Je vraagt: “Maak ik een verschil?”

Je vraagt: “Maak ik een verschil?”

Je vraagt ons: “Maak ik een verschil?”,  zeiden de Grootmoeders. “Draagt wie ik ben, hoe ik leef en wat ik doe bij?” En wij antwoorden: “JA! Je maakt elk moment van je leven een verschil.”

“Jullie hebben geleerd om ‘succes’ en ‘mislukking’ te meten volgens de maatstaven van de wereld,” zeiden de Grootmoeders, “en volgens de wereld ben je geslaagd als je geld vergaart en/of als je ergens bekend om staat en bewonderd wordt. Dat is het!” lachten ze. “DAT is succes – volgens de wereld. Hoe lang,” vroegen ze, “ga je die onzin nog navolgen?”

“We zijn gekomen om je te bevrijden uit deze oude kooi van oordeel. Je bent geboren voor grotere dingen dan te worstelen met valse maatstaven. Je bent geboren om te ontwaken tot wie je bent, om lief te hebben en geliefd te worden, om samen te smelten met het Goddelijke. Verspil je tijd niet langer met deze vermoeide oude meetinstrumenten. Gooi ze weg!” riepen ze.

“Werk elke dag met het Net van Licht, roep ons te allen tijde aan, zoek dan de stilte op en luister naar onze leiding. We zijn jullie zo nabij als adem. We zullen jullie bij elke stap naar God/de Bron leiden. Het is je geboorterecht om één te zijn met het Goddelijke,” zeiden de Grootmoeders, terwijl ze me over de toppen van hun neuzen aankeken. “Dus accepteer GEEN vervangers!”

“Tenzij de wereld je vertelt dat je belangrijk bent, geloof je het niet. Kijk niet naar de wereld. Het is gek daarbuiten,” lachten ze. “Kijk in plaats daarvan naar ons. We zien je,” zeiden ze, terwijl ze naar me glimlachten, “en we geloven in je. We zien dat elke keer dat je aan ons denkt, aan het Net van Licht denkt en ermee werkt, je licht verankert voor miljoenen. We overdrijven niet als we dit zeggen. Wat jullie misschien beschouwen als ‘slechts deze kleine daad’ doet enorm veel goeds. Jullie zijn verspreiders van licht, een opslagplaats van liefde. Jullie zijn een reservoir van Yin energie voor deze planeet, een opslagplaats voor het Universum. Nogmaals,” zeiden ze, en hielden me vast met hun ogen, “we overdrijven niet.”

Toen lieten ze me een scène van eerder op de dag zien. Mijn man en ik waren naar een familielid gegaan dat in zijn laatste dagen zat. We zaten naast zijn bed en hielden zijn hand vast, in de hoop hem te laten weten dat we van hem hielden. Het was moeilijk om hem zo te zien en later vroegen we ons hardop af waarom zijn langzame sterven zo door moest gaan. Ik wist dat er aan dat sterfbed veel meer aan de hand was dan ik me bewust was, maar toch vroeg ik het me af.

Nu lieten de Grootmoeders me zien dat ons familielid in zijn geïsoleerde kamer heel druk bezig was. De liefde stroomde in die kamer alle kanten op. Hij werd gedragen door het Goddelijke, door zijn voorouders, door zijn familie, door het personeel en door iedereen die met dit alles verbonden was. Er was een enorm leger van mededogen in die kamer. Wonden werden geheeld, vergeving en begrip stroomden. Zoveel rijkdom omringde dat schijnbaar grimmige sterfbedtafereel dat mijn ogen zich vulden met tranen.
 
Het potentieel voor zo’n enorme opwelling van schoonheid is altijd aanwezig. Op elk moment dat het lijkt alsof er niets ‘belangrijks’ gebeurt, gebeurt er van alles. We hoeven ‘succes’ niet te meten. We zijn geboren om gewoon DIT moment van het leven in ons op te nemen. Om het te zegenen en met eerbied te koesteren. Dit is succes. DIT is wat het verschil maakt.

Sharon & het Net van Licht team 


 
Van onze Duitstalige familie:
 

“Meer dan 220 Duitstalige Bakens kwamen op 17 september bijeen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland om het Net van Licht uit te werpen, te werken met het concept van het Moederland, en om ons samen te verbinden, helen en te vieren. We vergrootten de kracht van de Ene Liefde, onze eenheid met alle wezens, en verankerden het Net van Licht in heel centraal Europa.”

“Velen van ons hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar we legden diepe verbindingen met elkaar en er ontstond al snel een sfeer van verbondenheid. We voelden de steun van Grootmoeders over de hele wereld die ons vasthielden terwijl we met elkaar werkten.”

“Er was veel liefdevolle aandacht en alles wat we deden stroomde, en we werden gedragen door die warme energie. De Grootmoeders waren de hele dag bij ons – in de meditaties, rituelen, zang, dans en bij het uitwisselen. Na een hete, droge zomer was die zaterdag de eerste regendag in maanden, maar overal waar we samenkwamen kregen we perfecte beschutting (soms op het laatste moment!).”

“Het werd ons duidelijk hoe groot de behoefte aan dit werk is en we beseffen dat wat we doen een verschil maakt en hoe verstrekkend de impact is. Het werk dat we doen is nu verstevigd en nog meer vrouwen zullen hun eigen groep beginnen. De boodschap van de Grootmoeders zal in het dagelijks leven van veel meer mensen in Duitstalige landen worden verankerd. “

“We zijn heel dankbaar dat we deel uitmaken van dit werk en voor de liefdevolle steun die we krijgen.”
Bedankt, allemaal – bedankt,  Grootmoeders!
 

Alle bakens in Oostenrijk, Duitsland & Zwitserland