Raamwerk voor Baken  Bijeenkomsten

 

Gedurende Covid zijn Grootmoeders’ Net van Licht bijeenkomsten sterk veranderd , meer online, minder elkaar in het echt kunnen ontmoeten, wisselende deelnemers, opgesplitste groepen,  andere dynamiek. En de groepen bestaan nu uit mensen met zowel jarenlange ervaring als velen die nieuw zijn bij de Grootmoeders. Om aan deze verschillende behoeften tegemoet te komen, om het Net van Licht werk in deze tijd zo moeiteloos mogelijk te maken en te ondersteunen, hebben de Grootmoeders ons handvaten gegeven om te gebruiken in onze bijeenkomsten. Het plaatst de Net van Licht Meditatie aan het begin van de bijeenkomst, om het Net van Licht te versterken voor de deelnemers en voor de wereld.

                                        “Wij vragen je om onze boodschap te ‘leven’.”                                          

  • Herbevestig het doel van samenkomst – om elkaar te steunen terwijl we leren naar de boodschappen van de Grootmoeders te leven. Nodig de Grootmoeders uit: “Grootmoeders, spreek door mij, luister door mij, denk door mij en heb lief door mij.”
  • Werp het Net van Licht uit:  aan het begin van de bijeenkomst, zo roep je  de aanwezigheid van de Grootmoeders  meteen aan om het werk  diep te laten gaan en krachtig uit te zenden, de harten te verbinden en een bedding neer te zetten.
  • Lees hardop voor uit een Grootmoeders boek, of Nieuwsbrief ( éen persoon leest een of twee alinea’s voor, dan leest een ander voor, om de beurt.) Als iets discussie oproept, moedig dat dan aan). Ga zo te werk zodat de aanwezigen de kans krijgen om deel te nemen. Vaak moet de leider de individuele antwoorden beperken tot één of twee minuten zodat iedereen de kans krijgt om te delen.
  • Na afloop van de bijeenkomst kan de Baken de Bekrachtiging  aan vrouwen aanbieden die dat willen, en mannen kunnen de Mantel  van Behaaglijkheid ontvangen als ze dat willen ( een voorbeeld waar Sharon de Bekrachtiging geeft. Meer informatie over de Bekrachtiging van de Grootmoeders )  
  • Liederen, meditaties, werken in kleine groepen, chanten, kunnen in de bijeenkomsten  verwerkt worden. Houd de focus op de Grootmoeders – er zijn vele grote leringen beschikbaar, maar de Grootmoeders vragen ons om hun boodschap te ‘leven’. De liederen, meditaties, enz. van de Grootmoeders zijn rijk en gemakkelijk te vinden op netoflight.org, dus voor het grootste deel houden we ons daaraan.

Bakens die naar voren treden om te leiden en om gastvrouw te zijn, willen misschien met iemand samenwerken.  En zij die geroepen zijn om bakens te zijn en bijeenkomsten willen houden maar nog geen deelnemers hebben, kunnen beginnen met de  Eenpersoons Bijeenkomst, in het vertrouwen dat de Grootmoeders  de personen aantrekken en erbij roepen die dat willen . Het op deze manier vasthouden van ruimte is werkelijk een heilig vertrouwen. Met een bereidwillig hart en de hulp van de Grootmoeders, kan een Baken niet verkeerd gaan!

Geen twee bijeenkomsten zullen hetzelfde zijn, want de Grootmoeders creëren schoonheid uit ons samen komen. Het is magie.