Samenvatting van de Online Les van Zondag 5 maart 2023

Samenvatting van de Online Les van Zondag 5 maart 2023

Sharon: Welkom bij de on-line les van het Net van Licht. Vandaag worden we vergezeld door Bilge (uitgesproken als “Biel-guh”) vanuit Turkije, Nicole vanuit Duitsland en de Grootmoeders Raadsleden, Nadia, Kate, Peggy en mijzelf. We zijn blij dat jullie bij ons zijn om de verbinding met het Goddelijke en elkaar, gedurende deze tijden van onovertroffen onrust en zwoegen op aarde, te verdiepen en vast te houden. Ons wordt gevraagd om lief te hebben en stabiel te blijven, wat er ook gebeurt, in deze wankele instabiele tijd. Wonderbaarlijk genoeg kunnen we dat ook, door middel van het Net van Licht.

De Grote Raad van de Grootmoeders is een vorm van het Goddelijke die in deze tijd is gekomen om nu de gebeurtenissen op Aarde aan te pakken en vraagt ons daar dienstbaar aan te zijn. Dienstbaar voor onszelf, voor het gehele universum, voor elkaar, en voor het grootste goed. “De Aarde snakt momenteel naar goedheid,” zeggen de Grootmoeders. “De Aarde heeft bemoedering nodig en dus zijn wij gekomen. Wij zijn de Grote Moeders,” en wij zijn erg blij bij ze te zijn. Ik ben heel blij tezamen met jullie om dit gezegende werk van het verheffen van de aarde te mogen doen. In deze tijd waarin het verheffen nog nooit zo belangrijk is geweest. We zijn ons steeds bewust dat het Net van Licht de Aarde stabiel houdt, onder ons en overal om ons heen.

Peggy: Net van Licht Meditatie

Sharon: Vrede, vrede, vrede, in deze tijd van razende rancune, en op wonderbaarlijke wijze is de vrede hier, de vrede is nu hier, binnen jou.

Laten we beginnen met misschien wel de minst vredige plaats op onze planeet. Een groep Grootmoeder lichtwerkers houdt het Net van Licht stabiel en houdt het stevig vast in Turkije en in de omliggende omgeving, waar het schudden, beven en opensplijten van de Aarde plaats vindt. Bilge, deel alsjeblieft iets van wat er zich zoal afspeelt. We weten van het leed en het grote verlies van levens en bezittingen. Wat ik de mensen wil laten weten is wat jullie aan het doen zijn, waar de groep waar je mee werkt zich nu mee bezighoudt. Want jij hebt in de maalstroom de stap gezet door naar voren te treden en het licht vast te houden. Het zal onze kijk verhelderen als je dat met ons wil delen.

Bilge: Het verhaal begint op 6 februari, want de aardbeving begon vroeg in de ochtend hier in Syrië en Turkije. Waarom noem ik deze datum? Ik geloof, en ook andere zusters geloven, dat we het Net van Licht vasthouden, en ook dat het Grootmoederslicht door de breuk in de geopende Aarde op dat moment, in ons land kwam.

Het Net van Licht , was al begonnen met jou het boek te laten schrijven en werd gevolgd door mijn vertaling van het tweede boek hier in het Turks. En nu – door de aardbeving – wordt het door veel vrouwen en een paar mannen massaal gezien en zij komen in dit licht naar voren. Het lijkt op vliegen die worden aangetrokken door het licht zodra je het aansteekt. Ons Net van Licht trekt mensen nu aan, op dit moment. Zo is het hier nu. De Grootmoeders zijn hier, we bestuderen het Net van Licht, we houden het veld vast met mijn vrienden en met een grotere groep vrouwen (ca.100 mensen). We mediteren samen elke maandagavond, (19.30 uur onze tijd) en wij werpen een grote hoeveelheid licht op hen die lijden, over het land heen, op de lijdende dieren hier in Turkije en Syrië. Dus, in deze tijd van groot leed is er tegelijkertijd een verlichting gaande. Sharon, op een dieper niveau is een grote ‘healing’ begonnen van de patriarchale waarden in Turkije en verder in dit grotere geografische gebied inclusief het Midden-Oosten.

Sharon: Vertel ons daar alsjeblieft wat meer over, want het is verbijsterend daarover te denken. Vertel ons wat je ontdekte en waarnam over deze doorbraak tot heling.

Bilge: Laat me eerst zeggen dat we wellicht denken aan patriarchie in de zin van de man-georiënteerde maatschappij of de op mannen georiënteerde sociale regels, maar het gaat in werkelijkheid niet echt over gender. Het gaat over de rol van het mannelijke, het enorme effect van corrupte yang energie. In dit gebied, mijn land, Syrië en het Midden-Oosten. Dit deel van de wereld wordt erg gedomineerd door Yang energie. Het is hier in elke laag van de maatschappij voelbaar. Wat ik voel en wat ook in mijn kring voelbaar is, is dat er door de aardbeving ook iets anders is gebroken, iets heel diep binnenin die waarden. De regio waar de aardbeving het zwaarst is geweest werd door de corrupte masculine energie gedomineerd. Op spiritueel niveau, lijkt er een beving, een afbraak van het patriarchaat te hebben plaatsgevonden op energetisch niveau. Maar aan de oppervlakte is het natuurlijk heel erg pijnlijk.

Sharon: ik begrijp het. We hebben hier op het nieuws rapporten gezien van bouwreglementen en dat die niet werden nageleefd door omkoping, hebzucht en bedrog en dat er daardoor geen goede bescherming was voor de mensen. In het patriarchaat is dit gedrag epidemisch over de hele aarde. Dit heeft de vernietiging van vele gebouwen veroorzaakt en de dood van duizenden mensen.

Bilge: Mensen zijn zich ervan bewust geworden, bewust van het feit dat sommige mensen regels niet opstellen en uitvoeren met het oog op veiligheid. Die denken niet op een gezonde manier of met het oog op veiligheid aan het bouwen van huizen of het inrichten van de samenleving. Dus er vindt nu een diepe bewustwording plaats.

Sharon: OK, Bilge. Jouw groep komt iedere maandagavond samen om met het Net van Licht te werken en dit gebied te verheffen. Ik wil dat iedereen weet dat ze zich in gebed of  in meditatie kunnen aansluiten. In Turkije is dat om 20.30 uur.

Bilge: Ja, omdat het nu een noodgeval betreft hebben we ons voor op z’n minst drie maanden vastgelegd. Iedere maandag komen we via Zoom bij elkaar en werpen het Net van Licht uit over Turkije en Syrië en over alle wezens die lijden en die het bemoederen, de liefde en het medelijden en het gevoel van de Grootmoeders nodig hebben.

Bilge: Nogmaals ons belangrijkste doel waarom we iedere maandagavond bij elkaar komen is om het Net van Licht uit te werpen over de gebieden die diep getroffen zijn door de aardbeving, over de mensen, over alle levende wezens, over het dierenrijk, het plantenrijk en over alle mensen die de lijdenden helpen, over de kinderen en de baby’s. Daarop richten wij ons nu en wij eren diegenen die naar de andere wereld zijn overgegaan door deze tragedie.

Sharon: Dank je, dank voor het beginnen vandaag, met jouw kijk op waar we staan met het Net van Licht in de wereld. De Grootmoeders zeggen, terwijl ze naar ons wijzen, “JULLIE zijn onze handen en harten op aarde. Wij werken door jullie”. En dus als iemand zoals jij Bilge naar voren stapt om dit werk te doen, gebeurt dat omdat er een heel leger Grootmoeders achter je staat! En ik weet dat je dat nooit verwachtte. En jij hebt jezelf verrast.

Bilge: Het ging erg snel. Het kreeg heel snel vorm. En ik moet ook zeggen dat we al met honderd mensen waren toen we voor het eerst hier in Turkije bij elkaar kwamen. En veel vrouwen hebben mij gemeld dat ze het werk met het Net van Licht voelden en ze voelden ook de Grootmoeders ook al hadden ze nooit eerder van de Grote Raad van Grootmoeders gehoord. Ze waren heel verbaasd om er van mij over te horen tijdens die eerste bijeenkomst. Dus ja, de Grootmoeders vonden diegenen die klaar waren om met hen te werken.

Sharon: Ja, En zij zullen dat blijven doen. Ik wil nu naar een ander hoofdstuk in onze internationale wereld van het Grootmoeders werk, een andere manier van denken over de dingen.

Nicole, jij bent ook een beetje per ongeluk dit werk met de Grootmoeders gaan doen. Jij woont in Duitsland en door jou en Sanne is het Grootmoeders werk explosief tot leven gebracht. Ik wil daar een beetje over praten hoe dat zo explodeerde en wat er nu gebeurt in Duitsland.

Nicole: Ja natuurlijk. Vanaf het moment dat de boeken in het Duits uitkwamen, is het Grootmoeders werk geëxplodeerd en we hebben nu zelfs twee regionale coördinatoren omdat er zo veel bakens naar voren kwamen om groepen te leiden, fysiek en via Zoom. Het is geweldig wat er in Duitsland gebeurt. We zouden een kantoor kunnen openen en daar full-time kunnen werken, zoveel is hier te doen. En er is natuurlijk ook de aanstaande grote Bijeenkomst in september die zo snel was uitverkocht dat zelfs Sharon verbaasd was toen we haar vertelden hoe snel dat was gegaan. Ik begreep dat ze dat nooit eerder had meegemaakt!

En we hebben niet alleen aanmeldingen vanuit de Duits sprekende landen zoals Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland, maar ook van onze buren uit België, Frankrijk en Nederland. Er komen zelfs mensen overvliegen vanuit Ierland, Schotland en zelfs vanuit Zuid-Afrika. En afhankelijk van hoe de dingen zich daar ontwikkelen, wellicht ook vanuit Turkije. Het is ongelofelijk, en we zijn er klaar voor. De voorbereidingen gebeuren zonder dat we er veel moeite voor hoeven te doen. Er zijn vrouwen die diep graven in de geschiedenis van het Goddelijk Vrouwelijke in Europa en we werken al met de voorouders omdat Sharon dat als thema voor de Bijeenkomst heeft aangemerkt. We werken met het Moederland. In de fysieke groepen zijn we ons aan het voorbereiden en we verankeren het werk nu zodat, als we elkaar fysiek ontmoeten tijdens de Bijeenkomst, de grond al geprepareerd is en klaar om diep en verstrekkend te worden bewerkt. Het zal ver-reikend werk zijn omdat we elkaar hier ontmoeten en daarna weer ieder ons weegs gaan. Het werk dat we doen zal verstrekkende gevolgen hebben. Daar ben ik absoluut zeker van.

Sharon: Dank je Nicole. In Duitsland en in delen van Europa loopt het bijna als een sneltrein – geen stoppen aan – en het gaat hard en erg snel. We hebben vier Bijeenkomsten dit jaar. Door Covid zijn we er niet toe in staat geweest en we zijn nu als een paard dat te lang op stal heeft gestaan, het wil rennen! Er zullen er twee in de Verenigde Staten zijn en er staan er twee gepland in Europa. (In september in Duitsland en het weekend erna op het platteland van België) Wanneer ik terug ben in de Verenigde Staten zal er nog een Bijeenkomst zijn in Santa Fe in Nieuw Mexico op de Ghost Ranch.

De eerste Bijeenkomst van dit jaar zal in juni in Noord-Californië plaatsvinden. Het zal de blauwdruk vormen voor het werk dat we doen. (Bij deze Bijeenkomst zijn nog plaatsen over). Ik zal daar iets over vertellen, want ik weet dat veel van jullie met ons zullen meewerken om het vermogen en de kracht vast te houden tijdens deze Bijeenkomsten, zodat het goede als zegen door het Net van Licht heen de Kosmos en de Aarde in kan stromen.

De doelstellingen van de vier Bijeenkomsten zullen zich op elkaar stapelen.

Er zullen er meer volgen, maar het doel van al deze Bijeenkomsten is Eénwording. Eénwording met elkaar, wat we op een bepaalde manier al ervaren, Eénwording met het Goddelijke. Ook dat ervaren we tot een bepaalde hoogte nu al. Eénwording met het koninkrijk van de natuur, alle vormen van de natuur, de elementen van het leven zelf, de natuurwezens die het Aardse leven ondersteunen en alle elementale wezens. Eénwording met het Goddelijke in al zijn verschijningsvormen. Eénwording met de voorouders van het licht, door al onze familielijnen heen, zo ver als zij willen gaan. Eénwording met de voorouderlijke geesten van het land waarop we wonen, zodat vergiffenis kan worden geactiveerd die een enorme stroom van genezing zal creëren die onze hele planeet zal helen. Deze Bijeenkomsten zullen dat alles tot op zekere hoogte bevatten afhankelijk van de plaats waar we elkaar ontmoeten en afhankelijk van de noodzaak van dat moment en natuurlijk ook altijd afhankelijk van de deelnemers. Het zal voor het hoogste goed van alle betrokkenen zijn. Dus, onthoudt dit en jullie zijn van harte welkom om je innerlijk met de Bijeenkomsten te verbinden.

Er zal een volgende Bijeenkomst zijn in oktober, ik denk in Wales in het Verenigd Koninkrijk (Engeland) waarbij ik via Zoom aanwezig zal zijn. Volgend jaar staat er ook een Bijeenkomst voor het Mid-Westen gepland, in Ohio, dichtbij de plaats waar kort geleden dat tragische treinongeluk heeft plaatsgevonden, een chemisch transport waar gif uit lekte.

Er is momenteel een groep in het Mid-Westen aan het werk om de aarde zelf en al het leven te ondersteunen dat in aanraking is gekomen met dit lekkende gif uit de trein. Als dat iets is waar jij zelf bij betrokken wil worden neem dan met ons contact op via netoflight.org, dan zorgen wij dat je met hen in contact komt. En nu we het toch over dienstbaarheid hebben en over de praktijk van het werken met het Net van Licht, mocht je je willen aansluiten bij het Oost-Europese ondersteuningsteam dat met de energieën in de Oekraïne, Rusland en alle andere landen die daarmee verbonden zijn, aan het werk is, neem dan ook contact met ons op en dan zullen wij je in contact brengen met degene die daar verantwoordelijk voor is.

Wij zijn de handen en harten van de Grootmoeders op Aarde en zij zijn blij dat wij dienstbaar willen zijn. Ze zijn blij want het geeft hen plezier om constant te geven, en wij stellen ze daartoe in staat.

Ik wil nu de andere leden van het team vragen om naar voren te treden, dan kunnen we met elkaar interactief communiceren. Deze tijd is bijzonder uitdagend voor ons, voor iedereen. Het is een tijd waarin velen tot wanhoop vervallen, het opgeven, het gevoel hebben wat kan ik doen? Er zijn zoveel leugens, valsheid, slecht gedrag, wreedheid, hebzucht en woede. Elke dag meer, en wij zijn hier en dat is niet per ongeluk. Wij werden geboren om nu hier te zijn en degenen die betrokken zijn bij dit werk willen hun levens niet verspillen. Dit werk resoneert met ons en dus stappen wij naar voren.

Ik wil ons team nu vragen ‘wat is voor jou ondersteunend?’ Wat houd je rechtop in deze moeilijke tijden? Terwijl velen worstelen om het hoofd boven water te houden, wat maakt dat jullie doorgaan?

Kate: Ik werd getroffen door deze gedachte: Het licht schijnt het felst en mooist in de duisternis, en nooit voel je je dichter bij het Goddelijke, de Grootmoeders, dan wanneer je je richt op deze grote dienstbaarheid aan je medemens, je voorouders, de elementen of aan mensen die lijden of wat dan ook. Dan voel je dat je hart in je borst klopt, dat je leeft.

Dit is waar, ook al geloven en verlangen we naar die prachtige tijd zonder strijd en stress die er aankomt. We hebben nu zo’n wereld nog niet, en het geeft veel voldoening en vreugde om de duisternis in te gaan en onze plek in het Net van Licht in te nemen. Dit komt nu zomaar in me op.

Nicole: Je zei het zojuist Kate “Onze plek innemen” en dat voel ik ook zo. Hoe afschuwelijk het ook is, het geeft ons de kans om onze plek in te nemen. We kunnen naar het nieuws luisteren en cynisch worden zoals zoveel mensen, en dingen zeggen als “oh ja, ze zijn allemaal corrupt, en waarom zouden we geld sturen, en waarom sturen we spullen, het komt toch in de verkeerde handen terecht…”.

Nee. Dit werk met het Net van Licht geeft ons de kans om onze plek in te nemen en te blijven doen wat we steeds doen en waarin we geloven: Onze gebeden zeggen, in het Hart te staan, het Net van Licht uit te werpen, donaties te doen en goederen te sturen. We kunnen dat blijven doen en we moeten niet naar die cynische mensen luisteren die proberen ons te ontmoedigen om menselijk te zijn. Ja, het is een kans voor ons.

Nadia: Ik zet steeds de ene voet voor de andere, doe gewoon het volgende op mijn pad. Blijf in de Flow en probeer niet teveel vooruit te denken. Ik doe gewoon mijn ding van dag tot dag en werk met het Net van Licht. Wat mij rechtop houdt (ik ben als een plaat die blijft hangen) is mijn ochtendroutine. Ik begin mijn ochtend als volgt. Ik stem me bewust af op vrede, op kracht, op gezondheid, op zuiverheid, en ik laat elke dag, de liefde, het licht, de vrede en de vreugde door de Grootmoeders in me stromen. Zo start ik mijn dag en dat geeft me een goed begin om mijn dag door te komen. En net als iedereen hier, zodra je iemand ziet die in nood is, werp dan het Net van Licht. En de Natuur, Natuur, dat zijn wij ook allemaal.

Peggy: Ik raak zo geïnspireerd door alles wat vandaag ter sprake is gekomen, van een ooggetuige van de verschrikkelijk tragische aardbeving, van wat in het verleden in Duitsland is gebeurd en wat nu op zo’n ongelofelijk mooie manier getransformeerd wordt met de opkomst van het Grootmoeders werk in Duitsland. Dus, Sharon als je vraagt wat ons aan het werk houdt, kan ik niet anders zeggen, dat zijn jullie, die ontzagwekkende vrouwen! Dank voor wat jullie allemaal doen in jullie deel van de wereld en wat de rest van ons proberen te doen in ons dagelijks leven.

Wat mij betreft, ik heb wat ik “de vlag om op het veld” noem. Ik leef in het Diepe Zuiden dus honkbal is een deel van onze cultuur. In honkbal wordt een fout aangegeven door een vlag op het veld om te gooien. Wanneer ik in mijn leven mijn dagelijkse gang ga en ineens verontwaardigd raak door iets wat ik lees over een politiek fiasco, of wat deze of gene heeft gedaan en andere gewone dingen waardoor ik geïrriteerd raak, roep ik tegen mezelf “ vlag om op het veld”. Ik zeg “ OK Peg, dit is niet je ware zelf, en het is ook niet hun ware zelf, en het is mijn taak om de aandacht te richten op wie we werkelijk zijn en dat is verbonden zijn met het Goddelijke. Wij zijn de handen en voeten en de harten van het Goddelijke en verstrikt raken in het trauma-drama, zoals Sharon het noemt, doet niemand goed. Dat maakt alleen dat ik me slecht ga voelen. Dus, als ik de kwaadheid, ergernis en frustratie voel opkomen, en ik ben daarin heel geoefend geworden, zeg ik tegen mezelf, OK, “Vlag om op het veld” en dan kan ik mezelf weer in lijn brengen. Dan gebruik ik een van de technieken die ook Nadia beschrijft.

Een andere techniek die in mijn professionele leven als psychotherapeut leerde en die bewezen behulpzaam is gebleken, is deze: Als ik met mensen werkte die in de ontkenning leefden over wat hun in hun leven was overkomen uit angst, dan zei ik: “Misschien is het tijd om je om te draaien en Het Beest in de ogen te kijken. In plaats van weg te rennen, ren naar hem toe en kijk wat het is. Is het echt de angst voor de verschrikking die je dacht te zullen zien, of was het een geestverschijning die verdwijnt, zodra je besluit je om te draaien en die in de ogen te zien en je weigert je er door te laten intimideren?”

Dat is wat mij helpt, mijn eigen Beest vanbinnen onder ogen te zien. Niet alleen het Beest daarbuiten, maar vooral het Beest binnenin mij dat ik echt onder ogen moet zien, waar ik bekend mee moet worden en waarvoor ik ook compassie moet gaan voelen.  Want het Beest heeft dat echt nodig en ik kan er mee samen smelten, een arm erom heen slaan en daarmee de hele dynamiek veranderen.

Sharon: Het is zo fijn om naar jullie te luisteren: Jullie zijn zo wijs en het geeft mij zoveel vreugde om jullie vreugde te zien. Ik denk dat dat voor ons allen geldt. Dit zogenaamde werk dat we doen, doen we in wezen niet zelf. We doen het altijd samen. Ten slotte kwamen de Grootmoeders tot ons als een groep Grootmoeders, dat het idee omver blies dat het Goddelijke één en daarboven is en die ons een lesje zou leren want anders….. De Grootmoeders kwamen om ons heen staan en werden deel van onze verbinding en zo leven we met elkaar. Op een bepaalde manier vullen we elkaar aan, want we zijn als de linten in de Goddelijke meipaal boven ons hoofd met al die linten die eruit komen. Ieder van ons is een bepaalde kleur lint en we houden dat specifieke licht vast en we weven de kleuren samen in deze prachtige stof van Eenheid en het zou niet zijn wat het is, als we niet allemaal uniek waren in wat we zijn en wat we doen. Dat is iets wat we allemaal moeten onthouden, we zijn geen vergissing en er is met jou niets mis, echt niet. Er is helemaal niets verkeerd aan jou, en er is niets verkeerd aan mij. Wij zijn zoals we geschapen zijn. Wij zijn de bloemen die bloeien zoals we geschapen zijn. Het is nu onze tijd om te bloeien. Het is tijd om te zijn zoals we zijn. Om op een vriendelijke manier de waarheid te verkondigen en de versiering te zijn op de plek waar we zijn geplant.

Bilge: Ik wil nog even aanvullen dat voor mij de vele lessen van de Grootmoeders, datgene is wat mij doet standhouden, speciaal het concept van Schoonheid-Kracht. Ik houd me vast aan deze krachtige les, zelfs in deze afschuwelijke en zeer pijnlijke tijden. Omdat ik begrijp dat Schoonheid niet alleen uiterlijke schoonheid inhoudt maar ook liefde inhoudt, en vriendelijkheid inhoudt, en zachtheid inhoudt, die allemaal refereren aan het yin principe, dat we nu zo ontzettend nodig hebben op deze planeet. En wanneer deze schoonheid samenwerkt met kracht, heeft Schoonheid-Kracht een heel diepe betekenis voor mij. Daar word ik echt door gesteund, dat wilde ik delen.

Sharon: zoals de Grootmoeders zingen, zingt Sharon: “Power, power our love is our power”