Dienstbaarheid die onzelfzuchtig is gegeven

Dienstbaarheid die onzelfzuchtig is gegeven

“Er gebeurt nu meer dan jij je bewust bent. Meer dan waarvan jij je bewust hoeft te zijn,” voegden ze eraan toe, “maar door jezelf beschikbaar te stellen voor dit werk, zul je het goede dienen. Je zult alle wezens dienen.” Vervolgens stelden ze rustig maar vastberaden: “Jij bent niet degene die kiest naar wie wij het Net van Licht zenden. Wij doen dat. Het werk dat wij samen doen komt nu in de stroomversnelling en moet onzelfzuchtiger worden.” ‘Ja Grootmoeders,’ antwoordde ik, ‘jullie weten wat er gedaan moet worden. Gebruik mij op de wijze die jullie geschikt vinden.’

Zij knikten, terwijl ze met een flauwe glimlach op hun gezicht naar mij keken en zeiden: “Word je gewaar van je innerlijke autoriteit. Het is tijd.” Ik keek vragend op. Wat betekent dit?, dacht ik. “Wanneer je het Net van Licht vasthoudt en ondersteunt, vindt er een verdieping plaats in jou en in het Net. Een verdieping en een verruiming”, voegden ze eraan toe, en terwijl ze ernstig naar mij keken, zeiden ze: “De klank van Ohm weergalmt door heel je wezen, weergalmt door heel het universum.” En zodra ze het woord Ohm uitspraken, voelde ik de vibratie ervan pulseren in de lucht om me heen en ook in mij. De echo was zo sterk dat het de cellen van mijn lichaam in trilling bracht.

“Je verbinding met het Net van Licht brengt je dieper in jezelf,” zeiden de Grootmoeders, “zodat je je wortels diep in de bron van het leven graaft. Vandaag is het Net van Licht een meervoudig gelaagd, veelzijdig, multidimensionaal net van licht geworden”, meldden ze.

Hun woorden stuurden me dieper naar binnen en mijn ademhaling werd langzamer toen ik in mijzelf zonk. Hoewel ik me nog wel bewust was van mijn lichaam, was ik me ook bewust dat ik veel meer was dan dit lichaam. Ik kon de onmetelijkheid van mijn wezen voelen en terwijl ik de Ohm humde en in de oneindige zee in mijzelf dreef, zeiden de Grootmoeders: 
“Het Net van Licht zal de aarde stabiel houden en haar vernietiging voorkomen. Wij danken je dat je nu dit werk doet. Het is dienstbaarheid die onzelfzuchtig is gegeven en wij bedanken je daarvoor.”

– pag. 61-62 uit “Een oproep van de Grootmoeders – Werken met het Net van Licht”,