“Je Zal Niet Falen. Het is Onmogelijk voor Jou om te Falen.”

“Je Zal Niet Falen. Het is Onmogelijk voor Jou om te Falen.”

Nieuwsbrief van 3/07/2024

“Je Zal Niet Falen. Het is Onmogelijk voor Jou om te Falen.”
— De Grote Raad van de Grootmoeders –

 

“Grootmoeders,” zei ik, “het nieuws van de afgelopen dagen is ontnuchterend. Alles in de wereld wordt door elkaar geschud, bedreigd en veranderd. Ik weet dat het belangrijkste wat ik op zo’n moment kan doen is gefocust blijven, gefocust blijven op eenheid met jullie. Laat me zien hoe ik afgestemd kan blijven in deze tijd van onrust op aarde. Help me dit te doen,” vroeg ik. “Wat er ook gebeurt.”

“Ja!” riepen de Grootmoeders. “We zullen het je laten zien. Eerst,” zeiden ze, “keer je af van de laatste afleidingen en kom thuis.” Ze knikten terwijl ze me wenkten en herhaalden: “Altijd thuis. Niet gevangen in de volgende ramp, en dan de volgende, maar altijd thuis,” zeiden ze. “Wees als een magneet, gemagnetiseerd door liefde, gemagnetiseerd door God. Gemagnetiseerd door de Ene Liefde.”

“Keer telkens weer terug naar die thuisplaats,” zeiden ze. “Wees een baken van licht. Standvastig. Geaard en licht uitstralend. Wees dat,” zeiden ze. “Leef dat.”

“Denk aan en zie jezelf als één met het Net van Licht. Zie jezelf vervuld van licht, vervuld tot het punt waar licht van je afstraalt en de wereld in straalt. Je bent een weldoener, een zegen voor iedereen en alles wat je pad kruist. Wees dat!” riepen ze. “Leef zo, en let op hoe deze houding van kracht je ondersteunt. Merk op hoe het aannemen van deze houding in de wereld je voedt en ondersteunt!”

“En denk vaak aan ons,” zeiden de Grootmoeders. “Denk aan het Goddelijke in al zijn prachtige vormen en zodra je dat hebt gedaan, denk dan ook aan de Familie van Licht waarvan je deel uitmaakt. Je bent een van een familie van weldoeners, een familie van bakens op aarde.”

“Je hebt werk te doen,” glimlachten ze, “en je bent geboren om het te doen. Voordat je in deze wereld kwam, vroeg je om een taak van groot belang. Je vroeg om bij te dragen aan de verheffing van het leven op aarde. Je vroeg…” zeiden ze, terwijl ze naar me glimlachten, “en dit is het! Dit is jouw taak… om standvastig in het licht te staan en in dit uur van nood de goedheid en kracht van dit licht en liefde uit te stralen.”

“Je bent hier niet om in het drama van de dag te vervallen. Je bent hier niet om te vervallen in angst, woede en verdriet. Nee!” riepen ze. “Je bent hier als een baken. Krachtig, stralend. Je bent een baken.”

“Velen zullen de kracht van jouw licht ervaren,” zeiden ze, “en wanneer ze dat doen, zullen ook zij zich tot het licht wenden. Zodra ze het herkennen, zullen ze openstaan voor de aanwezigheid ervan binnen zichzelf. Velen zullen zich aangetrokken voelen tot dit werk van het verankeren van licht hier op aarde. Het hier en nu verankeren,” zeiden ze, en terwijl ze spraken, staken ze plotseling hun handen uit naar de aarde.

Ik keek naar hen en begreep het. De Grootmoeders zullen door ons heen werken. Ze zullen het licht vasthouden terwijl het door ons heen schijnt. En terwijl we samenwerken, zullen ze ons standvastig houden.

“Houd jezelf aan ons vast” zeiden ze ten slotte. “Houd jezelf vast aan het grote wezen dat je bent. Je bent één met ons en we zullen dit werk met jou doen,” zeiden ze. “Je zult niet falen. Het is onmogelijk voor jou om te falen. Je bent hiervoor geboren.”

—De Grote Raad van de Grootmoeders, 3 juli 2024