S O S Alle geliefde werkers van het Net van Licht, bericht van de Grootmoeders.

S O S Alle geliefde werkers van het Net van Licht, bericht van de Grootmoeders.
“Geliefden. We roepen jullie omdat jullie nodig zijn.
 
“We vragen je om nu een beroep te doen op ons en elke vorm van het Goddelijke waar je van houdt. Roep het Net van Licht op en vergroot de reik wijdte en diepte ervan om het hele Midden-Oosten te bereiken. Roep ook de natuurlijke wereld aan. Doe een beroep op de vrede en harmonie van de elementen van het leven – aarde, lucht, vuur, water en ether.  En doe ook een beroep op de elementaire spirits zelf. We zullen allemaal samenwerken.
 
“Daal nu af  in het juweel van je hart, dat vaste middelpunt in jou, en werp het Net van Licht uit en vergroot haar  krachtige aanwezigheid, vooral in dit deel van de wereld. Terwijl je dit doet zal het Net van Licht reageren en zal vrede je geest en lichaam vullen. Vrede vult je nu, en omdat energie altijd je gedachte volgt, vult het ook het Midden-Oosten. Het stroomt in je en stroomt naar dit gebied waar je aan denkt. Het wiegt en omvat  Afganistan, Pakistan, Saudi Arabie, Iran, Irak, Turkije – alle uithoeken van het Midden-Oosten. Vrede, vrede, vrede stroomt. Je hebt het opgeroepen en nu omhelst en tilt het alle mensen in dit deel van de wereld op. De stabiliserende kracht van het Net van Licht omarmt hen en de Aarde zelf.
 
“Je gebeden en je focus op het bevestigen van het Net van Licht in het Midden-Oosten activeert het licht daar en dit licht gaat nu werken. Het is zuiverend en beschermend, het zuivert en beschermt alles wat het aanraakt.
 
“Doe dit de komende dagen regelmatig. Dit is belangrijk werk en het is aan jou om te doen. We zullen bij jullie zijn.”
 
De Grootmoeders.