Love We’re Sharing Spread its wings,

Fly across the earth and bring new joy to every soul that is alive.

May all the beings in all the worlds be happy.

May all the beings in all the worlds be happy.


 

Sing we, sing we together.  Now and forever.

Sing of the One Love.

One heart.  Loving and serving.  Open our hearts now.

Open our Hearts.  Now.

 

Er wordt uitgelegd, hoe de liedjes te vinden zijn op de Netoflight.org website. Namelijk door op de Media Tab te klikken, en vervolgens op Songs.  De liederen kunnen direct online worden afgespeeld , maar er kan ook een kopie van de teksten en/of een Mp3 verzameling worden gedownload.  

 

Sharon:  De liederen dragen je … ze zijn moeiteloos, De woorden zijn opbeurend en leggen je uit wie je bent.

 

Katie zingt:  De Sufi Song:  

 

All I ask of you is forever to remember me as loving you.

All I ask of you is forever to remember me as loving you.

God is the lover, the beloved and the love.

All I ask of you is forever to remember me as loving you.

 

(Dit lied kan goed in een kring worden gezongen, tijdens een bijeenkomst, waarbij mensen direct in elkaars ogen kijken en met hun handen op hun hart dansen, terwijl ze de woorden zingen.)

 

Sharon bespreekt de waarde van het toelaten om te ONTVANGEN, de mogelijkheid te stoppen en dit toe te laten.We zijn allemaal zo druk bezig en afgeleid door de wereld (en dat zal altijd doorgaan), toch worden we steeds weer opgevuld door het Net van Licht.

 

Sharon deelt met ons, hoe ze laatst is gevallen en zich erg had bezeert en veel pijn had. The Lightweavers/De Lichtweefsters (netoflightweavers@gmail.com), onze onze Net van Licht ‘gebedsgroep’ , hielden Sharon omhuld in the Net van Licht. Ze zegt: “Ik reageerde daar zo heftig op, het bracht me direct terug bij mezelf.”   Het was “enorm , prachtig.”  

 

“Als kind is me altijd geleerd dat het beter is te geven dan te ontvangen, maar toen ik mezelf toeliet om de giften te ontvangen die alle wezens me gaven, werd ik aangestoken door grote vreugde, en dat goldt ook voor hen, want zij konden dienstbaar zijn. Ik zag het Net van Licht in elk van hen oplichten en dan  weer van hen uit stromen. Ik zag het grote belang van het toelaten te ontvangen zodat anderen het geluk kunnen ontvangen om te geven. Het is ontzagwekkend.

 

“Ik werd een steeds groter wordend ‘stopcontact van het Net van Licht; Als ik ontvang, ontvangt het hele Net. Herken dat je op elk moment een deel van het Net van Licht bent, ten diepste geliefd, ten diepste opgevuld wordt met licht en liefde… voel de OPWINDING van het goede dat er aan komt.”
 

We bevinden ons op een punt waarop er iets goeds zit aan te komen! Kijk er naar uit! Je verdient het! En je hebt een er vreugdevolle rol in. Deze expansie in jezelf is er (ook al moet er eerst nog heel wat rommel bovenkomen…).

 

 

Sharon zingt: 

Blessed am I, Freedom am I, 

I am the infinite within my soul,

I have no beginning and I have no end.

All this am I

 

Diane zingt:

 

Remind me Grandmothers, Remind me Grandmothers, 

Remind me again who I am.

Remind me Grandmothers, Remind me Grandmothers, 

Remind me again who I am.

I am Om, I am Om, divine Om.

In this life of distraction and of illusion, 

Remind me again who I am.

In this life of distraction and of illusion, 

Remind me again who I am.

I am Truth.  I am Peace.  Divine Bliss.

I am Truth.  I am Peace.  Divine Bliss.

Remind me Grandmothers, Remind me Grandmothers, 

Remind me again who I am.

Remind me Grandmothers, Remind me Grandmothers, 

Remind me again who I am.

 

Sharon:  Voel hoe jij en je lichaam zich nu voelen. Voel en merk op hoe je gedragen wordt en ondersteunt door de Aarde zelf, dat je moeiteloos lucht inademt, dat je bloed zonder erbij te denken door je aderen stroomt, alle goedheid komt en verlaat je weer zonder enige moeite, de warmte van je lichaam, het vuur van je geest. Je wordt vastgehouden, omvat, je bent precies daar waar je moet zijn en je bent precies wie je moet zijn.

 

God, het Goddelijke is geen knoeier die fouten maakt! Je bent zoals je geboren bent, en bedoeld bent te zijn, perfect. Jij bent een manifestatie van het goddelijke: lopend, ademend, pratend, delend hier op aarde. We zijn gezegend want niet alleen zijn we al deze dingen maar we zijn dat ook allemaal samen. Dus gaan we dit avontuur van ontwaken ook tezamen beleven.

 

..terwijl je ademt op deze plek, waar je je nu bevindt, laat jezelf nu indalen in je lichaam, voel dat en neem de regie. Wees hier nu in dit lichaam waarin jij leeft, dat lichaam dat je toegang tot de wereld geeft, tot alle ervaringen die je beleeft en wees je bewust van geluid en dat geluidsgolven nu mijn stem naar je toedragen.

 

Je kunt je bewust zijn van andere geluiden die nu om je heen zijn. Geluid zelf en ook de lucht waardoor de geluidsgolven reizen omvatten je, ook ether, de ruimte op deze planeet houd je vast en moeder aarde is direct onder je en ondersteunt je ten volle. Alle elementen van het leven houden van je en in het diepste van je hart hart hou jij ook van hen. Alles dat leeft— en alles is levend— is liefde. Sommigen zijn er tot op een bepaalde hoogte van afgescheiden, maar dat betekent niet dat het er niet is. Jij bent liefde, jij bent geliefd, jij hebt lief.

 

Jij bent dat alles, adem mee, adem met de lucht, adem met het licht om je heen, adem met de smaken en geuren, adem met en door je longen, je huid en voel de goedheid van de ondersteuning die je ten deel valt, hoe geliefd je bent.

 

En het Net van Licht, de grootste constructie in de Kosmos, houdt je vast, houdt de Zon vast, en de Maan en alle planeten, alle planten, dieren, bomen en waterwegen, jij wordt vastgehouden het is genade die je vasthoudt en omvat en dat is niet per ongeluk, je bent niet afgescheiden, van geen van deze onderdelen van het leven, jij bent één met alles.

 

 

Voel je eenheid: 

 

Sharon zingt:

We are one in the spirit, we are one in the love,

we are one in the spirit and we are one in the love,

and we know that our unity can never be destroyed,

for we know we’ve her children by our love, by our love,

Yes we know that we’re god’s children by our love.

We will walk with each other, we will walk hand-in-hand,

we will walk with each other, we will walk hand-in-hand,

and together we’ll spread the word that god is in the land.

For we know we’re her children by our love, by our love,

yes we know that we’re her children by our love.

 

Dat ben jij, geen vergissing. Jij bent precies, precies zoals je bedoelt bent te zijn.
 

Peggy zingt:

 

Where I stand is Holy, Holy is the ground.

Forest, Mountain, River, listen to the sound.

Great spirit circles all around me.

Who I am is holy, Holy are we.

We are One forever, through eternity.

Great spirit circles all around me.

Where I stand is Holy.  Who we are is Holy.

Great spirit circles all around me.

 

 

Mary zingt:

 

Humbly I walk here, humbly I sing here, Humbly I bless this ground.

Humbly I walk here, humbly I sing here, Humbly I bless this ground.

Humbly, and with gratitude, remembering the ancient ones that walked this ground.

Humbly, and with gratitude, remembering the ancient ones that walked this ground.

Humbly I walk here, humbly I sing here, Humbly I bless this ground.

Humbly I walk here, humbly I sing here, Humbly I bless this ground.

 

Kate and Nadia zingen:

 

I am one with the heart of the Mother,

I am one with the heart of Love,

I am one with the heart of the Father,

I am one with God.

Ave Maria.  Kyrie Eleison

I am one with the heart of the Mother,

I am one with the heart of Love,

I am one with the heart of the Father,

I am one with God.

 

Wij houden van jullie, de aarde houdt van jullie, het universum houdt van jullie. Voel die liefde. Je wordt vastgehouden, gewiegd, de volgende ademtocht word je gegeven. Je zou het als een geschenk aan jou moeten zien, en die erna en alle ademtochten die gedurende de dag en de nacht tot je komen. Van allen die je je bewust kunt zijn en van allen waarvan je je niet bewust bent. Je wordt helemaal opgevuld.De Grootmoeders zeggen, “we zullen jullie helemaal opvullen, laat ons dat doen.”

 

 

Voel je lichaam. Het lichaam liegt niet, het is niet in staat tot liegen. Voel je lichaam zoals het nu resoneert, al je cellen worden opgevuld met straling, met een stralende essentie. De lucht die je inademt, geeft je levenskracht en zuiverheid; het is allemaal goedheid die door je heen beweegt, in je, door je heen en in elke gedachte die je uitzendt, in elk gevoel overal. En als de smerige dingen, het slechte, het nare kleine valse bovenkomt, kijk er dan gewoon naar en laat het weer gaan, want het wordt naar boven getrokken om weg te kunnen gaan, zodat je er nooit meer door gehinderd kunt worden, en die plek meer en meer opgevuld wordt met licht en kracht.