Samenvatting van de Online Les van Zondag 4 juni 2023

Samenvatting van de Online Les van Zondag 4 juni 2023

Sharon: Welkom. We hebben vandaag een paar leden van onze wereldwijde Net van Licht familie bij ons. We gaan het hebben over de rol van mannen en vrouwen in deze tijden. We gebruiken de lessen van de grootmoeders om deze netelige kwestie, die op zovele gebieden pijn heeft veroorzaakt, te belichten. Want we zijn nu op weg om met elkaar een nieuwe leefwijze te creëren hier op aarde.

Vandaag zijn Christine vanuit Australië, Paul vanuit Hawaii, en Mary en Chikeola vanuit Californië bij ons aanwezig.

Vandaag zal ik twee passages lezen uit de Grootmoeders boeken. Eén uit het eerste boek: “De Grootmoeders spreken” en één uit het vierde Boek: “Terugkeer van de moeder.” Deze passages gaan over de juiste verhouding tussen het mannelijke en vrouwelijke, zoals we die nog nooit beleefd hebben op Aarde, in ieder geval al duizenden jaren niet

De Grootmoeders zeggen dat dit werk met ons gaat over ontvangen. Het gaat over ontvankelijk zijn. Allen hebben het nodig om te ontvangen – mannen en vrouwen, planten en dieren, mannelijk en vrouwelijk. Inheemse Amerikaanse leraren weten dit. Mannen die het Boeddhisme onderwijzen weten dit. Mannen die Oosters gedachtengoed en meditatie onderwijzen weten dit. En kijken vanuit het perspectief van deze richtingen zal anderen helpen.

Ik lees nu een korte passage en daarna is er ruimte  voor ons die hier nu bij elkaar zijn, om te delen hoe deze woorden in ons eigen leven zich voordoen.

Dit is uit Boek 1, pagina 170

Mannen hebben onze bekrachtiging niet nodig. Zij hebben de mantel van behaaglijkheid nodig. Hun kracht is van een ander soort. Mannelijke kracht is even waardevol en erg goed, maar het is een ander soort kracht. Het zijn de vrouwen die geen kracht hebben gekend.

Onze bekrachtiging zou mannen niet helpen. De kracht van de mannelijke energie verschilt van wat wij bieden. Wij troosten en steunen mannen, maar in dit werk gaat het niet om mannelijke kracht. Er komt ander werk voor mannen-belangrijk werk, maar niet dit werk.

De energieën van het mannelijke en het vrouwelijke moeten worden gerespecteerd om hun verschillen. Ze zijn ontworpen om verschillend te zijn. Dat is hun doel. Iedereen is niet hetzelfde en dat is ook niet de bedoeling. Dit werk is specifiek. Hoewel het in de eerste plaats voor vrouwen is, zullen allen er baat bij hebben.

Ze gaan verder, maar ik stop hier. Wat resoneerde, verwarde, verontrustte of sprak je aan van wat ik zojuist heb voorgelezen uit “De Grootmoeders spreken.”?

Mary: Het eerste wat bij mij resoneerde in deze korte passage, is het respecteren van de verschillen. Ik denk dat dat doorslaggevend is. En hoe we het geven van de mantel van behaaglijkheid zouden moeten benaderen. Ook dat mannen en vrouwen zulke verschillende zaken te geven hebben. Ik maak in mijn eigen leven momenteel ook een soortgelijk proces mee, dus dit is perfect – echt perfect.

Sharon: Dank je Mary.

Chikeola: Wat mijn aandacht trok is dat vrouwen niet eerder macht hebben gekend.
Ik kom oorspronkelijk uit West Afrika en toen ik naar de Verenigde Staten verhuisde was een van de eerste dingen die ik opmerkte in de VS, dat de dynamiek tussen mannen en vrouwen anders was. Omdat ik nieuw was in dit land deed ik mijn best om deze nieuwe omgeving te begrijpen.Wat ik hier zag is dat vrouwen vanuit hun wens in hun kracht te staan, zeiden “wij kunnen net zoveel doen als een man”. En dat stuurt de vrouwelijke kracht een beetje in de verkeerde richting. Dus ik ben niet verbaasd dat de Grootmoeders zeggen dat het de vrouwen zijn die nooit macht gekend hebben, omdat wij maar één soort kracht zien.

Mannen hebben kracht op hun eigen manier en wij vrouwen hebben een andere vorm van kracht. Het onderkennen van die verschillen en spelen met die verschillen kan harmonie opleveren. Vrouwen worden niet onderwezen in de kracht van vrouwen.

Het betekent niet dat je onderdanig bent als je begrijpt wie je bent, wat je bent en wat de rol is die je in werkelijkheid speelt in relaties. Wanneer je uit een ander land komt wil je leren om net zo te zijn als de mensen in je nieuwe land. Je denkt dat het zo moet, tot je je realiseert dat “er iets mis is.”

Dus nu keer ik in een hele draai terug tot waar ik vandaan kwam en ik zeg: “ Nee, er was iets in me dat ik wist voordat ik hier kwam en dat is goed. En wellicht is dat gedeeltelijk wat ik hier verondersteld word te doen – dit wat ik weet aan mijn zusters hier onderwijzen.

Sharon: Dank je.

Christine: Chikeola brengt hier een interessant punt ter sprake. Voor ons die in diverse landen en in verschillende culturen leven, is   onze conditionering ten opzichte van de man -vrouw verschillen ook verschillend.

Ik merk dat ik meer in mijn kracht ben komen te staan. Ik ben veel minder verbaal aanwezig . Ik ben veel standvastiger. Ik realiseer me ook dat het beste dat we voor elkaar kunnen doen is te communiceren vanuit die plaats van het Vrouwelijke Principe – dat is omvatten . Zoals je zei Chikeola, we hoeven niets te “doen”. Wij hoeven het niet te laten gebeuren. We  hoeven niet net als mannen te zijn. Dat kunnen we ook niet. Het is een prachtig proces wat we doormaken en ik ben heel geïnteresseerd in wat Paul te vertellen heeft.

Paul: Het woord dat meteen in mij resoneerde is het woord “ontvankelijkheid”. Voor mij is het heel belangrijk van binnen ontvankelijk te zijn voor de Grootmoeders. Ontvankelijkheid voor het gevoel gesteund en getroost te worden door jullie, vrouwen, om naar buiten te kunnen treden en een completer mens te kunnen zijn met mannelijke en vrouwelijke energie.

Sharon: Er is nog een stukje dat ik wilde voorlezen, uit het eerste boek. Bladzijde 171 vanaf de helft van de pagina.

De Grootmoeders zeggen, Onze bekrachtiging  geeft diepgang aan de vrouw, maakt haar wezen waarlijk vrouwelijk. En dit zou niet werken voor mannen en ze barstten in lachen uit bij de gedachte en ik lachte met hen mee. Er schuilt een misverstand over kracht in jouw vraag. Het is het yang concept van macht over en de kracht om te doen die achter deze vraag schuilt. Yin zit niet zo in elkaar. Yin is de kracht van het diepvrouwelijke. Yin is zacht en hard tegelijkertijd. Yin is moeilijk te omschrijven. Ik keek hen aan. Ze zaten voor me, zo sierlijk en vol schoonheid, en ik zei: “ Daarom zijn jullie vandaag zo gekleed- prachtig, vrouwelijk en vloeiend!” Ze knikten “ja.”“En dat is waarom jullie mij die andere vorm lieten zien nietwaar? – De vorm die leek op een afgeknotte pilaar. Dat was mannelijke energie, niet?” vroeg ik. “Daarom zag het er zo anders uit dan jullie.”

Zo, dat was een beetje meer informatie van ze terwijl ze spraken over het verschil tussen de essentie van Yin, die een vloeiende, omhullende en omvattende energie is, en de Yang energie, die recht vooruit gaat, strakker geregeld is en één richting uit gaat per keer.

Nu Paul, zou ik bij jou terug willen komen als het lukt.
(het contact met Paul’s internet haperde eerder en werd verbroken, red.)

Paul: Dank je. Wat ik zei was dat het voor mij belangrijk is om me van binnen open te stellen voor het Goddelijke, ontvankelijk zowel voor mijn mannelijke als voor mijn vrouwelijke energie. Door de patriarchale conditionering die ik heb ondergaan leerde ik op een bepaalde manier te handelen en te kijken. Deels is dat een reden voor mijn experiment met mijn paars gekleurde haar, want het patriarchaat zegt “Oh nee, dat is niet mannelijk. Dat is niet zoals het hoort.” Ik wil meer in harmonie komen met het mannelijke en het vrouwelijke, dat doet me plezier.

Sharon: Ik wil voorlezen uit het vierde boek, Terugkeer van de moeder, terug naar liefde.
(pagina 206) Dit is van een man uit Nederland. Hij zegt “dit is wat ik meemaakte in de bijeenkomst met de Grootmoeders vorig weekend.

Het was een warm, kosmisch yin-bad, aangeboden door de vrouwen. Het was een vreugde om daarin te vertoeven. Al vanaf het allereerste begin van het weekend voelde ik het smelten in mij op gang komen en daarna steeds verder gaan. In dat smelt en verwachtingsproces voelde ik een nieuwe mannelijkheid in mij opkomen zoals ik ook had gevoeld tijdens de bijeenkomst in 2011. Ik voelde mezelf rechter gaan staan: stevig, standvastig, onbevreesd, en zacht – en met een open hart. Zoals de Grootmoeders me hebben laten zien, hebben wij mannen vrouwen nodig om ons te helpen smelten, zodat onze ware mannelijke aard weer naar boven kan komen. In 2011 was mijn rol als man me nog niet helemaal duidelijk, maar nu wel; we moeten ons gewoon overgeven aan de vrouwelijke yin-energie. Dat is misschien beangstigend voor sommige mannen maar wat we ervoor terugkrijgen is enorm”

Sharon: Ik wil benadrukken dat hij niet bedoelt dat hij zijn persoonlijkheid ondergeschikt maakt. Hij zegt dat hij wil leren over Yin-energie binnen hemzelf – over zijn eigen vrouwelijke energie van binnen.

“We krijgen onze ware mannelijke energie terug zoals die bedoeld is. Zonder vrouwen blijven we vastzitten in het oude patroon van yang-energie die altijd maar op eigen kracht vooruit wil. Ik heb dit weekend ervaren dat zodra ik in contact was met die ware mannelijke natuur – die op zichzelf staat in dat yin-bad – ik me niet minder of meer voelde dan de vouwen, maar mij samen met hen voelde. Ieder van ons speelde zijn rol zoals we bedoeld waren, ieder van ons dienstbaar aan het geheel.
Dank jullie, vrouwen. Dank jullie, Grootmoeders, voor dit grote geschenk. En bijzonder dank aan mijn vrouw voor het opnieuw starten van een groep met mij, zodat we iets kunnen doen voor mannen en vrouwen in deze wereld.”

Christine: Het voelt zo goed deze woorden te horen van een man die de tijd, en de moeite heeft genomen en energie erin gestoken heeft om deze les in zichzelf te voelen bewegen. En duidelijk ondersteund door zijn vrouw zodat de energie in hem kon bewegen en hij zich, zoals hij zegt, kon overgeven en wellicht zijn sterke patriarchale conditionering kon loslaten.
Mannen kunnen nog steeds sterk en mooi zijn zonder patriarchaal of vrouwonvriendelijk te zijn.

In De Grootmoeders spreken zeggen de Grootmoeders op pagina 176 “Yang heeft Yin nodig voor vrede. (Yang heeft behoefte aan de rust die yin schenkt.) en Yin heeft Yang nodig voor verandering”. En wanneer we accepteren dat dat de ruilbasis is die we tot onze beschikking hebben, dan is het gemakkelijk. Maar we moeten beiden op dezelfde plaats staan voordat het eventueel kan gebeuren. In de tussentijd wijken wij niet als vrouwen.

Mary: Christine, wil je dat alsjeblieft herhalen? Dat is een heel belangrijke passage voor mij

Christine: “Yang heeft Yin nodig voor vrede en Yin heeft Yang nodig voor verandering”.

Mary: Wauw, dat is geweldig! Die passage gaf me ineens zo’n sentimenteel gevoel. Ik ben bijna in tranen. Het geeft een prachtige samenwerking weer tussen twee verschillende energieën. Verhip! Ik zou willen dat dat bij ons allen zou doordringen. Ik zie zeker het belang van standvastig zijn om die gunstige gelegenheid te laten plaatsvinden.

Christine: Ik denk dat dit hetzelfde stuk van het boek is waar de Grootmoeders ons weer attent maken op het symbool van Yin en Yang, de cirkel in zwart en wit en waar ze zeggen dat het geen statisch symbool is maar dat het vloeit en beweegt. En dat wanneer we ons realiseren dat we Yin en Yang beide in ons hebben, we zien dat we constant in beweging zijn en van Yin naar Yang energie vloeien, van en naar elkaar, tussen vrouwen en mannen.

Als we naar de wereld kijken, kunnen we  zien wat er gebeurt en dat de beslissingen die meestal door mannen op Yang posities zijn genomen, geleidelijk aan het veranderen zijn. We kunnen meer samenwerking en compromissen in onderhandelingen zien. Ik verwacht daar meer van te zullen zien.

Chikeola: Christine, Terwijl jij aan het praten was kwam het beeld van Justin Trudeau, de minister president van Canada, bij me op. In de verhalen die we over hem en zijn vrouw lezen, komt hij over als een erg vasthoudende en in balans zijnde man.

Wat je zei over de harmonisering van Yin en Yang is erg mooi. Yang is constant in beweging en soms leidt Yin de dans en soms weer Yang.

Sharon: Laten we een moment nemen om naar binnen te keren. Open je eigen hart. Open jezelf tot je de aanwezigheid van de Yin energie in je voelt- de Grote Moeder die alle leven omvat. Laat jezelf helemaal daarin weg zinken en voel je omhuld en vastgehouden. Zodat alles waar we over spraken tot op celniveau in kan dalen en je adem thuiskomt. Dat is wat Yin doet, het omarmt je, heeft je lief, wiegt je en vult je. Het heelt je en biedt je een thuis.

En dan, als we daar op die plek zijn, leeft de Yang energie daar ook: dezelfde energie die, wanneer het wordt omvat en door Yin in balans is gebracht, de wereld in gaat en de levensfamilie helpt en dient. Jullie hebben deze kernkracht, de goedheid en de mogelijkheid om te handelen. Vraag jezelf nu om je ook hiervoor open te stellen, zodat je kunt beginnen met je realiseren wie je bent, de grootsheid van je wezen. Jij bent degene die vasthoudt en omvat , en jij bent óók degene die vastgehouden wordt. Jij bent degene waarvoor wordt gezorgd en jij bent degene die verzorgt. Jij bent dit alles en meer. Maar voor nu, zeg  gewoon “Ja” tegen deze waarheid binnen in je en ervaar deze – het reservoir van goedheid en kracht in jou. Yin en Yang die harmonieus in je heen en weer stromen, naar binnen en naar buiten. Het is echt zo en we nemen de tijd om het te laten indalen.

En Paul, jij die zo in de minderheid bent te midden van al deze vrouwen, is er iets dat jij hieraan wil toevoegen?

Paul: Ja, dat wil ik, dank je. Ik voel me geliefd. Ik keer terug naar de ontvankelijkheid om te worden vastgehouden en omhuld te worden door de vrouwelijke energie zodat ik kan handelen en de Grootmoeders kan dienen, de mensheid kan dienen, en vrouwen het voortouw laat nemen in plaats van hen te leiden. Zij leiden me door middel van compassie met mijzelf en anderen.

Sharon: Hoe voelt dat Paul? Hoe voelt het voor jou om je in deze staat te bevinden?

Paul: Het is zoals de man zei in het stukje. Het is het nemen van risico, los te laten en te worden vastgehouden, maar de voordelen zijn zo enorm voor mij dat het maakt dat ik er meer van wil.

Sharon: Dames merk op hoe je je voelt, tezamen horen wij dit van Paul. Hoe voelt dat voor jou Mary?

Mary: Weet je, ik voel me zo vol hoop dat dit kan gebeuren. Speciaal omdat Paul dit zelf heeft ervaren en ik begrijp hoe ik andere mannen op deze wijze kan ondersteunen.

Sharon: Chikeola, hoe voel jij je, luisterend naar hem?

Chikeola: Ik voel me goed. Ik merk dat wanneer we elkaar begrijpen er een mooi moment is ontstaan, omdat hij het voordeel er van voelt, kan ik als vrouw bij mijzelf blijven. Wanneer je bij jezelf blijft en niets hoeft te bewijzen dan is er gewoon een mooie relatie – dat is een prachtige plek.

Sharon: Christine, hoe resoneert Paul’s betoog in jou?

Christine: Ik voel me opgetild en ik juich met je mee Paul met je paarse haar en prachtige ontvankelijkheid, want dat is het vrouwelijke principe, ontvankelijk zijn.

Sharon: En nu vraag ik het iedereen nogmaals. Je hebt de reacties van deze drie vrouwen gehoord, hoe wat je zei hun heeft geroerd. Hoe voel jij je nu, Paul?

Paul: Wauw! Ik voel me opgeheven. Ik denk dat jullie me optillen. En ik jullie. Ik voel me nog meer ondersteund en dat betekent dat ik ondersteunend kan zijn. Geen macht hebben over, maar mijn kracht gebruiken als steun en bevestiging. Anderen te laten zijn wie ze zijn. Dat bekrachtigt mij continu. Het is een fantastisch gevoel.

Sharon: Dank je. Ik wil iedereen hier vandaag heel hartelijk danken. Dank jullie, tezamen hebben we vanochtend, vanmiddag of wat voor tijd van de dag het ook mag zijn, waar op de wereld dan ook vandaan, iets mooi’s neergezet. We toonden en beleefden de Ene Liefde.
“Our love is our power”  zoals de Grootmoeders zeggen en dat is de gehele waarheid.
Als het mannelijke en het vrouwelijke samen in harmonie zijn dan vloeit alles.
Dus hier stoppen we nu en ik wil nog eenmaal laten weten hoe dankbaar ik jullie ben en afscheid nemen tot de volgende maand