13 maart, 2020 De Grootmoeders Spreken : het coronavirus

13 maart, 2020 De Grootmoeders Spreken : het coronavirus

De Grootmoeder spreken over het coronavirus

“Het coronavirus is iets waar jullie kunnen van leren,” zeiden de Grootmoeders. “Het is een uitdaging voor jullie, maar het is een uitdaging die jullie aankunnen. Wees je ervan bewust hoe de nieuwsmedia en alle mensen die menen dat ze de wereld ‘onder controle‘ hebben, proberen het drama rond dit virus in stand te houden. Velen van hen geloven dat het hun taak is om drama te bestendigen en dat de komst van dit virus hen iets geeft waarmee ze zich kunnen voeden. En zich voeden, dat zullen ze doen. Weet dat ze alles zullen dramatiseren wat in hun mogelijkheid ligt.”
 
“Er komt echter nog meer bij kijken. Deze ziekte is reëel,” zeiden de Grootmoeders. ‘’ Ze is niet denkbeeldig en ze is niet nep. Dit virus is iets wat je onder ogen moet zien, iets waar je mee moet leren omgaan en waar je elkaar doorheen moet helpen. Dit virus is noch monsterachtig noch kwaadaardig. Het werd veroorzaakt door de mens in die mate dat het het zoveelste bewijs is van de scheiding tussen de mensheid en de natuur. Op dit ogenblik is de mens zo ver verwijderd van de natuur, zo ver verwijderd van een harmonieuze relatie met Haar, dat jullie handelen alsof jullie volledig afgescheiden zijn van Haar en van elkaar. Dit is een vergissing,” zeiden de Grootmoeders terwijl ze mij vasthielden met hun ogen, “en van tijd tot tijd zullen jullie moeten betalen voor een vergissing zoals deze. Als de mensheid er voor kiest om niet in harmonie te leven met de natuur, dan wordt de natuur zelf ook onharmonisch. Dat is wat er in dit geval gebeurd is, en als er een gebrek aan harmonie ontstaat geraakt alles uit balans. Dit virus is het meest recente voorbeeld van dit gebrek aan balans.”
 
“Wij erkennen dat een ziekte zoals deze, waarvoor geen behandeling gekend is, beangstigend is voor jullie, maar loop niet weg van de uitdaging die deze ziekte met zich meebrengt. Probeer je er niet voor te verbergen en jezelf af te sluiten van de wereld. Neem je voorzorgen als jullie met elkaar in contact komen,” zeiden de Grootmoeders, “ maar stap naar elkaar toe, niet van elkaar weg. In een tijd zoals deze is het nodig dat jullie je ontfermen over de zwakkeren onder jullie. Bied hulp waar mogelijk,” zeiden ze. “Zorg ervoor dat mensen eten, water, onderdak en zorg krijgen, zeker in deze tijd. Dit is een moment waarop je je menselijkheid moet bewijzen, niet ervan wegrennen.”

“Jullie gezond verstand vertelt jullie welke maatregelen jullie nu dienen te nemen, dus doe dat,” zeiden ze. “ En wees daarbij jullie grootmoedige zelf en help altijd, kwets nooit. Betrek jezelf in de wereld om je heen. Jullie liefde, jullie aanhoudende ondersteuning, jullie vrijgevigheid… deze zijn allemaal heel hard nodig. Dus open jullie hart voor elkaar”, zeiden ze, “en laat dit jullie mooiste moment zijn. Jullie zijn geboren om een zegening te zijn op deze aarde en we roepen jullie op om dit ter harte te nemen.”
 
Om meer te leren over het werk van de Grootmoeders of hoe je met het Net van Licht kan werken, ga dan naar www.degrootmoeders.beof www.netvanlicht.nl  www.netoflight.org

 Je mag deze tekst met anderen delen, maar kopieer dan alsjeblieft wel de tekst als één geheel en stuur ook onze website-links mee.

 

 

Deel 3 van het interview met Sharon over de bomen

In deze video praten Sharon en Micheal over de vreugde die ze voelen bij het ontdekken en onderzoeken van onze diepe verbinding met de Bomen.
 

Deel 3 van het interview met Sharon over de bomen

Krachtig koor van vrouwenstemmen zingen “Warrior”

We hopen dat jullie zullen genieten van dit prachtige vrouwenkoor, the Eastern Owl and the Lady Cove choirs, die “WARRIOR” (krijger) zingen.

Warrior - Lady Cove Women's Choir & Eastern Owl
Warrior – Lady Cove Women’s Choir & Eastern Owl