“Spreek de Waarheid”

“Spreek de Waarheid”

“Er zijn grote omwentelingen nu aan de gang”, zei ik tegen de Grootmoeders. “Vrouwen spreken zich uit over mannen die hen kwaad doen en er is veel woede. Grootmoeders,” vroeg ik, “gegeven de situatie die er tussen vrouwen en mannen bestaat, wat is het belangrijkste dat wij als vrouwen te leren hebben? Is het mogelijk voor ons om een betere relatie met elkaar te hebben en een betere relatie met mannen?”

Spreek je uit vanuit je hart“, zeiden de Grootmoeders. “Spreek de waarheid op een heldere, vriendelijke en niet beschuldigende manier. Spreek de waarheid zodat alle generaties die kunnen horen. Wanneer je spreekt, denk dan aan het goede waarvan je wilt dat het plaats gaat vinden op Aarde, niet alleen voor jezelf, maar voor alle wezens. Op die manier zullen je woorden niet verwonden zoals ze anders mogelijk zouden doen, je richt je energie niet op uitvallen tegen mensen en je zult gehoord worden.”

“Spreek de waarheid. Spreek die als een VROUW… als een vrouw van kracht, dat is wat je bent. Een echte vrouw is niet egoïstisch, maar zoekt het hoogste goed voor iedereen.”
 
“Steeds wanneer je vanuit deze niet-egoïstische plek komt, zullen mensen je horen. Je kunt de dingen zeggen die moeilijk te zeggen zijn, zolang je spreekt ten goede van iedereen. Ten goede van je zogenoemde vijanden, van jezelf, van de generaties die komen en van degenen die vóór je kwamen. Spreek vanuit deze plek van diepe verbinding en je zult alle wezens eren. Mensen zullen je bedoeling horen en ze zullen luisteren.”
 
“Over het geheel genomen, hebben mannen niet naar vrouwen geluisterd. Ze hebben jullie genegeerd en vernederd en jullie hebben op jullie beurt elkaar soms genegeerd en vernederd. Jullie zijn ook naar mannen uitgevallen. Verspil daar geen tijd meer aan“, ze schudden hun hoofden. “Spreek in plaats daarvan duidelijk waarheid. Kom ermee naar voren“, zeiden ze en na een korte pauze voegden ze daaraan toe: “Kom op voor jezelf en zorg dat je gezien en gehoord wordt. Zeg wat gezegd moet worden. Dek het niet toe en houd je niet in. Overdrijf niet en trek geen aandacht naar je toe. Spreek eerlijk de waarheid“, verklaarden ze.

Je kunt dit omdat je je leven nu met ons leidt. Je leeft met het Goddelijke. God is aanwezig in je adem, in je bloed, in elke gedachte, in je woorden en je daden. Steeds wanneer dit het geval is, wanneer deze inwendige verbinding met het Goddelijke aanwezig is, zal de waarheid naar buiten komen“, verklaarden ze. “Het zal gemakkelijk, helder en op elk moment komen. Het Goddelijke, zeiden ze, “wat is wat je werkelijk bent, IS waarheid.”

“Wij zijn blij dat je op het punt ben gekomen, dit punt dat je kunt omschrijven als: krachtig de waarheid spreken, tegen degenen die de macht hebben. Dit is wat nodig is. In het krachtig de waarheid spreken tegen degenen die de macht hebben, leeft de grote liefde, de grote dienstbaarheid die het hoogste goed voor ieder zoekt. Waarheid beweegt voorwaarts“, zeiden ze, wijds gebarend, “en jij maakt deel uit van dat momentum.” Toen voegden ze er zacht in zichzelf hummend aan toe: “We zijn blij voor je. Je hebt hard gewerkt om tot dit punt van begrip te komen. Je bent standvastig, dapper en waarachtig en dat kun je duidelijk zien!” verklaarden ze. “Spreek je uit.