“De echte klimaatverandering”

“De echte klimaatverandering”

We willen tot jullie spreken over klimaatverandering“, zeiden de Grootmoeders. “Begin nu, in jezelf, een echte klimaatverandering te creëren“, zeiden ze gebiedend. “Creëer daar een klimaat van warmte, van geven, gulheid en van een verwachting van het goede. Het vermogen om overal waar je kijkt het goede te zien“, benadrukten ze. “Creëer die klimaatverandering binnenin jezelf.”
 
“Buiten jezelf zul je veel afleiding vinden en verwarring, wanhoop, gruwel, gruwel en meer gruwel“, lachten ze bedroefd. “Maar het is vanbinnen waar zich de echte klimaatverandering voltrekt. Het is de enige plek waar dat gebeurt“, zeiden ze, “en van daaruit verspreidt het zich naar buiten.”
 
“Richt je aandacht nu naar binnen en kies ervoor om het goede te benadrukken, waar het zich ook laat zien. Geef uiting aan liefde bij elke gelegenheid en richt je geest op die dingen die je een gevoel van ondersteuning geven. Roep ons aan“, zeiden ze. “Roep het Net van Licht aan en denk aan je verbinding met alle levende dingen. Onthoud hoe geliefd je bent, hoe je door ons omhelsd wordt, dag en nacht“, benadrukten ze. “Onafgebroken geliefd“, zeiden ze, terwijl ze hun hoofden schudden, met tranen in hun ogen. “Denk daaraan! Leef in dat klimaat. Dat klimaat is aan het veranderen. Het komt binnenin jou tot leven. En daarna“, glimlachten ze sereen, “zul je beginnen verandering buiten jezelf te creëren.”
 
“Maar richt je aandacht nu naar binnen. Doe dat eerst“, zeiden ze. “Leer je binnenwereld kennen. We wachten binnenin je; we zijn er voor je.